Wat zijn geografische indicaties?

Champagne, Parma ham en Roquefort kaas zijn allen voorbeelden van producten die door vele culinaire experts en liefhebbers worden begeerd. Ze hebben een bepaalde kwaliteit, reputatie, of een andere karakteristieke eigenschap die beïnvloedt is door de omgeving of door de culturele eigenschappen van de regio waar ze worden geproduceerd. De afkomst van de omgeving staat dan meestal ook op het etiket van het product. Zo’n specifieke herkomst die een associatie creëert met  de kwaliteit, reputatie of andere eigenschappen van een product wordt ook wel een geografische indicatie (GI) genoemd.

GIs worden beschermd door de leden van de World Trade Organization, inclusief alle 28 lidstaten van de Europese Unie en China. De bescherming van GIs is in het leven geroepen om te voorkomen dat de consument wordt misleidt en ook om oneerlijke mededinging te voorkomen. Omdat een GI representatief is voor een bepaalde kwaliteit, reputatie en specifieke methode van productie, zijn consumenten vaak bereid meer voor deze producten te betalen.

De markt voor geïmporteerde goederen in China is groot en nog steeds groeiende. China is anno 2015 de op drie na grootste voedselimporteur ter wereld. Tegelijkertijd hebben Chinese consumenten wantrouwen in de eigen markt op het gebied van voedselveiligheid en de kwaliteit en de herkomst van de ingrediënten. Als u het plan heeft om voedsel vanuit Nederland te exporteren naar China, dan kan het zeer handig zijn om een GI registratie te hebben als bewijs van de herkomst van de producten. Dit kan het vertrouwen van de Chinese consument bevorderen.

Hoe kunnen GIs beschermd worden in China?

GIs kunnen in China beschermd worden als een collectief of als een certificatie merk onder de Chinese merkenwet, Het resultaat van zo’n registratie is het monopolie in het merkenrecht met betrekking tot de betrreffende GI.

Daarnaast kan een registratie worden aangevraagd bij bij de General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ) ter verkrijging van de officiele GI.

Hoe een GI te registreren?

Om bescherming voor geografische indicaties te verkrijgen dienen de volgende stappen te worden genomen:

Stap 1: Neem contact op met uw GI organisatie

Uw GI organisatie is de organisatie die uw specifieke GI reguleert. Voor Bordeaux wijn is dit bijvoorbeeld de Bordeaux Wine Council. Ga bij uw GI organisatie na of de GI al in China is beschermd. Indien dit het geval is, dan kunt u namelijk een gebruikersbewijs aanvragen voor uw product. Indien de GI niet is geregistreerd: zie stap 2. Indien de GI wel is geregistreerd: zie stap 3

Stap 2: Zet uw GI organisatie aan om de GI te registreren in China als een collectief merk of als een certificicatie merk

Namen of symbolen die geregistreerd kunnen worden als collectief of als certificatie merk zijn de naam van de regio van herkomst of andere visuele symbolen die aangeven dat de goederen uit een specifieke regio komen. Echter, indien de gekozen naam of logo lijkt op de naam van een land of nationale emblemen, is er toestemming nodig van de desbetreffende overheid. Daarnaast is het belangrijk om ook een Chinese vertaling van de GI te registreren, aangezien Chinezen nu eenmaal hun eigen taal hebben, en de GI of het merk niet herkennen onder de westerse naam. En inderdaad, zonder bescherming van de Chinese naam, kan een ieder die naam ongestraft gebruiken.

Stap 3: Registreer uw GI voor GI bescherming bij AQSIQ

Ik adviseer u om uw GI organisatie aan te sporen om de officiële GI bescherming aan te vragen bij AQSIQ. Hiervoor zijn de juiste documenten nodig, die deels ook afkomstig dienen te zijn van de minister van landbouw en van de van de lokale overheid. Voor meer informatie over GI bescherming in China en de te nemen stappen, is er een gids van de China IPR SME Helpdesk beschikbaar over dit onderwerp.

Indien bovenstaande dubbele bescherming van GIs wordt behaald, heeft u een mooi wapen in de handen om eventuele inbreukmakers aan te pakken. Tevens heeft u door het verkrijgen  van meerdere intellectuele eigendomsrechten het meest volledige monopolie gecreërd met betrekking tot de bescherming van uw geografische indicatie.