Huibert de Man

Huibert de Man is van oorsprong socioloog en is lang werkzaam geweest in academisch managementonderwijs aan de Rijksuniversiteit Groningen, de Open Universiteit en de Maastricht School of Management. Daarnaast is hij steeds betrokken geweest bij opleidings- , trainings- en adviesactiviteiten binnen bedrijven en andere organisaties. Daarbij ligt de nadruk op verandering, cultuur en leiderschap. In zijn werk voor de Maastricht School of Management geeft hij sinds 2004 regelmatig les aan studenten in China, vooral in Nanjing aan het Sino-Dutch International Business Centre, in het International en het Executive MBA. Hier ontwikkelde hij een belangstelling voor de Chinese economie, de maatschappij en de taal. In de klassieke Chinese filosofie zoekt hij naar inspiratie voor zijn eigen vakgebied.

China van binnenuit begrijpen: het neosocialisme als andere moderniteit

Discussies over China worden overheerst door eenvoudige ideologische beelden. Op onderzoek gebaseerde kennis dringt tot gesprekken over China nauwelijks door. Aan de ene kant is er de voorstelling van China als een exotisch ‘oosters’ land, aan de andere kant zien we de ‘verwestersing’ van China op weg naar markteconomie en democratie. Zo zijn overheersende opvattingen stevig verankerd in een westerse visie. China wordt beschreven en beoordeeld in termen van een westers ideaal. Frank Pieke wil een alternatief bieden met zijn boek ‘China, een gids voor de 21e eeuw‘, dat voor een brede lezersgroep bestemd is, maar wel stevig verankerd...

Read More

Gemakkelijk toegankelijk maar moeilijk doordringbaar: de Chinese cultuur

Naarmate China zich meer opende naar de wereld, en vooral zakenmensen uit het Westen met Chinezen zaken gingen doen, ontstond er een behoefte aan kennis van gewoonten, cultuur en manieren van zakendoen. Westerse onderzoekers onderzochten de veranderingen in het Chinese bedrijfsleven sinds de jaren ’90. Er werden boeken geschreven over de Chinese stijl van onderhandelen en zakendoen. Beelden van de Chinese cultuur werden grotendeels ontleend aan het werk van Hofstede, die echter nooit in de Volksrepubliek onderzoek had gedaan, maar wel in Taiwan in de jaren ’70 en ’80. Ook in Nederland is er in de afgelopen tijd de...

Read More

De gebedsmolen van Xi Jinping

De twaalf kernwaarden van China op straat Een westerse toerist of zakenman of -vrouw zal het niet opvallen en ook ik had er nog niet naar gekeken. Je ziet misschien wat kinderlijk ogende posters in vrolijke kleuren, in een stijl die Chinese cartoons combineert met traditionele elementen, zoals Chinees knipwerk of teksten die van boven naar onder geschreven zijn. Maar wie weinig of geen Chinees kent, zal niet merken dat hier sprake is van een van de meest systematische propagandacampagnes in de geschiedenis van China. Het volk dient onder leiding van de partij te worden heropgevoed. De uitwassen van...

Read More

Streng bestuur, paternalisme en modernisering: regeren volgens Xi Jinping

Politiek proza Precies drie maanden geleden vond ik de bundel van Xi Jinping op mijn nachtkastje in een hotel in Nanjing. De ondoorgrondelijke oosterse glimlach van de leider op het kaft gaf mij niet de indruk dat hij in dit boek het achterste van zijn tong zou laten zien, dat doen mensen met macht sowieso niet. En van Xi verwachtte ik het al helemaal niet: wat hij zegt is het product van complexe processen achter gesloten deuren, waarin de Partij consensus vindt en haar interne strijd uitvecht. Ik verwachtte dus politiek proza, waarin de scherpe kanten van de discussie...

Read More

De leider en het volk: de politieke filosofie van Xi Jinping

  Democratie volgt markt? Modernisering is verwestersing. De ontwikkeling van een markteconomie vereist een democratisch politiek systeem en vrije organisatie van belangengroeperingen (civil society). Dat wordt dus ook de toekomst van China. Zo kijken velen in het westen tegen China aan. Zo was Jonathan Story er in 2003 van overtuigd dat China op weg was naar ‘normaliteit’, dat wil zeggen naar democratische verhoudingen en een ‘civil society’. Xi Jinping laat zien dat we ons hierop verkeken hebben. Hij gebruikt het woord ‘democratie’ vaak, maar daarmee bedoelt hij het ‘democratisch centralisme’, het door de Partij geleide bestuur. In zijn boek...

Read More

Blijf op de hoogte

Aankomende activiteiten

mrt
6
di
hele dag CinemAsia Filmfestival @ Rialto & Kriterion
CinemAsia Filmfestival @ Rialto & Kriterion
mrt 6 – mrt 11 hele dag
CinemAsia Filmfestival @ Rialto & Kriterion | Amsterdam | Noord-Holland | Nederland
CinemAsia Filmfestival Stichting Cinema Asia werd in 2003 in Amsterdam opgericht om Aziatische films te promoten. Ten doel stond en staat het aan de kaart stellen van stigmatiserende stereotyperingen en het opstarten van een dialoog[...]

Pin It on Pinterest