Afgelopen woensdag ondertekende Mr. Sibrand Poppema, collegevoorzitter van de Rijksuniversiteit Groningen in aanwezigheid van premier Rutte een overeenkomst met de China Agricultural University uit Beijing en de Chinese stad Yantai. De RUG wil in Yantai een ‘branch campus’ oprichten, een volwaardige universiteit waar naar verwachting zo’n 10,000 studenten zullen studeren in allerlei studierichtingen.

Het plan is nog jong. Zes weken geleden hoorde Poppema pas dat China Agricultural University uit Beijing een nieuwe partner zocht voor hun leegstaande campus in Shandong, de provincie met veel landbouw waar de stad Yantai zich bevindt. Eerst hadden nieuwe regels rondom campussen in andere provincies ervoor gezorgd dat de landbouwuniversiteit de campus zelf niet in gebruik kon nemen. Daarna waren besprekingen met de Universiteit van Dublin vastgelopen. En toen belde Groningen. ‘Ze hadden er niet aan gedacht dat een Nederlandse universiteit ook in het Engels kan lesgeven,’ aldus Poppema.

In China zijn er al meer ‘branch campuses’ van buitenlandse universiteiten. Zo heeft New York University een snelgroeiende dependence in Shanghai en zit de University of Nottingham in Ningbo. Hoewel de branches een Chinese partneruniversiteit en president hebben, ligt de verantwoordelijkheid voor werving en de controle op de onderwijskwaliteit volledig bij de buitenlandse instelling. In Yantai, waar de eerste ‘Nederlandse campus’ in China zal staan, krijgen alle leerlingen dan ook (tenminste) een Nederlands diploma.

Volgens Nederlandse regels moeten studenten tenminste een jaar in Nederland hebben gestudeerd om voor een Nederlands diploma in aanmerking te komen. Poppema: ‘Dat zijn dan dus zo’n 1500 extra studenten in Groningen per jaar. Voor de bedden die dan leegkomen in Yantai hopen we zoveel mogelijk Groningse studenten te vinden. Zo kun je de ‘international classroom’ beide kanten op versterken.’

Daarnaast zal de universiteit op zoek moeten naar honderden stafleden die zich (tijdelijk) in Yantai, een toeristische kustplaats met zo’n 2 miljoen inwoners, willen vestigen. Poppema ziet hier wel mogelijkheden voor jonge onderzoekers aan Nederlandse universiteiten. ‘We willen zo snel mogelijk een onderzoeksuniversiteit worden en zo een kans bieden aan jonge wetenschappers die na hun promotie of postdoc niet verder kunnen aan de universiteit. Dit zijn extra banen.’ Die banen moeten gefinancierd worden van het collegegeld van de voornamelijk Chinese studenten dat naar verwachting rond de 12.000 euro per jaar zal uitkomen, een vergelijkbaar bedrag met dat van andere Europese instellingen in China. Daarnaast neemt de stad Yantai de eerste vijf jaar eventuele tekorten voor haar rekening.

Het persbericht van de Rijksuniversiteit Groningen spreekt van het realiseren van een ‘kopie van de RUG.’ Gezien de ligging van de toekomstige Chinese campus in een nieuwgebouwde hightech zone van 38 vierkante kilometer lijkt dit – in ieder geval in esthetisch opzicht – een uitzonderlijk ambiteus doel. Collegevoorzitter Poppema onderschrijft die ambitie: ‘We willen dit in een sneller tempo doen dan anderen.’ De komende maanden zal worden besproken welke opleidingen er in eerste instantie aangeboden zullen worden. Hij verwacht dat in 2017 de eerste lichting Chinese en internationale studenten zullen beginnen aan een RUG-studie in Yantai.

In reactie op een aankondiging van de nieuwe campus op Weibo, een Chinese sociale netwerksite, tonen enkele Chinese scholieren zich voorzichtig enthousiast. Verschillende van hen willen graag weten welke studies er aangeboden gaan worden. @ZT_time vraagt zich af of de campus vol tulpen zal staan. Ook een paar mensen die in de buurt wonen van de nu grotendeels lege campus wonen zien er naar uit: ‘Wow, straks kan ik om de hoek een buitenlandstudie doen’ merkt @龙口市智能助手 op. Iemand anders hoopt dat ‘hierdoor het openbaar vervoer rond de campus aangepakt gaat worden en dat er meer plekken om te eten komen’ (@水挽). Ook zien deze bewoners uit Yantai uit naar het einde aan die ‘enorme, lege’ campus (@唯美-筑浪) en wordt er hardop gehoopt dat de samenwerking tussen CAU en de RUG, anders dan bij eerdere pogingen iets van de campus te maken, succesvol zal blijken.