Bij het invoeren van de naam “Trump” in het Chinese merkenregister, vind ik 263 (mogelijke) registraties met betrekking tot dit merk. Sommige registraties zijn van Donald J. Trump zelf, die zijn merkenrecht sinds 2006 in China probeert te beschermen in het Chinees en in het Engels. Zijn dochter Ivanka Trump begon daar later mee, en heeft vanaf 2014 en vanaf 2016 geprobeerd haar merken te beschermen.

Tijdens het bezoek van de Chinese President Xi Jinping aan Trumps’ Mar-a-Lago golf-resort op 6 april, waar Ivanka Trump en haar man bij Xi Jinping aan tafel zaten, kwam er bericht van het Chinese merkenbureau naar buiten: drie van de merkenaanvragen van Ivanka Trump in China zijn goedgekeurd. Dat de merkaanvragen relatief laat zijn aangevraagd pakt hier goed uit, want vaak zorgt een late merkaanvraag ervoor dat het merk niet meer verkregen kan worden. In China krijgt degene die het merk het eerste aanvraagt doorgaans het merk geregistreerd.

Met de opkomst vorig jaar van Donald Trump, waren er verschillende Chinese goudzoekers die merken in het Engels en in het Chinees hebben aangevraagd met betrekking tot de naam Trump. Immers, een merk staat voor goodwill, en als de naam goodwill heeft, kunnen producten met die naam erop goed verkopen. Als een merk geregistreerd is, kan de eigenaar hiervan deze naam zonder problemen op producten zetten, en anderen verbieden hetzelfde te doen voor de klassen waarvoor de eigenaar die naam heeft geregistreerd.

Goodwill? Of overwinning van redelijkheid en billijkheid?

De Amerikaanse media meldden dat privé-business en het presidentschap met betrekking tot de merkenregistraties van Trump samen zijn gegaan, wat niet mag. Toch is er in mijn optiek een lichtpuntje. Het Chinese merkenbureau heeft weet van andere en eerdere registraties van Trump-merken, maar geeft de registraties aan Ivanka Trump, die volgens de redelijkheid en de billijkheid recht heeft op het gebruik van haar naam in China.

Dit is een positieve ontwikkeling die, mits deze doorgetrokken kan worden naar andere aanvragers, kan zorgen voor het scheppen van een precedent. Immers, de praktijk dat degene die het merk het eerst aanvraagt, dit ook hoort te krijgen, is achterhaald met het oog op de redelijkheid en billijkheid. Ook in China ondervinden Chinese bedrijven problemen met deze gang van zaken.

In andere woorden: weg met de goudzoekers die snel een slaatje willen slaan uit het registreren van de naam van een ander, en meer bescherming voor de  personen en bedrijven met betrekking tot hun merknaam.

Trumpchi – veranderen van naam in geval van badwill

Dat niet iedereen goodwill verkrijgt met het gebruik van de naam Trump, bleek overigens toen het Chinese automerk Trumpchi aankondigde de bedrijfsnaam te zullen aanpassen. Het bedrijf had de naam gekozen omdat Trump staat voor grootsheid en Chi voor China. Het bedrijf wil graag auto’s verkopen op de Amerikaanse markt. Na marktonderzoek bleek echter dat de naam Trumpchi, gezien het onderdeel Trump, bij een bepaald deel van de Amerikaanse bevolking aanslaat en bij een ander deel niet. Dit mocht gezien de verkiezingen ook geen verrassing zijn. Een merk kan dus ook badwill creëren in plaats van goodwill. In zo’n geval is het beter om de naam te veranderen.

Drumpfchi zal waarschijnlijk niet uit het marketingonderzoek naar boven komen als een potentiele nieuwe naam voor het bedrijf…