Heeft u zich ooit afgevraagd of wat u online zegt, tegen u kan worden gebruikt in China? Of als u iets kopieert van het internet en dit vervolgens publiceert, u kunt worden aangeklaagd?

In China kan de inhoud van berichten op WeChat, andere sociale media en op het internet als bewijsmateriaal in rechtszaken worden gebruikt.

Notarisatie voor gebruik in de rechtbank

Het SPC (Supreme People’s Court of China) laat al jaren toe dat WeChat als bewijsmateriaal in rechtszaken kan worden gebruikt.  Echter, voordat dit digitale bewijs kan worden gebruikt, dient het eerst  door een Chinese notaris te worden genotariseerd. De redenering hiervoor  is dat zonder notarisatie, het bewijs niet als echt kan worden aangemerkt. Het is in China namelijk een voorkomend fenomeen dat er met digitaal bewijs wordt geknoeid. Als het bewijs niet genotariseerd  is, zal het dus niet als bewijs bij de rechtbank in China kunnen worden gebruikt.

Internetrechtbanken in China

Sinds 2018 heeft China drie rechtbanken voor internetgeschillen. Deze rechtbanken staan in  Beijing, Guangzhou en Hangzhou, en behandelen internet-gerelateerde zaken. Bij de oprichting van deze rechtbanken, kwam de vraag kwam naar boven of voor deze rechtbanken de regels voor het bewijs moesten worden veranderd. Dit in de zin dat nieuw technologisch bewijs, in de vorm van blockchain, moet worden toegestaan als bewijs zonder notarisatie.

Blockchain toegestaan als bewijs

Voor het eerst heeft een rechtbank in China, het Hangzhou Internet Court, toegestaan dat blockchain als bewijs kan dienen, zonder dat het eerst genotariseerd hoeft te worden. Dit gebeurde in een recente auteursrechtinbreuk-zaak. Inmiddels is deze zienswijze van de Internetrechtbank  Hangzhou door de SPC overgenomen, en geldt deze nu voor alle internetrechtbanken in China. Dit is goed nieuws, aangezien dit de stap van notarisatie van bewijs voor de internetrechtbanken in het geval van blockchain en ander digitaal te verifiëren bewijs, onnodig maakt.

Het einde van notarisatie van bewijs  in China?

Aangezien het SPC digitaal bewijsmateriaal door middel van blockchain en dergelijke toestaat, en China zich verder in het digitale domein beweegt, zijn de ontwikkelingen met betrekking tot het toestaan van blockchain als bewijsmateriaal in de Chinese internetrechtbanken dus positief.  Het maakt het voor de rechthebbenden zeker gemakkelijker, en ook een stuk sneller, om bepaalde inbreuken op hun rechten te bewijzen.

Aangezien de nieuwe regelgeving slechts geldt voor de speciale internetrechtbanken, zal deze voorlopig nog niet het het einde betekenen van notarisatie van bewijs in China.

Met alle termen van het moment met betrekking tot  ‘Internet of Things’, ‘blockchain’ en ‘industrie 4,0’, moeten we misschien nu ook spreken van een nieuw bewijs 4.0 in China. Of laten we het gewoon bewijs 2.0 noemen.