Mijn naam is Nikwi Hoogland, ik ben 26 jaar oud en één van de mede-oprichters van Stichting Adoptiepedia. In 2019 heb ik na een zeer korte zoektocht van slechts drie weken mijn biologische ouders gevonden. Er ging gelijk een bepaald gevoel door mijn lichaam: “Ik vind dat alle geadopteerden die dat zouden willen, hun biologische ouders zouden moeten vinden”.

Terwijl ik dit gevoel liet sudderen, kwam ik in gesprek met Lin, een Chinese geadopteerde vriendin van mij. Wij hadden het over de Chinese geadopteerde gemeenschap in Nederland, en het gebrek aan overzicht vanwege versnippering, maar ook gebrek aan bepaalde informatiebronnen. Eind 2019 had ik besloten dat er iets opgericht moest worden voor Chinees geadopteerden in Nederland, een plek en een website om informatie te verzamelen.

Samen met mede oprichters Hong-Lin Stoffels, een getalenteerde visueel artiest, en Simone Sommers, een dame met ervaring in de psychologische kant van adoptie (hechting, verlatingsangst etc.) begonnen we begin 2020 met het uitwerken van een veilig platform om dit idee invulling te geven. Instagram leek een goed medium. We begonnen een pagina waar we ervaringsverhalen van onszelf plaatsten, en kregen al gelijk reacties binnen van anderen. Chinese geadopteerden voelden zich welkom, gehoord en begrepen.

Verbinding, herkenning en acceptatie

In Nederland wonen bijna zevenduizend geadopteerden uit China en bijna duizend geadopteerden uit Taiwan. Voor deze doelgroepen hebben wij in augustus dit jaar Stichting Adoptiepedia opgezet.

De missie van Adoptiepedia is om een plek met betrouwbare informatie te bieden aan alle Chinese en Taiwanese geadopteerden, en antwoorden op hun prangende vragen. Dit doen we via social media en een toekomstige website.

Adoptiepedia heeft een duidelijke visie voor ogen door een optimale informatievoorziening te bieden aan alle Chinese en Taiwanese geadopteerden in Nederland. Het gaat hierbij om onderwerpen als racisme, mentale gezondheid, identiteit- en rootsvragen. Hiermee representeert Adoptiepedia de Chinese en Taiwanese geadopteerden in Nederland. Ook de overheid en (belangen)organisaties kunnen bij Adoptiepedia aankloppen voor een volwaardige gesprekspartner waar actuele vraagstukken en onderzoeken rondom adoptie mee besproken kunnen worden.

De kernwaarden van Adoptiepedia zijn verbinding, (h)erkenning en acceptatie. De Stichting zet zich in voor verschillende doelen waarbij deze kernwaarden centraal staan. Deze doelen zijn het bieden van een platform voor Chineses en Taiwanese geadopteerden waar zij met elkaar verbonden worden door het delen van hun eigen verhalen, om zo waardevolle uitwisseling te stimuleren. De betrouwbare informatie die te vinden is op Adoptiepedia wordt afgewisseld met ervaringsverhalen van geadopteerden, waardoor er herkenning en erkenning ontstaat.

Een ander doel is het aanbieden van betrouwbare informatie over adoptie. Op deze wijze wordt er meer bekendheid, bewustzijn en acceptatie gecreëerd over Chinese adoptie bij de geadopteerden en de Nederlandse samenleving, het derde doel van Adoptiepedia.

Buddycoaches en Dumplingdagen

Momenteel richt Stichting Adoptiepedia zich op een aantal projecten. Het Adoptiegenootschap is een project waar Chinese en Taiwanese geadopteerden in een veilige omgeving kunnen praten met een Buddycoach. Buddycoaches zijn deskundigen op het gebied van psychologie en/of psychiatrie en zijn zelf ook geadopteerd uit China of Taiwan. Het contact met mede-geadopteerden is ontzettend belangrijk en daar is veel behoefte aan. Adoptiepedia ziet een stijgende lijn in aanvragen hiervoor.

Ook organiseert Stichting Adoptiepedia Dumplingdagen waarop Chinese geadopteerden bij elkaar komen. Dit stimuleert herkenning, erkenning en acceptatie. Helaas is het door het coronavirus momenteel niet mogelijk om dit met velen te doen, maar zodra het mag gaan de maandelijkse Dumplingdagen weer gezellig door.

Tijdens Dumplingdagen worden veel persoonlijke dingen besproken, maar er wordt ook veel gelachen. Met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt (over adoptie) praten, kan zo opluchten! Daarnaast is het Adoptiegenootschap een groot succes. Veel Buddy’s melden zich aan voor vragen. Dit zijn zowel vragen voor een korte termijn, maar soms ook voor langere termijn.

Toekomstige projecten

In de nabije toekomst is het de bedoeling dat Stichting Adoptiepedia een website ontwikkelt met betrouwbare informatie. Ook zijn er plannen om nog meer projecten op te starten. Voorbeelden hiervan zijn: rootsreizen, een taalcursus Mandarijn voor Chinese geadopteerden en een project om geadopteerden te ondersteunen om met hun (adoptie)ouders te praten over lastige onderwerpen, zoals het verlangen om te zoeken naar biologische ouders en racisme. Alles staat in het teken van acceptatie, verbinding en (h)erkenning.

Andere ideeën in ontwikkeling zijn een groot evenement met gastsprekers, het ontwikkelen van een prentenboek over de invloed van adoptie op jongere leeftijd, het ontwikkelen van podcasts, een documentaire en praatgroepen, en een paspoortproject waarmee geadopteerden de vaak onjuiste informatie in hun officiële documenten gratis kunnen laten wijzigen.

Help mee om Adoptiepedia mogelijk te maken!

Een enthousiast team van gemotiveerde vrijwilligers laat in deze elke dag hun talent zien, iets waar ik als directeur erg trots op ben. Om Stichting Adoptiepedia nog verder te laten groeien en alle hierboven genoemde projecten te kunnen financieren, is er echter geld nodig. Het gaat om een een bedrag van minimaal €14.500.

Via www.adoptiepedia.nl/crowdfunding kan iedereen een donatie doen. Voor de gulle gever staat er een unieke beloning klaar: een digitaal ervaringsboekje met verhalen en een postkaarten setje ontwikkeld door getalenteerde Chinese en Taiwanese geadopteerden.