Geen handboek met do’s en don’ts in China, wel een indrukwekkend palet aan verhalen en feiten waar iedereen die China wil doorgronden zijn voordeel mee kan doen.

China, het land van de onmetelijke getallen en de schijnbaar grenzeloze mogelijkheden, is fascinerend maar ook moeilijk te doorgronden. Mensen die China voor het eerst bezoeken verbazen zich vaak over de moderne uitstraling van het land, de stipt op tijd rijdende treinen, de overdaad aan glinsterende kantoorgebouwen en glimmende auto’s. Die verbazing komt voort uit dat ze een ander China hadden verwacht: viezer, ouderwetser, armer. In plaats daarvan zien ze in de grote steden hippe jongeren die met hun telefoon in winkels betalen en taxi’s oproepen, en een bevolking die tot hun grote verbazing redelijk tevreden lijkt te zijn.

Niets is wat het lijkt in China

Auteur Sven Agten

China doorgronden is echter een eindeloos ingewikkeld proces waarbij je steeds op het verkeerde been wordt gezet, want niets is ooit helemaal wat het lijkt te zijn. De Belgische Sven Agten woont en werkt inmiddels twaalf jaar in China, waar hij ook zijn echtgenote heeft leren kennen. Hij schreef Hoe maak ik het in China? met het doel een genuanceerd beeld van dit land te geven. Hij schetst het moderne China, met zijn goede kanten als innovatie en vooruitgang, maar ook de niet zo rooskleurige kanten als vervuiling, extreem kapitalisme en de moraliteitscrisis waar het land mee kampt.

Dat heeft geresulteerd in een boek dat grappig en snel geschreven is, vol feiten en scherpe waarnemingen, gezien door het oog van de buitenstaander. Agten omschrijft feilloos hoe westerse zakenlui soms hun Chinese zakenpartner schromelijk onderschatten, hij analyseert de opkomst van e-commerce en innovatie, beschrijft de impact van de vervuiling en corruptie, de stressfactoren waar Chinezen mee te maken hebben en het gebrek aan moraliteit dat door de hele maatschappij heen sijpelt. Hij gaat vloeiend over van het ene naar het andere onderwerp, een caleidoscoop van weetjes en inzichten.

Leidraad voor buitenlanders

Op sommige punten duizelde het me wel wat van alle getallen en statistieken waarmee de verhalen worden onderbouwd. Zoveel cijfertjes stompen ook een beetje af. Het boek leest dan ook het prettigst wanneer Agten zijn eigen ervaringen verbindt met de realiteit van China. Dat levert heel grappige verhalen op, zoals een smakelijk beschreven kerkbezoek en zijn ervaringen met het opzetten van een joint-venture.

Hoe maak ik het in China? geeft geen leidraad voor wat je moet doen en laten om in China als buitenstaander overeind te blijven, het is geen handboek waarin wordt uitgespeld welke regels je moet volgen om succesvol te zijn. Wel schetst het een heel compleet en genuanceerd beeld van China, waarbij het aan de oplettende lezer is om daar zijn voordeel mee te doen. Wonen en werken, maatschappelijke en culturele trends en economische kansen en valkuilen, het komt allemaal aan de orde. Daarmee is dit boek zeker voor wie net start in China een goudmijntje van feiten en verhalen die gezamenlijk recht doen aan dat ingewikkelde land dat China nu eenmaal is.

Hoe maak ik het in China?, Sven Agten, Uitgeverij Lannoo, februari 2017, €24,99 (paperback) €19,99 (e-book), ISBN 9789401441001