Stelt u zich voor: Een Nederlands bierflesje explodeert, en een kind verliest een oog door het dopje. Het flesje blijkt namaak te zijn. Toch wordt de maker van het echte product, het Nederlandse bedrijf, aangesproken voor de schade. De rechtbank in China bepaalt dat het Nederlandse bedrijf schuldig is door nalatigheid en compensatie dient te betalen aan de ouders van het kind. Maar, houdt het Nederlandse bedrijf vol, wij hebben toch niks misdaan?!

Bovenstaande zaak zou zich in China zomaar kunnen voordoen indien een Nederlands bedrijf niet kan aantonen dat het regelmatig optreedt tegen counterfeiters (bedrijven die namaakproducten maken). Bedrijven hebben in China namelijk een plicht om te weten wat er zich afspeelt met betrekking tot namaak in China, en ook een plicht hier iets mee te doen, namelijk het tegengaan van deze namaak.

Plicht om namaak tegen te gaan

Voor bedrijven is het noodzakelijk om een goed track-record te hebben met betrekking tot het tegengaan van namaakproducten. Indien uw bedrijf dit niet kan aantonen, dan kunt u aansprakelijk worden gehouden voor nalatende producten die schade of letsel toebrengen aan mensen. Een implementatie van een beleid dat zou kunnen voldoen aan deze plicht is om de markt om de zoveel tijd te screenen met betrekking tot namaakartikelen. Indien deze worden gevonden, dan is het vervolgens belangrijk om actie te ondernemen tegen de inbreukmakers.

Dit betekent niet dat een bedrijf weet moet  hebben van elke inbreuk in het land en op elke inbreuk dient te ageren. Immers, dit zou een te vergaande plicht voor bedrijven zijn. Wel dienen de inbreuken die redelijkerwijs gevonden en tegengegaan kunnen worden, moeten worden tegengegaan. In het geval een bedrijf wordt aangesproken, kan dan een kaart tevoorschijn worden gehaald met een succesvolle implementatie van anti-counterfeiting-beleid en -strategie in China. De kans dat een bedrijf dan aansprakelijk wordt gehouden voor falende namaakproducten, is een stuk kleiner.

Namaak en de Chinese cultuur

Daarnaast is het tegengaan van counterfeiting belangrijk om een tweede reden. De Chinese cultuur staat bol van de naming & shaming. Indien er iets gebeurt in de samenleving dat tegen de wet in gaat, wordt de naam van mensen en ondernemingen door het slijk gehaald. Naast het persoonlijke drama dat dit met zich meebrengt, is een markteffect dat Chinese consumenten de producten van het echte bedrijf niet zo snel meer zullen kopen. Een goed voorbeeld hiervan kon gezien worden tijdens de melamine-affaire in 2008/2009, waarin Chinese melkbedrijven melamine aan melk toevoegden. Het resultaat was dat de Chinese consument geen Chinese melk meer kocht maar buitenlandse, waaronder Nederlandse.

Een namaakartikel dat schade toebrengt kan er voor zorgen dat consumenten het originele product niet meer product willen kopen. Daarom is het voor bedrijven, naast het risico voor productaansprakelijkheid, van belang om bovenop het tegengaan van namaakartikelen te zitten. Als er eenmaal een schandaal ontstaat rondom een product vergeten de Chinezen dat niet zo snel, en kan de Chinese markt wel worden vergeten.