Technologie kan werken in Chinees een stuk gemakkelijker maken. Tools en apps zoals Pleco of Hanping, die je misschien al gebruikte tijdens het studeren van Chinees, kunnen ook op de werkvloer een enorme toegevoegde waarde hebben. Werken in een druk kantoor met deadlines die gehaald worden, verandert echter wel de manier waarop je deze IT-toepassingen gebruikt. Hoe kan je technologie maximaal inzetten in een Chineessprekende werkcontext ?

Zorg voor een goede mix van online en offline

Hoe goed je ook Chinees kent, op je werk krijg je onvermijdelijk te maken met termen die je niet kent. Er is dan ook niets zo tijdbesparend als weten op welke software je beroep kan doen om opzoekingen te vergemakkelijken.

Online woordenboeken zijn vanzelfsprekend als je aan een computer zit te werken. Toch moet je niet de tijd onderschatten die je offline doorbrengt, in meetings bijvoorbeeld, of onderweg naar ergens, of op plaatsen met gebrekkig internet. In een meeting bijvoorbeeld hebben woordenboeken die je bij de hand hebt op je smartphone of laptop, en die offline kunnen gebruikt worden, een voordeel. Ook bij het doorlezen van (offline) documenten op je pc kunnen woordenboeken die offline pop-up vertalingen geven, zoals MDBG, enorm handig zijn.

Online pop-up woordenboeken kunnen erg handig zijn als je automatisch vertaling wil krijgen als je browst, zoals Zhongwen of Perapera. Ook om te kijken hoe je een woord in de juiste context opzoekt, zal je onvermijdelijk een beroep moeten doen op online beschikbare voorbeeldzinnen op bijvoorbeeld google of op baidu cidian (alternatieven jukuu en youdao).

Creëer een gepersonaliseerd woordenboek

Elk werk, elke sector heeft zijn gespecialiseerde woordenschat – vakjargon, afkortingen en samentrekkingen – , die buitenstaanders als Marstaal in de oren klinkt. In een werkomgeving moet je niet alleen precies weten wat dit soort woorden betekenen, je moet ook weten hoe ze zelf te gebruiken.

Het eerste probleem is dat de betekenis van deze woorden achterhalen knap lastig kan zijn: vaak vind je geen vertaling in het woordenboek dat je normaal gebruikt, of wel een vertaling, maar niet de juiste in de context. Het superwoordenboek voor Chinees, waar verschillende woordenboeken gecombineerd worden tot een sluitend geheel, bestaat voorlopig nog niet. Apps die meerdere woordenboeken combineren (met minstens één specialistisch en één algemeen woordenboek), kunnen dan ook handig zijn in dit geval.

Het tweede probleem is dat je deze woorden ook zelf moet gaan gebruiken. Om te vermijden dat je later tijd verliest met terugzoeken naar het juiste woord in het Chinees en de context waarin het gebruikt wordt, loont het om veel gebruikte vaktermen bij te houden in een lijst, of toe te voegen aan een woordenboek dat je vaak gebruikt. Pleco bijvoorbeeld laat toe dat je zelf lijsten van woorden aanmaakt op je flashcard deck die niet in het woordenboek staan. Deze woorden kunnen ook opgenomen worden in het woordenboek van Pleco, zodat je er ook op kan zoeken. Op die manier creëer je een gepersonaliseerd woordenboek dat je kan gebruiken op je werk. Idealiter zou een gepersonaliseerd woordenboek ook moeten toelaten om groepen van woorden of zinnen in te geven die gebruikt worden bij een bepaald woord, omdat je je achteraf vaak afvraagt in welke context iets gebruikt is.

Gebruik software om je leessnelheid verhogen

Er zijn volgens mij niet erg veel niet-moedertaalsprekers die kunnen schuinlezen in het Chinees, in de zin van: grote hoeveelheden informatie op topsnelheid doornemen, zodat je de kern van de zaak doorhebt. Misschien is het een vaardigheid die kan getraind worden. Dat zou lonen, want je kan er niet buiten als je met Chinese collega’s werkt. Informatie opzoeken op Chinese sites, je weg vinden in een stortvloed van e-mails, gebruiksaanwijzingen doornemen, interne documenten doornemen… hoort allemaal bij werken in het Chinees.

Als je offline documenten onder tijdsdruk moet lezen, kunnen offline pop-up solutions een grote hulp zijn. Je kan bijvoorbeeld tekst die je moet lezen inplakken op de clipboard reader van woordenboek Pleco zodat je een onmiddellijke vertaling krijgt. (ik heb van Pleco ook mijn gepersonaliseerd woordenboek gemaakt, dus eventuele vaktermen in teksten worden ook onmiddellijk vertaald). Je kan ook woordenboeken zoals MDBG of Ktdict installeren op je computer om een pop-up vertaling te krijgen van offline documenten

Navigeren op internet in het Chinees is een aparte uitdaging. Het is niet alleen zo dat je een heel erg goed niveau van Chinees moet hebben om snel een grote hoeveelheid Chinese tekstschuin door te lezen, je hebt ook de soft skills nodig die erbij horen: de intuïtie om te weten waar je moet zoeken, de juiste linken kunnen leggen tussen wat je leest, de juiste zoektermen ingeven, informatie snel filteren op relevantie enzovoort. Zoeken op Chinese websites is daarom voor een niet-moedertaalspreker simpelweg tijdrovend werk, waarvoor er geen shortcuts zijn.

Hoewel er geen magische oplossing is voor snellezen of snel zoeken op het net, zijn er oplossingen die het werk vergemakkelijken. Pop-up browser add-ons zoals Zhongwen of Perapera die een instant vertaling geven van woorden waar je je muis over beweegt, kunnen de drempel verlagen om online op zoek te gaan naar informatie. Het kan het verschil maken tussen een artikel niet lezen omdat er te veel gespecialiseerde woorden of chengyu’s worden gebruikt en het wel lezen (en tegelijkertijd je leesvaardigheid te oefenen).

Het gebruik van software kan je werkefficiëntie verbeteren, maar het zou je er niet van mogen weerhouden om op andere manieren informatie te filteren. Vragen aan anderen (je baas, collega’s) in hoeverre iets relevant is bijvoorbeeld, is één van de beste tijdsfilters !

Dit is deel 5 in een blogserie over Chinees gebruiken op de werkvloer. Andere tips en tricks in verband met Chinees gebruiken op het werk kun je vinden in deel 1 en deel 2.