China wereldleider? Medeleider? Of zieke man?

Dat er in China grondige veranderingen moeten komen, daarover is tegenwoordig vrijwel iedereen het eens, de nieuwe leiders inbegrepen. Het uit 1978 daterende groeimodel is immers aan zijn houdbaarheidsdatum toe, als het daar al niet overheen is. Ga maar na. Als gevolg van de wereldcrisis loopt de groei van de export terug, de lonen en grondstoffenprijzen zijn flink gestegen en dus ook de prijzen van de Chinese exportproducten, er is veel te veel geïnvesteerd in vaak nodeloze infrastructuur, de bouwbubble kan ieder moment barsten, de massamigratie van het platteland naar de steden heeft geleid tot sociale ontwrichting. De negatieve...

Read More