Prop Roots LOGOIk ben nieuw hier. Toch heb ik al de helft van mijn leven (50-25=25 jaar) intensief te maken met China, het Chinees en de Chinezen. Ik zal vooral vaak terugkomen op de non-profit organisatie Prop Roots die mijn vrouw Li Yang en ik hebben opgericht, ten behoeve van de kinderen van de Jingpo-minderheid, aan de Chinese grens met Myanmar. Met Prop Roots laten we zien dat het zèlfs in China werkelijk mogelijk is om non-profit te werk te gaan, en om problemen aan te pakken die gevoelig liggen bij de overheid. Onze aanpak verschilt behoorlijk van de doorsnee Chinese goodwill-acties, die – enigszins generaliserend – verlopen in de trend van: snel geld of spullen brengen naar de zielige mensjes, copieus dineren met de bestuurders en dan zo snel mogelijk weer teruggaan naar de grote stad! Wij daarentegen gaan te werk vanuit de grassroots.

Positieve boodschap

De Chinese media-aandacht voor ons project is inmiddels niet van de lucht. We hebben een flinke lijst interviews achter de rug en een vierde documentaire over ons is al in de maak, die wederom in heel het land vertoond zal worden. In die Chinese documentaires of artikelen worden doorgaans enkele van de vele lokale problemen slechts kort en op heel subtiele wijze aangestipt: de enorme hoeveelheid drugs die hier rondgaat en de vele weeskinderen. Gevoelige onderwerpen of niet: wat het geheel gelukkig smeuïg maakt is het verhaal over hoe ik in deze streek terecht gekomen en gebleven ben, vanwege de band die ik had opgebouwd met de mensen hier gedurende de vele jaren van taalkundig veldwerk in de dorpen, wat mij tot ’s werelds voornaamste expert maakte in de Jingpo’s Zaiwa-taal. Ook wordt gefilmd hoe ik lekker aan het schilderen of musiceren ben. Kortom, het komt allemaal erg onschuldig over en dat mag ook wel.

Wij wonen en werken hier in dit Jingpo-dorp vrijwel aan de grens met Birma/Myanmar, in het projectcentrum dat wij vrijwel geheel met eigen middelen hebben gebouwd. In principe gaan wij met iedereen vriendschappelijk om. Uiteraard doen wij dat met onze doorgaans uiterst hartelijke dorpsgenoten, maar als organisatie zijnde ook – voor zo goed als dat gaat – met onderwijsmensen, overheidspersonen, zakenlieden en journalisten. Wij hebben niets te verbergen, doen niet aan handel en zijn niet van-het-geloof. Wij doen vooral “leuke” dingen met de kinderen, waar volwassenen zich ook goed bij voelen. Ook in de media staan wij vooral een positieve boodschap voor, steeds in de hoop dat die genuanceerd genoeg wordt weergegeven. De mensen hier mogen niet als “zielig” worden neergezet, maar de enorme sociale problemen waarvoor wij feitelijk hier gekomen zijn mogen ook niet onder het tapijt worden geveegd. Soms gaan gesprekken moeizaam…

De logica van het geld

In dit eerste blog kan ik het niet laten om eerst iets sombers en onrustbarends van mijn hart te laten over “de” Chinezen. (Dit crowdblog gaat immers over China in het algemeen!) Een nieuw soort logica heerst, de logica van het geld. Een onderzoek heeft uitgewezen dat 71% van de Chinezen – mondiaal het hoogste percentage – rijkdom als graadmeter ziet van welslagen en geluk. In Zweden zou slechts 7% zoiets zonder schaamte over de lippen kunnen krijgen. (In België: 28%, Duitsland 27%; Nederland stond er niet bij. Het mondiale gemiddelde was 34%.) Niet zozeer een indicatie dat de Chinezen eerlijker zijn in deze dingen, maar wel dat er iets heel bijzonders aan de hand is volgens mij.

Omslag Shenghuo Prop RootsDeze collectieve standaardisatie van geld als maatstaf, maakt het ons extra moeilijk om aan anderen duidelijk te maken waar ons project voor staat. Ook aan mensen die vanwege hun beroep eigenlijk beter zouden moeten weten. Bijvoorbeeld een CCTV-journaliste: ze wilde een documentaire over ons maken en had ons net een uur lang ondervraagd over de doelstellingen van ons project. Zo hadden we aan haar uitgelegd dat we de kinderen via creatief en communicatief onderwijs meer zelfvertrouwen willen geven, zodat zij eenmaal in de puberteit minder gauw slachtoffer worden van de drugs of anderszins tussen wal en schip geraken. Na deze uitgebreide uitleg zegt ze: “Ja maar wat willen jullie nou met dit project beréiken!?” Klaarblijkelijk heeft er dus iets niet geklikt. Uit ervaring kunnen we raden wat ze dacht: Hoezo non-profit? Willen we dan geen geld verdienen? En die verhalen over onze financiële offers en hoge schulden dan, ach, het is ons vast om heldenroem te doen, waarna de rijkdom immers alsnog volgt, maar dat wilden we dan weer niet toegeven, wat een huichelaars.

Zij weet niet dat non-profit initiatieven juist vaak in een klein hoekje zitten, meestal “gewoonweg” aangedreven zijn door liefde voor de doelgroep of omdat men bepaalde situaties niet meer aan kon zien, precies zoals in ons geval. Anders gezegd: je moet een beetje gek zijn om aan grassroots te beginnen. En aan gekte is een groot gebrek.

Zelfvertrouwen in een breed perspectief

Als ik in het Nederlands schrijf ben ik wat meer geneigd tot het spuien van allerlei sombere gedachten, maar dat heb ik besloten nu toch niet te doen. Ik vind China op zich een prachtig land, waar iedere dag ontelbare en de meest diverse lichtpuntjes het leven boeiend en bijzonder maken. Onze eerste interviews met veiligheidsbeambten – inclusief verborgen microfoons – hebben we al achter de rug. Nog tamelijk gezellig eigenlijk. Maar alles wat wij publiceren kunnen ze in principe lezen en mogelijk kunnen ze nog veel meer. Maar niet dat we bang hoeven te zijn. We hebben niets te verbergen, omdat we wel degelijk vanuit positieve doelstellingen te werk gaan.

Ons voornaamste thema: “zelfvertrouwen” is toch heel onschuldig. We zouden dat nog in een breder perspectief kunnen zien: niet alleen de Jingpo-kids maar alle kinderen en alle grote mensen, alle wereldburgers hebben eigenlijk meer zelfvertrouwen nodig om beter te kunnen functioneren. Verering van geld en status, bang zijn voor je hachje en vaderlandsliefde zijn symptomen van gebrek aan zelfvertrouwen volgens mij. Vooruit dan, ook al klinkt het chauvinistisch: dit wordt toch de Eeuw van China? Laten we er allemaal het beste van maken dan!

De resultaten van het in dit blog genoemde onderzoek zijn hier beschikbaar: