Wijn in China: De Viticulturele Revolutie

Het besteedbaar inkomen van de Chinezen is de laatste drie decennia sterk toegenomen, en hierdoor krijgen steeds meer Chinezen interesse in nieuwe –veelal westerse – producten. Wijn is een van de producten die enorm in opkomst is. Is China inmiddels al hét wijnland van de wereld aan het worden? China is een land met een van de oudste dranktradities ter wereld, en bewijzen voor de aanwezigheid van wijn gaan terug tot 4.000 v. Chr. De drankproductie en -consumptie was altijd maatgevend voor de toestand van het land en daarom onlosmakelijk verbonden met de politieke, economische en sociale fluctuaties in...

Read More