David Mulder

David Mulder is advocaat op de sectie Intellectuele eigendom & Technologie bij BarentsKrans. Hij heeft gestudeerd aan de Chinese Universiteit voor Politieke Wetenschappen en Recht in Beijing en stage gelopen op het Chinese advocatenkantoor CCPIT Patents and Trademarks. Voor het behalen van zijn Master of Laws heeft hij onderzoek gedaan naar de bescherming van beroemde Europese en Amerikaanse merken in China.

Is het terecht dat China de uitspraak over de Zuid-Chinese Zee onterecht vindt?

Wie het nieuws bijhoudt, en dan met name het nieuws over China, kan het niet zijn ontgaan: de arbitragezaak tussen de Filipijnen en China over de Zuid-Chinese Zee die in het voordeel van de Filipijnen is beslist. Wat is hier nu precies aan de hand? En is China het ‘terecht’ oneens met de uitspraak? Hieronder een juridische analyse in begrijpelijke taal. De Nansha eilanden en het UNCLOS-verdrag Onderwerp van dit geschil zijn de zogenaamde Nansha eilanden. China claimt dat deze eilanden ruim 2000 jaar geleden door de Chinezen zijn ontdekt en dat de eilanden vanaf het moment van ontdekking...

Lees verder

Doorgifte van persoonsgegevens naar China

  In een recente zaak bij het Hof van Justitie van de Europese Unie (Schrems / Ierse Data Protection Commissioner), oordeelde het Hof dat de doorgifte van persoonsgegevens naar de Verenigde Staten op grond van het zogenaamde Safe Harbour-regime niet langer rechtmatig is. De regeling sloot namelijk niet uit dat Amerikaanse autoriteiten, zoals de NSA, onbeperkt toegang konden krijgen tot de inhoud van elektronische communicatie. Volgens het Hof moet dit worden beschouwd als een aantasting van het grondrecht op eerbiediging van het privéleven, gewaarborgd door de grondrechten van de Europese Unie. Ook bleek Safe Harbour niet te voorzien in een...

Lees verder

Merkregistratie te kwader trouw, wat nu?

Ondanks pogingen om je merk goed te laten registreren in China, kom je tot de ontdekking dat een ander je merk al (te kwader trouw) heeft geregistreerd. Met het strikt gehandhaafde first-to-file-principe ben je in China dan snel het overzicht kwijt. Wat zijn je opties? In deze blog bespreek ik de – helaas beperkte – mogelijkheden. Algemeen bekend merk Om trademark squatting (het te kwader trouw registreren van merken) tegen te gaan, is op internationaal niveau met het Verdrag van Parijs een regeling in het leven geroepen. Deze maakt het mogelijk om merken te beschermen die in het ene land algemeen...

Lees verder

Merkinschrijvingen: de oplossing voor trademark squatting

  In eerdere blogs hebben Reinout van Malenstein, Judith van de Bovenkamp en ikzelf al uitgelegd wat de risico’s zijn voor het registreren van merken in China. Zoals door Reinout aangegeven geldt in China het eenvoudige principe dat wie het eerst komt, het eerst maalt. Ik heb vervolgens zelf geschreven dat een internationale merkinschrijving volgens de Overeenkomst van Madrid niet de juiste manier is om een merk in China in te schrijven. Met een internationale inschrijving wordt het merk namelijk niet in de juiste – voor China karakteristieke – subklassen ingeschreven. De vervolgvraag ligt voor de hand: hoe registeer...

Lees verder

Merkinschrijvingen: doe ze in China, niet in Madrid

  Een internationale merkinschrijving lijkt bijzonder eenvoudig. Met de Overeenkomst van Madrid is het mogelijk om met slechts één aanvraag tot in 55 landen ineens een merk in te schrijven. China is partij bij deze overeenkomst sinds 4 juli 1989. Dit betekent dat ook een merkinschrijving in China niet moeilijk hoeft te zijn: het enige wat je als merkhouder hoeft te doen is op pagina 6 van het aanvraagformulier een kruisje te zetten bij ‘China’. Toch is het sterk aan te bevelen om niet van deze mogelijkheid gebruik te maken. Nog los van het technische verhaal dat een goede...

Lees verder

Blijf op de hoogte

Aankomende activiteiten

Geen activiteiten.

Pin It on Pinterest