Elke lezing opnieuw verzet ik mij tegen Europese ondernemers die geen besef hebben van onderlinge culturele verschillen tussen ondernemers. En iedere keer opnieuw hoor ik dezelfde stereotype vraagstellingen: ”Waarom zijn Chinese ondernemers zo onbetrouwbaar en waarom is het zo moeilijk om te slagen als ondernemer in China?”

Vermoeiend maar tegelijkertijd ook boeiend om te zien hoe vaak ondernemers veel te weinig aandacht voor de Chinese tegenpartij hebben en onvoldoende voorbereidingstijd nemen om hun aanpak te bepalen voor hoe ze zaken gaan doen met Chinezen.

Toen ik onlangs een college begon met de vraag: “Wie kan mij het verschil beschrijven tussen een Japanner en een Chinees?”, durfden slechts enkele moedige en goed geïnformeerde pioniers hun hand op te steken. En dat is volgens mij volkomen normaal, zeker in onze regio. Slechts weinig Europese ondernemers hebben nog aandacht voor de Chinese tegenpartij bij het zaken doen.

Het is ooit anders geweest, toen we nog de “tijd” hadden. Het behalen van succes en winst is een korte termijn gedachte geworden en heeft elke vorm van diepgang in het economisch gebeuren weggedrongen. Het lijkt wel alsof we een stereotype Amerikaanse droom-economie geworden zijn, waarbij dromen synoniem staat voor slapen. “Als je slaapt, ben je dood” zei mijn grootmoeder ooit. Door de jaren heen is onze cultuur weggezonken in het moeras van groei en winstbejag, waarbij elke vorm van ethiek bij het zakendoen verzwolgen wordt door het drijvende zand rondom.

De eenzijdige focus op de optimalisatie van de winst-en verliesrekening, en de druk van waakzame op de loerliggende ‘bank-alligators’ maken elke vorm van een creatieve ontsnapping onmogelijk. Betrouwbare Chinezen zijn net zo ondernemend als wij, en hopen op redelijke prijzen en redelijke verkoopmarges.

De tijd der kolonialen ligt ver achter ons, maar vaak denk ik dat sommige Europese ondernemers nog overwinteren op een koloniaal eiland. Zolang wij als ondernemers enkel oog hebben voor ons eigen winstbelang, zonder enige erkenning of interesse voor het winstniveau van de Chinese tegenpartij, zal men falen op de lange termijn bij het zakendoen met China en enkel kwaliteit krijgen die overeenkomt met de prijs die men wil geven.

Laat dat nu net de basis zijn voor het grootste culturele verschil, dat vaak aan de basis ligt van falen op de Chinese markt. Cultureel verschil?

“Verbinden” is een culturele basiswortel en een onderdeel van het erfgoed, zeker bij de betrouwbare Chinese ondernemers, hetgeen ook al jaren bij ons het geval is. Iedere vorm van ondernemen is en blijft een uitdaging, zonder stereotypes in de noemer, maar met wederzijds respect als hoeksteen. De minder betrouwbare Chinese ondernemers lijken trouwens vaak op onze eigen onbetrouwbare ondernemers, en hebben vaak teveel succesverhalen gelezen.

Zolang je als ondernemer, enkel de titel van een krantenartikel laat bepalen of je het artikel al dan niet verder en volledig leest, zal je nooit slagen op het Chinese marktgebeuren. Lees de laatste paragraaf en je zal zien dat je meer interessante artikelen volledig zal lezen. Het wordt hoog tijd dat ondernemers hun eigenheid terugvinden op basis van de laatste paragraaf van het artikel. Kennis zit in de staart van de draak.