De onderhandelingen zitten erop, en nu is het tijd om wat overeengekomen is op papier te zetten. U heeft zelf in-house of via een advocaat een prachtig contract opgesteld in het Engels. Goed dik ook, de Amerikanen zullen er trots op zijn… De Chinese partner tekent snel, en hup de samenwerking wordt aangegaan. Klaar en geen gezeur? Tja, dat hangt er maar net vanaf hoeveel zin  de Chinese partner heeft in de uitvoering van het contract.

De vorige keer heb ik geschreven over het belang van het van toepassing verklaren van het Chinese recht, en de keuze voor de Chinese rechtbank. Maar hiermee is de kous nog niet af. De Chinese partij zal het contract namelijk slechts uitvoeren als het in de Chinese taal is geschreven. Engels en Chinees tegelijkertijd, waarbij Chinees de belangrijkste taal, is kan ook.

Tweetalig Chinees-Engels contract

Mocht het contract slechts in het Engels zijn opgesteld, ga er dan vanuit dat een Chinese rechter kan zeggen: “Ja, maar de arme Chinese tegenpartij (ook als het gaat om een groot bedrijf) wist niet goed wat die precieze Engelse term betekende in het Chinees, dus de gewenste vergoeding kan niet worden toegekend”.

Indien het contract, mits goed vertaald, in het Chinees wordt ondertekend en gestempeld, naast het Engels, is er geen ruimte voor een andere interpretatie van het contract.

Doe uw due dilligence

Hiernaast is het van belang een due diligence toe doen naar wie de legal representative is van het Chinese bedrijf. Alleen de legal representative van het Chinese bedrijf is bevoegd contracten te ondertekenen. Dit ondertekenen gaat middels de befaamde stempel die elk Chinese bedrijf heeft, en die in het bezit is van de legal representative. Zonder de juiste stempel die gezet is door de legal representative is het contract niet bindend voor het Chinese bedrijf. Doe daarom altijd uw voorwerk, en zorg ervoor dat u weet wie binnen het Chinese bedrijf als legal representative het bedrijf aan contracten kan binden.

Daarnaast is het, en dit is nog wel belangrijk om te doen voor de onderhandelingen, belangrijk om na te gaan wat de business scope van een bedrijf is. In China mogen bedrijven slechts actief zijn met betrekking tot activiteiten waarvoor zij ingeschreven staan. Met andere woorden, als een Chinees bedrijf staat ingeschreven als een bedrijf dat consultancy diensten verleent, dan is het duidelijk dit dat bedrijf geen producten (bijvoorbeeld machines) mag produceren. Indien het consultancy bedrijf zich voordoet als een bedrijf dat wel machines kan produceren, terwijl uit de inschrijving blijkt dat dat niet zo is, ren dan weg.

Het gaat om het contract

Met het toepassen van een goede due diligence zorgt u ervoor dat uw China-plannen op de juiste wijze vorm krijgen. Met het contract in de Chinese taal zorgt u er vervolgens voor dat ook voor de Chinese partij duidelijk is wat overeengekomen is. Voorts heeft de Chinese partij geen excuus meer door te zeggen dat hij of zij niet wist wat overeengekomen was.

In het China van nu gaat het om contracten. Zolang de contracten goed zijn ingericht, kan China een zeer aantrekkelijke markt zijn voor uw bedrijf, en kunt u uw recht in China halen.

Dit blog is onderdeel van een serie over contracten in China. Lees het eerste deel hier.