De grootste handelsmissie ooit van Nederland naar China werd bemand door 250 ondernemers. Mede door het parallel lopende Staatsbezoek wist deze missie zoveel ondernemers aan te trekken. Maar wat kan een handelsmissie van deze omvang betekenen voor kleine ondernemers? Dat was vanaf het begin direct de vraag, want de kans om als kleiner bedrijf nauwelijks op te vallen tussen grote, kapitaalkrachtige bedrijven leek evident. Bovendien moeten de kosten voor deelname aan een dergelijk prestigieuze missie afgezet worden tegen toekomstige verdiensten. Dat geldt natuurlijk voor ieder bedrijf, maar de kleine zelfstandige professional voelt dat snel in de eigen portemonnaie en is genoodzaakt hogere kostenposten serieus af te wegen.

Aanzien van de missie schept verwachting bij deelnemer

Doorslag om deel te nemen lag in de overtuiging dat met het aanzien dat deze handelsmissie zou genieten, er extra aandacht zou zijn voor het welslagen van alle missie-ingrediënten, waaronder de match-making programma’s in Beijing en Shanghai. Voor het kleine bedrijf dé kernreden van participatie. Zorgvuldige selectie van externe matchmakers leek gegarandeerd. Die bleek op locatie van wisselvallige kwaliteit te zijn. Niet iedereen kreeg de bedrijven te spreken die vooraf waren omschreven als gewenste doelgroep. Bovendien viel het aantal gevonden Chinese partijen hier en daar tegen.

Kosten officieel reisprogramma

Het reisprogramma van deze spraakmakende afvaardiging was afgestemd op de meer vermogende participant. Dat wil zeggen dat kosten voor vluchten, hotels en visa boven de norm van de gemiddelde MKB’er lagen. Een ‘reisprogramma B’ werd niet geboden. Gevolg was dat velen hun eigen vlucht boekten en zich schaarden in enkele van de goede hotels in de buurt van het hoofdhotel tegen een aanzienlijk lagere prijs. Nadeel was dat aansluiting op bussen vanaf de luchthavens daardoor werden misgelopen.

Sectorale focus vs eigen programma

De missiedagen in Beijing en Shanghai waren met een vol programma aan activiteiten goed gevuld. Enkele industrieën vormden het middelpunt van sleutelthema’s voor seminars, MOU ondertekeningen en match-making bijeenkomsten. Zakelijke vertegenwoordigers uit life sciences en gezondheid, duurzame stedelijke ontwikkeling en agribusiness werden ondersteund in de voorbereidingen hiervoor.

Voor hen die een eigen programma wensten, was aanhaken op deze seminars echter lastig – aansluiting hierop was nauwelijks mogelijk vanwege de match-making gesprekken die in tandem waren georganiseerd met dergelijke bijeenkomsten. Dat was jammer, want specialistische seminars zijn een belangrijke voedingsbron voor China consultants en het bijwonen ervan levert vernieuwde kennis en inzichten op. Niet voor het hergebruik van die informatie, maar om het verkrijgen van een nieuwe kijk op dingen, mensen te leren kennen die later weer van nut kunnen zijn en ingezet kunnen worden bij relevante projecten of seminars. Men bedenke dus dat ondernemers die niet passen in een sector, grote kans lopen aan de zijkant van de missie activiteiten te komen staan.

Andere netwerkgelegenheden tijdens deze missie waren vanzelfsprekend legio – of dit nu gedurende het 500 man tellende trade dinner in Beijing, of tijdens de receptie in de Four Seasons in Shanghai in aanwezigheid van de Koning was, dit soort samenkomsten biedt altijd mogelijkheden tot het uitbreiden van het eigen netwerk.

Waarde van nieuwe contacten

Het is uiteindelijk wat er met die nieuwe contacten wordt gedaan dat het verschil maakt tussen een blijvende relatie met kans op een opdracht of doorverwijzing en eentje die allen op Linkedin wordt bevestigd.

Inzet ministeriële ambtenaren t.b.v. kleine ondernemer

Ontegenzeggelijk heeft de organisatie van deze handelsmissie het uiterste gevraagd van de verschillende departementen in Den Haag en de posten in China. Zij verdienen alle lof, want het Koninklijk bezoek verliep goed, de plotselinge ziekte van HM Máxima was spijtig, maar force majeur. De gelijktijdige handelsmissie moet een logistieke nachtmerrie zijn geweest en ook daarvoor alle credits aan de draaiboek managers en uitvoerende partijen.

Echter, opmerkelijk was de geringe bereidheid van overheidsambtenaren om tijdens de missie kennis te maken met de minder in het oog springende deelnemers tijdens de netwerkgelegenheden. Ofschoon ministers, hoogwaardigheidsbekleders en hoge ambtenaren ruimschoots in beeld kwamen bij de ceremoniële onderdelen, en deze de Koning en Captains of Industry perfect wisten te flankeren, was er verder weinig te merken van uitwisselingen tussen hen en de gemiddelde MKB vertegenwoordiger gedurende de diners of receptie. Men kwam niet of nauwelijks in beeld voor een praatje of korte kennismaking, laat staan een introductie of aanbeveling.

Conclusie

De ervaring deel te nemen aan een circus van afwisselende en onvergetelijke gebeurtenissen (bezoek aan Alibaba in Hangzhou) is op zichzelf fraai. Maar het nut voor de kleine ondernemer moet door hemzelf worden gecreëerd. Zolang hij geen verwachtingen koestert van hogere overheidsdienaren kan hij naar eigen inzicht navigeren tussen de grote groep interessante en geïnteresseerde zakelijke deelnemers. Want ondernemers met de instelling elkaar te willen helpen zijn er – als je zelf ook zo in elkaar zit, dan is deelname aan zo’n missie zeker de moeite waard.