Het is ondertussen al meer dan een jaar geleden dat wij, studenten Chinese Studies aan de KU Leuven, naar China vertrokken om daar ons eerste masterjaar af te leggen aan een Chinese universiteit. Leerrijk is een understatement voor de ervaringen die je daar opdoet, en dat was toen niet anders. Een van die ervaringen is service-learning, een leervorm waar toen en andere jaren toch een en ander voor te zeggen valt.

Voor een vak als service-learning kom je als student van achter je boeken en trek je de wijde, soms harde, maar vooral boeiende wereld in. Je engageert je in de maatschappij en je leert door te doen en te denken. De leervorm is nog relatief nieuw in Vlaanderen, maar als je de website van de KU Leuven erop naslaat merk je dat de universiteit er sterk op wil inzetten. Dergelijke sociale projecten maken al deel uit van de programma’s in andere faculteiten, en dus ook bij ons wanneer we in China zijn en deel uitmaken van een maatschappij die toch wel ver van de onze staat. Studenten komen dan met initiatieven om zich in te zetten voor vrouwenrechten, kansarme kinderen, het milieu enzoverder.

Chinese keizer in 5 dagen

Maar vorig academiejaar moesten we ons geliefde “China-jaar” laten varen om welbekende redenen en moesten de vakverantwoordelijken noodgedwongen op zoek gaan naar een “coronaproof” maar desondanks waardig alternatief. En dat vonden ze ook: met z’n negenen maakten we een spelpakket voor speelpleinwerkingen of andere jeugdverenigingen, getiteld Chinese keizer in 5 dagen. Met deze kant-en-klare activiteitenbundel kunnen kinderen van 6 tot 12 jaar op het lokale speelplein proeven van de Chinese cultuur aan de hand van een voor- en een namiddagspel waarin China gedurende vijf dagen centraal staat.

De rode draad doorheen de week zijn vijf deugden die een echte Chinese keizer zich eigen moet maken: kennis van eigen cultuur en geschiedenis, kracht, artistiek talent, intelligentie en respect voor traditie en rituelen… maar dan op kindermaat. Zo is de bundel aangevuld met een Pinterest-pagina, een powerpoint en een reeks filmpjes op YouTube om de kinderen van dag tot dag warm te maken voor het spel. Elke dag ziet er dan ook heel anders uit. Het opzet van de hele week is om voor elke deugd een zegel te verdienen en zo toegang te krijgen tot een kist die bewaakt wordt door een draak. Alles komt samen in een eindspel, waarna kinderen zichzelf een echte Chinese keizer mogen noemen. Buurtcentrum De Kettekeet uit Sint-Maartensdal te Leuven was de eerste om met dit project aan de slag te gaan.

Een out-of-the-box win-win project

We hebben onze krachten gebundeld om een mooi geheel te kunnen aanbieden waarvan de werking toch enigszins buiten onze comfortzone ligt. Video’s bewerken, spelprogramma’s uitstippelen of beeldmateriaal ontwerpen is allemaal wat ongewoon voor Chinese Studies, maar dit alles kunnen doen in het kader van onze opleiding is een unieke kans. Wanneer het voor één keer de opdracht is om kennis over te brengen in plaats van op te nemen, krijg je een win-winsituatie die best wel kan tellen als service-learning.

De activiteitenbundel is gratis beschikbaar op de website van de onderzoeksgroep sinologie van de KU Leuven, via het YouTube-kanaal Chinese Keizer in 5 Dagen en via de gelijknamige pagina op Pinterest.

Dit is het tweede blog in een korte serie over de gevolgen van corona voor Nederlandse organisaties die in of met China werken. Lees het eerste blog hier. Houd China2025.nl in de gaten voor meer bijdragen over dit onderwerp.

Wil je zelf delen hoe jouw organisatie omgaat met veranderingen door de aanhoudende reisbeperkingen en andere gevolgen van de pandemie? Neem dan contact op met de redactie.