De vijfde editie van de ‘China International City Index’ (CICI), die 28 first-tier en 2 second-tier steden rangschikt op basis van hun internationaliseringsniveau, is gepubliceerd.

Maxxelli integreerde 47 indicatoren, verdeeld over de zeven categorieën 1) wereldwijde economische kracht, 2) internationale handel, 3) onderwijs, 4) internationale gemeenschap, 5) infrastructurele connectiviteit, 6) overheid en politiek betrokkenheid 7) cultuur en toerisme.

In dit rapport zijn naast 28 second-tier steden ook Guangzhou en Shenzhen opgenomen, hoewel deze steden per definitie first-tier zijn. We hanteren als maatstaf dat beide steden vallen onder opkomende first-tier steden; ze liggen qua ontwikkeling dichter bij second-tier steden dan bij Beijing of Shanghai. Beijing en Shanghai zijn simpelweg veel te ontwikkeld om ze realistisch te vergelijken met de 30 genoemde steden die te zien zijn in de 2019 CICI.

Rapportoverzicht

In het rapport tonen we de onderzoeksresultaten met een top 30-lijst van steden waarvan nummer één volgens onze gegevens de meest internationale stad is. Daarna vatten we enkele van de interessante wijzigingen in deze definitieve lijst samen, voordat we enkele van onze verwachtingen voor ontwikkelingen in 2020 schetsen.

Vervolgens wordt elke afzonderlijke stad grondig behandeld, met achtergrondinformatie, de sterke en zwakte punten van de stad en een aantal aanbevelingen. Nadat elke stad een score gekregen heeft wordt er een buitenlandse expert, woonachtig in deze stad, geïnterviewd die informatie deelt over de ontwikkeling van de stad, evenals het expatleven en mogelijk interessante industrieën.
Na de overzichten van de stad, wordt de top 10 van de categorieën weergegeven, waarna de methodiek wordt uitgelegd. Het rapport wordt afgesloten met een conclusie.

Aandacht verleggen naar second-tier

In een recent rapport van Morgan Stanley (2018) wordt de noodzaak benadrukt voor investeerders om hun aandacht te verleggen van first-tier steden naar second-tier steden, met het argument dat “Tweederde van de incrementele groei van de nationale particuliere consumptie zal worden gegenereerd buiten de ‘top’ steden.” De CICI-index bevestigt dit.

De belangrijkste uitkomsten zijn:

  1. Chengdu is bijna opgeklommen naar de 2e plaats in de ranglijst, wat haar groei naar first-tier city-niveau bewijst.
  2. Xi’an klimt naar de 7e plaats, haar hoogstbehaalde positie ooit. Dit vanwege de toegenomen directe buitenlandse investeringen. en het aantal Fortune 500-bedrijven.
  3. Nanjing daalt 4 plaatsen, bijna uit de top 10, vanwege lagere directe buitenlandse investeringen en BBP per kapitaal in vergelijking met vorig jaar.
  4. Zhengzhou heeft een sterke consolidatie gezien de centrale ligging van de stad in de regio.
  5. GDP per hoofd van de bevolking geeft aan dat second-tier steden de kloof verkleinen met de gevestigde first-tier steden in China.

Toekomstige ontwikkelingen

1) Residentieel

Kijkend naar de residentiële sector, worden investeringen in onroerend goed en onroerendgoedprijzen sterk beïnvloed door het overheidsbeleid. De Chinese overheid heeft de sector regelmatig in de richting gedreven die het land het meest ten goede komt om het Chinese BBP-groeiniveau te verhogen, maar ook om de inflatie van onroerendgoedprijzen te beheersen. Omdat president Xi de ambitie heeft dat onroerend goed moet zijn “Om te leven en niet om te speculeren”, verwachten we van de Chinese overheid dat ze een betere controle op de markt krijgt, met als doel de massale prijsstijgingen van onroerend goed in sommige steden te beperken en tegelijkertijd de sector te gebruiken om binnenlandse groei van het BBP te laten stijgen.

Dit zal voldoende investeringsmogelijkheden opleveren, terwijl koop- en huurprijzen waarschijnlijk dichter bij hun werkelijke waarde komen te liggen. Terwijl de huurprijzen en prijzen van onroerend goed in top-tier steden zoals Shanghai en Beijing berucht duur waren, betekent de relatieve betaalbaarheid van onroerendgoedmarkten in lower-tier steden voor aangenamere levensonderhoudskosten, wat aantrekkelijk is voor zowel bedrijven als werknemers.

Er is vooral ruimte voor groei in de grote geplande ‘stadsclusters’ (Pearl River Delta, Yangtze River Delta en het Beijing-Tianjin-Hebei gebied), waar sprake is van een hoge instroom van bevolking, sociale woningbouwprogramma’s en lage hypotheekrente (Wang en Zhao 2018).

2) Directe buitenlandse investeringen

Terwijl de huidige geopolitieke omgeving resulteert in een gecompliceerde zakelijke omgeving, verwachten we in 2020 een groei van directe buitenlandse investeringen. Niet alleen wil China gecompliceerde relaties met Amerika compenseren door nieuwe handelsovereenkomsten en moedigt het handelsrelaties met andere landen (Europa, OBI-landen, Zuidoost-Azië) aan, er worden ook nieuwe investeringen gedaan in verschillende industrieën door regels en voorschriften met betrekking tot bedrijfsstructuren te versoepelen. Bovendien bieden bijna alle steden van de second-tier clusters of specifieke gebieden met stimulansen voor buitenlandse investeringen, die waarschijnlijk zowel volwassen bedrijven als startups zullen aantrekken.

3) Toerisme

De laatste ontwikkeling die we in 2020 verwachten is de groei in uitgaand toerisme, dat een groot potentieel voor investeerders biedt. Chinese millennials vormen het snelst groeiende segment van de uitgaande toeristische markt. Naast bekende factoren zoals de groeiende middenklasse en het besteedbaar inkomensniveau, zijn factoren als het groeiende aantal Chinese paspoorthouders (verdubbeld tot 240 miljoen) en een toename van het gemak van internationaal reizen (vrijgestelde visumovereenkomsten, visum on arrival en e-visa-overeenkomsten) ook factoren waaruit deze schatting is opgebouwd.

Volgens Ctrip-topman Jane Sun zijn momenteel slechts 120 miljoen Chinese burgers (8,7% van de totale Chinese bevolking) paspoorthouder. Dit laat zien hoeveel groeipotentieel de industrie biedt. De China ‘Tourism Academy’ heeft ook geconstateerd dat de belangstelling voor buitenlandse reizen in second en third-tier steden drastisch toeneemt.

Conclusie

Met Guangzhou die de ranglijst in de China International City Index tot nu toe leidt, is er aanzienlijke ruimte voor scoreverbeteringen bij de andere steden, met name in de noordelijke en oostelijke regio’s.

De situatie in China voor second-tier steden evolueert snel en genereert grote verwachtingen voor het komende jaar ten aanzien van hoe elk van de steden in deze index zich in verschillende categorieën zal ontwikkelen. Er zijn talloze buitenlandse ontwikkelingsprojecten die in veel van de steden in dit rapport die vooruitgang hebben geboekt. Het speelveld verandert voortdurend en hierdoor dus ook de posities in de index.

Hier is het volledige rapport beschikbaar, waarin onder andere per stad te zien is hoe gescoord wordt op iedere categorie. Neem gerust contact op als je vindt dat een andere, relevante stad, aan de index zou moeten worden toegevoegd.