Floor Perquin

Floor Perquin is sinds 2010 eigenaar van tolk- en vertaalbureau China Vertaald. Ze komt sinds 1996 in China en studeerde en werkte onder andere in Shanghai, Nanijng en Beijing. Tot op de dag van vandaag blijf Floor nog steeds gefascineerd door de vele gezichten van het land, de openheid en flexibiliteit van de Chinese cultuur en het wel of niet bestaan van gelijkenissen met het westen.

Vrije School in China: zelfbewustzijn in een top-down mentaliteit

Embed from Getty Images In mijn vorige artikel heb ik het vooral gehad over antroposofie in zijn algemeenheid en hoe dat in China beleefd wordt. In dit artikel ga ik wat meer in op de introductie van de Vrije School in China. Individueel versus de wil van de staat In de Waldorf-aanpak staat de individuele ontwikkeling centraal. De eigenheid in doen en handelen is al aanwezig in het kind. Het kind moet gestimuleerd worden om deze ten volle te ontwikkelen. In het traditionele Chinese schoolsysteem wordt alles klassikaal gedaan, volgens de norm, zonder dat ingegaan wordt op individuele behoeften....

Lees verder

Antroposofie en de Vrije School op z’n Chinees

Embed from Getty Images In Nederland  zat ik vanaf de leeftijd van groep 6 op een Vrije Basisschool in Arnhem,  gebaseerd op de antroposofische opvattingen van Rudolf Steiner. Naast het normale basisschoolprogramma leerde ik er zingen, schilderen, houtbewerken en hadden we minder bekende vakken als euritmie, een soort van danskunst waarbij geestelijke fenomenen worden uitgedrukt door middel van lichaamsbewegingen en gebaren. Dit allemaal voor een zo groot mogelijke zelfontplooiing. Ik doorliep de lagere en middelbare Vrije School, waarvoor ik naar Nijmegen moest reizen, en behaalde  mijn Havodiploma op het volwassenenonderwijs om door te kunnen stromen naar het HBO. Ik...

Lees verder

Blijf op de hoogte

Aankomende activiteiten

Geen activiteiten.

Pin It on Pinterest