Op 9 november openden in Putuo (Centraal Shanghai) de deuren van de eerste Nederlandse bibliotheek in China. De lokale overheid in China, Globi en Nuffic sloegen de handen ineen om de bieb te realiseren. Het doel erachter is tweeledig: de promotie van de Nederlandse taal en cultuur in het Chinese onderwijs én het versterken van relaties tussen China en Nederland.

Een ‘huis van de Nederlandse cultuur’ in Shanghai

Van Harry Mulisch en klassieke kinderboeken tot educatieve materialen over de geschiedenis van Nederland: het aanbod van de bibliotheek is divers. Met inmiddels 500 boeken en andersoortige materialen, gedoneerd door onder andere de Taalunie, het ministerie van OCW en donaties van enkele Nederlandse expats, is een plek gecreëerd waar leerlingen, studenten en andere geïnteresseerden de Nederlandse taal en cultuur kunnen bestuderen. De bibliotheek is gevestigd in Caoyang no. 2, de enige middelbare school in China die Nederlands als vak aanbiedt.  Tijdens de openingsceremonie hielden afgevaardigden van OCW en het Nederlandse Consulaat in Shanghai toespraken, en brachten de leerlingen van Caoyang No. 2 de klassieker “Zie ginds komt de stoomboot” ten gehore.

Dé plek in China waar Nederland(s) op de kaart staat

Hoe het idee voor de Nederlandse bibliotheek ontstond? Eerder in 2018, begin juli, bracht een belangrijke delegatie uit Putuo een bezoek aan Nederland. Globi en Nuffic spraken toen met de delegatie over het versterken van (onderwijs)relaties tussen Putuo en Nederland en het opzetten van een Nederlandse bibliotheek. In de school in Putuo die Nederlands als vak aanbiedt hebben Duits en Italiaans al een prominente plek in het onderwijs. Het streven van de school is Nederlands tot hetzelfde niveau uit te bouwen. Het doel daarachter is jaarlijks tientallen leerlingen te laten doorstromen naar het Nederlandse hoger onderwijs. Eerdere stappen om dit bereiken waren al het aangaan van partnerschappen met Nederlandse onderwijsinstellingen en het aanstellen van een native speaker docent.

Versterking van relaties China-Nederland in brede zin

De volgende stap is dus deze bibliotheek. Maar, promotie en ondersteuning van het vak Nederlands op Caoyang No 2. is niet de enige insteek van de bibliotheek. De bedoeling is ook partnerschappen tussen andere Nederlandse scholen en scholen in Putuo te stimuleren. Zo is het streven nog twee middelbare scholen een partnerschap te laten aangaan met een Nederlandse middelbare school. Leerlingen van die scholen kunnen de bibliotheek dan gebruiken ter voorbereiding op een uitwisseling. En daarnaast is de bibliotheek er ook om andere geïnteresseerde instellingen en individuen van materialen over de Nederlandse taal en cultuur te voorzien.

Overigens is er ook in andere Chinese steden interesse om Nederlands als middelbare schoolvak aan te gaan bieden. Vermoedelijk gaat er volgend jaar ook op een middelbare school in Beijing een lessenreeks Nederlands van start.