In het artikel van Lilian Kranenburg over het nut van handelsmissies voor kleine bedrijven, stelt Lilian dat er weinig aandacht is voor de kleine ondernemer tijdens zo’n grote missie. Met dit blog wil ik laten zien wat de voordelen zijn voor het MKB van deelname aan een provinciale handelsmissie.

Gelderse handelsdelegatie naar China

Zoals de meeste provincies in Nederland, onderhoudt de provincie Gelderland goede contacten met een aantal provincies in China. Net als in voorgaande jaren, bezocht Gelderland China dit jaar met een bedrijvendelegatie. Twee provincies werden aangedaan: Shandong en Fujian.

De delegatie had dit jaar een andere opzet dan voorgaande jaren. Ten eerste was er een duidelijke sector-focus, namelijk agro-food, en ten tweede lag de uitvoering dit jaar niet bij de provincie zelf maar bij de ontwikkelingsmaatschappij van Gelderland en Overijssel, OostNV. OostNV kreeg voor en tijdens de delegatie veel steun van het Nederlands economisch netwerk in China. Het Netherlands Business Support Office (NBSO) Jinan nam het bezoek aan Shandong voor haar rekening en het Nederlandse consulaat in Guangzhou deed dat voor het bezoek aan Fuzhou.

De officiële delegatie stond onder leiding van gedeputeerde Economie, Onderwijs, Europa van de provincie Gelderland, Michiel Scheffer. In totaal namen twaalf Gelderse bedrijven en instellingen deel aan de missie. De deelnemende bedrijven behoorden allen tot het MKB en werden aangevuld met organisaties zoals Alliantie Voeding Gelderse Valley, WUR en Food Valley. De provincies Shandong en Gelderland zijn overigens een zeer goede match, gezien de enorme omvang van de agro-food sector in Shandong en de kennis die de provincie Gelderland in huis heeft op dit gebied. De Shandong overheid en het bedrijfsleven hebben grote interesse in deze kennis, en zijn bereid te investeren om de sector te upgraden.

Door de kleinschaligheid van de missie kwamen alle bedrijven prima aan bod. NBSO Jinan zorgde ervoor dat alle matchmakings in Shandong goede invulling kregen en dat het programma goed aansloot bij de wensen van de provincie en de bedrijven. Een enorm voordeel daarbij is, dat NBSO Jinan de lokale bedrijven en overheden goed kent en er daarom goede matches gemaakt kunnen worden. Steun van de provinciale overheid van Shandong speelt ook een grote rol bij het slagen van de handelsmissie; de sterke relatie tussen Shandong en NBSO Jinan is daarbij essentieel.

Goede manier om contacten te leggen

De combinatie tussen het officiële en het commerciële deel van de handelsmissie was uiterst succesvol. Het grote voordeel van de officiële delegatie is dat deze op veel steun kan rekenen van de provinciale overheid, wat deuren kan openen voor kleine en middelgrote bedrijven. In China is een handelsmissie een zeer effectieve manier om bij de overheid binnen te komen.

Vooral in zogenoemde second and third tier steden kom je zo met belangrijke mensen om de tafel te zitten, die van doorslaggevend belang kunnen zijn voor het slagen van je project, of het in contact komen met mogelijke partners. De ondernemers kunnen zo niet alleen nieuwe contacten leggen met bedrijven en organisaties die anders moeilijk te bereiken zijn, maar kunnen ook profiteren van de kennis van de Nederlandse bedrijven die al ervaring in China hebben.

Stappenplan voor handelsmissies

Een concreet voorbeeld tijdens deze missie, zijn twee in Nederland concurrerende vleesbedrijven die op de eerste dag, tijdens een voor de Gelderland delegatie georganiseerd seminar, contact legden met een potentiële afnemer in China. De tweede dag werd er direct een bezoek gebracht aan dit bedrijf, waar een persoonlijke relatie kon worden opgebouwd. Na de handelsmissie ontvingen deze twee bedrijven direct een e-mail waarin werd aangeboden om alle mogelijke hulp te verlenen bij het verkrijgen van de juiste export-documenten. Dit zou natuurlijk ook zelf georganiseerd kunnen worden, wat veel tijd en geld zou kosten om de juiste kanalen te vinden.

Zowel de Gelderse officiële delegatie en de bedrijven waren zeer tevreden over de handelsmissie. De bedrijven hebben duidelijk kunnen ervaren wat de voordelen zijn van deelname aan een missie.

Het voorbereiden van een missie gaat overigens niet over een nacht ijs. Roeland Schuurman, Chief Representative van NBSO Nanjing heeft een stappenplan geschreven ter voorbereiding van provinciale en stedelijke handelsmissies naar China. Om tot een succesvolle missie te komen wordt er geadviseerd om al 9 maanden van te voren te beginnen met de voorbereidingen.

Netherlands Business Support Offices bieden niet alleen ondersteuning aan Nederlandse bedrijven tijdens handelsmissies maar ook aan individuele Nederlandse bedrijven die handelsvragen hebben. Een goed overzicht van de diensten kan men vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).