Cultuur als verbindende kracht

“Do we mean the same when we say the same?”. Dat is de basisvraag van onze culturele samenwerking met China. Door samen films te maken, door met Nederlandse en Chinese architecten aan stedelijke ontwikkeling te werken, door tentoonstellingen uit te wisselen en door boeken te vertalen, leren we over de geschiedenis van onze landen. Over de mensen, de politiek en de grote maatschappelijke vraagstukken in onze samenlevingen. En als we meer van elkaar weten, als we het perspectief van de ander kennen, kunnen we er beter op inspelen. Ook als we complexe politieke onderwerpen bespreken of economische onderhandelingen moeten...

Read More