Primary Colours Shanghai is opgericht in 2015. Het is een kleine kleuterschool met ongeveer dertig kinderen en zes leerkrachten, afkomstig uit China en andere landen. De lessen worden in het Engels gegeven. Er is gekozen om leerkrachten uit de hele wereld uit te nodigen, om de kinderen de kans te geven om te ervaren hoe het is om om te gaan met mensen van verschillende achtergronden.

De lessen beginnen om 9:00 uur met vrije speeltijd, gevolgd door het ontbijt, liedjes en dan de hoofdactiviteit. De eerste dag dat ik Primary Colours bezocht, was de hoofdactiviteit speeltijd in het park, de tweede dag was het schilderen. Daarna wordt een verhaaltje verteld, wordt er geluncht en dan is het tijd om te gaan slapen. De mix van verschillende nationaliteiten onder de leerkrachten en de kinderen maken deze school een interessante plek om de kleuterschooltijd door te brengen.

De school is gevestigd in een huis, aan weerszijden van een klein hofje. Hij is volledig opgebouwd door de buitenlandse en Chinese leerkrachten en door de ouders van de leerlingen.

Het is beter tienduizend mijl te reizen…

Vrije scholen zijn relatief nieuw in China, en ondanks het Chinese gezegde “het is beter om tienduizend mijl te reizen dan om tienduizend boeken te lezen”, was het schoolsysteem in China hevig gebaseerd op het uit het hoofd leren van alle lessen. Bij Primary Colours worden dingen totaal anders gedaan. Toen we naar het park liepen bijvoorbeeld, kregen de kinderen uitgebreid de gelegenheid om te zien hoe de bomen langs de weg gesnoeid werden, en ze mochten over de op de grond gevallen takken lopen, in plaats van linea recta terug te wandelen. Op mijn tweede dag gingen de kinderen naar buiten in de kleine tuin van de school, dat wil zeggen, klein voor volwassenen maar voor kinderen is er veel te ontdekken.

…dan om tienduizend boeken te lezen

Dit concept is nieuw in China, waar de cultuur meer gebaseerd is op verschillen in de relaties tussen studenten en leraren en ouders en hun kinderen. Terwijl ik de school bezocht vonden er verschillende gesprekken met ouders plaats. Volgens Victoria, één van de leerkrachten afkomstig uit Rusland, zijn veel ouders bezorgd dat hun kinderen niet goed zullen kunnen studeren als ze niet leren lezen en schrijven op de traditionele Chinese manier. Gezien hun eigen studieachtergrond is het begrijpelijk dat de ouders moeite hebben met dit nieuwe systeem.

Vaardigheden als lezen en schrijven worden echter wel aangeleerd, maar op een andere, meer fysieke manier, zodat de kinderen tegelijkertijd hun eigen lichaam leren ontdekken. Omdat het de filosofie is van Rudolf Steiner (grondlegger van de antroposofie, de theorie achter Vrije Scholen) dat het menselijk lichaam het hele universum in zich draagt, is het belangrijk om beide kanten te ontdekken, en je plaats als persoon in het universum te kennen om over jezelf te leren.

De beste school voor je kind

Chinezen hebben de neiging om een bekende (en meestal dure) school voor hun kind kiezen, en niet een gewone school die goed voelt. Sommige ouders hebben simpelweg voor deze Vrije School gekozen omdat het een westers schooltype is, en omdat deze school minder duur is dan andere internationale scholen. Dit kan miscommunicatie veroorzaken, omdat de Vrije School juist probeert om de ouders zo veel mogelijk bij de school te betrekken, en wil stimuleren om ook thuis de principes van de school te volgen. Primary Coulours wil dit realiseren door de ouders van de leerlingen mee te laten leren met de kinderen, tijdens speciale lessen waarin meer achtergrondinformatie wordt gegeven. De meeste ouders hebben deze school gelukkig wel met hun hart gekozen.

Toekomst

Ondanks de korte geschiedenis is de Vrije School zeer in opkomst in China. Er zijn al enkele kleuterscholen in Shanghai en er zijn plannen om een basisschool op te richten. Yiqing Zhang raakte geïnteresseerd in de Vrije School door de vader van een collega en vriend. Nu is hij de directeur van Primary Colours, en volgt momenteel een lerarenopleiding in Sydney om ook te kunnen doceren aan de Vrije Basisschool. De basisschool die hij in Shanghai op wil zetten zal dezelfde opzet hebben als de kleuterschool: er worden leerkrachten vanuit de hele wereld uitgenodigd.