In het eerste deel van mijn blog over de financiën van de Nederlandse expat in China, heb ik belangrijke aandachtspunten voor een Nederlandse expat in China besproken.  In dit vervolg blog, ga ik wat specifieker in op een paar financiële onderwerpen die voor expats belangrijk zijn om te weten. Bijvoorbeeld, het verlies van de AOW-opbouw vanaf het moment dat je niet meer staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) in Nederland en in China een werkvergunning hebt.

AOW

Niet iedereen weet waarschijnlijk dat het mogelijk is om een vrijwillige AOW-verzekering af te sluiten. Echter de vrijwillige AOW- verzekering heeft een prijs, ruim 5,000 euro per jaar voor een werkende. Zelf sparen is een veel beter alternatief maar moet je dan wel doen. Een snelle vergelijking. Je betaalt 5,000 euro per jaar om 2% opbouw van je AOW af te dekken. Je moet natuurlijk wel in ogenschouw nemen dat die 2% wel een levenslange uitkering wordt op het moment dat je de pensioenleeftijd bereikt. Dat zal voor de meeste lezers later zijn dan 67 jaar. Of je spaart 416 euro per maand (ongeveer 5,000 euro per jaar) gedurende de periode dat je expatriate bent én, zeer belangrijk, het opgebouwde vermogen renderend laat staan tot je pensioenleeftijd. Het is niet een algemene spaarpot maar voor het opvangen van het AOW-gat later. Een ander belangrijk aspect is dat je het kapitaal in eigen beheer opbouwt, dus 100% controle erover hebt en niet afhankelijk bent van zich wijzigende politieke inzichten in Nederland. Stel je gaat voor de komende 5 jaar naar China. Stel je zou de 416 euro per maand (ongeveer 5,000 euro per jaar ) zelf sparen, dan heb je een veel grotere pot. Dat bedrag overstijgt de 2% per jaar verlies in de AOW-opbouw.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering als je in China werkt

De laatste tijd is de vraag onder Nederlanders in China naar de arbeidsongeschiktheids-verzekering erg hoog. Ik vind dit een zeer goed punt. Zeker als je aan het begin van je carrière staat, want dan heb je nog heel wat jaren tot aan je pensioen. Deze sociale zekerheid in Nederland geldt niet voor expatriates in China. Maar waarom is het eigenlijk zo belangrijk?Achtergrond informatie betreft de WIA en/of loongerelateerde uitkering, kan je hier vinden.  Het geeft toch een goed gevoel dat mocht er iets onverwachts gebeuren waardoor je niet meer in staat bent om je werkzaamheden te verrichten, dit niet leidt tot een enorme val in je inkomen. Een arbeidsongeschiktheids-verzekering creëert een figuurlijke ‘bodem’ voor je inkomen. Bijvoorbeeld, je hebt een arbeidsongeschiktheids-verzekering van 36,000 euro per jaar. Stel je raakt invalide dan zal de verzekering elke maand netto 3,000 euro uitkeren zodat je vaste lasten niet als een molensteen om je nek hangen. Uit studies is gebleken dat gemiddeld 16% van de werkenden gedurende hun werk/carrière langer dan zes maanden uit de running zijn.

Pensioenopbouw

Het is voor velen een complete verrassing hoe ‘duur’ de pensioenopbouw is. Als ik een percentage noem van 15%-25% van je inkomen, dan gaan de wenkbrauwen flink omhoog. In Nederland zijn er twee grote voordelen die ervoor zorgen dat het lijkt dat het eerdergenoemde pensioen-percentage hoog is. In Nederland wordt het bedrag bruto belast en de werkgever betaalt geheel of gedeeltelijk de pensioenpremie. Het nabestaandenuitkering (Anw) moet je zelf opbouwen als je in China werkt. Vergeet ook niet dat de AOW de ‘eerste’ pijler is in Nederland voor je pensioen-opbouw. Op dit moment is de AOW voor een alleenstaande 1.111 euro per maand. De impact kan dus aanzienlijk zijn en zeker als je voor meerdere jaren in buitenland werkt. Als je buiten Nederland gaat wonen of werken, ben je meestal niet meer verzekerd voor de AOW en Anw. Je krijgt daardoor vanaf de AOW-leeftijd een lager AOW-pensioen. En mocht je overlijden, dan krijgt je partner geen Anw-uitkering. Ook krijgen je kinderen geen wezenuitkering als ze wees zouden worden door je overlijden.

pensioenopbouw

Als je hardop nadenkt dan realiseer je je wel waarom je best een groot gedeelte opzij moet leggen voor je pensioen. Je bent bijvoorbeeld 35 jaar en je wilt met pensioen op je 65ste. In 30 jaar moet je zo’n vermogen opbouwen om op je 65ste te kunnen zeggen: “Ik wil een pensioen-inkomen hebben van 50,000 euro per jaar.” Niet 1 jaar 50,000 euro, nee elk jaar in je pensioen. Om dat te realiseren zal je dus nu een substantieel bedrag moeten sparen. Hoe eerder je begint, hoe beter. Het voordeel voor Nederlandse expatriates is dat op het moment dat je je pensioen in eigen beheer hebt, je geen fiscaal voordeel meer hebt en dit betekent dat er over de uitkering of het pensioeninkomen in een later stadium ook geen inkomstenbelasting betaalt hoeft te worden. Ja, het klinkt raar in de oren, maar de belastingdienst heeft een zeer begrijpelijke wetmatigheid; als je een fiscaal voordeel hebt, dan worden de uitkeringen ook fiscaal belast. Geniet je geen fiscaal voordeel, dan heb je juist als voordeel dat de uitkeringen niet fiscaal worden belast. Over je toekomstige pensioenaanspraken geen inkomstenbelasting betalen (pakweg 30%) klinkt toch best goed, of niet?