Behoud de Nederlandse innovatieve eredivisie op het wereldtoneel

Zoals de European Union Chamber of Commerce in China de laatste jaren meerdere malen heeft aangegeven, is het zeer lastig voor Europese bedrijven om Chinese bedrijven over te nemen, terwijl dit omgekeerd relatief gemakkelijk is. De regelgeving in Nederland en Europa is gemaakt als fair level playing field voor binnenlandse en buitenlandse bedrijven. Dat is natuurlijk heel fair en ideaal, maar het is belangrijk dat Nederland en Europa zich realiseren dat China een andere agenda heeft, en dat Chinese ondernemingen in bepaalde sectoren worden beschermd ten opzichte van buitenlandse ondernemingen op de Chinese markt.

China Manufacturing 2025

De bescherming van bepaalde markten en het doel om in bepaalde sectoren controle te verkrijgen over intellectuele eigendom blijkt duidelijk uit China Manufacturing 2025 (CM2025). CM2025 is door de Chinese overheid in 2015 ingevoerd als lange termijn strategie om China op het internationale toneel tot innovatieve speler te maken. In dit beleid verandert China van goedkoop land met betrekking tot het produceren van goederen in een innovatief land. Een strategie à la Apple: “made in China, designed in California“, maar dan in die zin dat de grote winsten van de intellectuele eigendom naar China gaan en niet naar buitenlandse bedrijven. Fijn voor China in dit beleid, is dat veel grote Chinese spelers op de markt staatsbedrijven zijn, en dus makkelijk kunnen inspelen op voorgeschoteld beleid van de overheid.

In de praktijk heeft CM2025 voornamelijk geleid tot het opkopen van buitenlandse intellectuele eigendom en buitenlandse ondernemingen door Chinese bedrijven. Maar, heeft de Chinese overheid zich afgevraagd: “Hoe kunnen wij de intellectuele eigendom vervolgens vasthouden?” Immers, als Chinese bedrijven deze vervolgens weer verkopen is dat niet in het belang van de toekomstige Chinese innovatieve economie, die zijn fundering juist heeft gestort met verworven buitenlandse intellectuele eigendom. Het antwoord van de Chinese overheid kan gevonden worden in nieuwe regelgeving die op 29 maart 2018 per direct is ingegaan.

Nieuwe regelgeving voor overnames

Onder de nieuwe regelgeving wordt inmiddels elke voorgestelde overname in China door een buitenlands bedrijf getoetst door het Chinese Ministerie van Handel, op het al dan niet wenselijk zijn van het verliezen van intellectuele eigendom aan een buitenlandse onderneming. Uiteraard staat dat niet met zulke bewoordingen in de regelgeving, maar u kunt er vanuit gaan dat er in de praktijk wel zo mee om zou kunnen worden gegaan.

De nieuwe regelgeving in China zal het overnemen van Chinese bedrijven door Nederlandse bedrijven dus nog moeilijker maken, aangezien er een intellectuele eigendomstoetsing door het ministerie van handel wordt toegevoegd aan potentiële overnames.

Licenties en contracten afsluiten in plaats van IE verkopen

Het is belangrijk voor Nederlandse bedrijven om intellectuele eigendom voor China vast te leggen en om de mogelijkheden van licenties naar Chinese bedrijven goed te bestuderen. Het Chinese intellectuele eigendomsrecht systeem werkt vrij goed in China. Met andere woorden, als deze rechten in China worden geregistreerd, dan kunt u in China zaken winnen tegen inbreukmakers en ook winst behalen met de exploitatie van uw intellectuele eigendom.

Door middel van licenties (het geven van een gebruiksrecht op merken, octrooien, auteursrecht en knowhow) en het behouden van intellectuele eigendom, kan op een succesvolle manier zaken worden gedaan in China. Dit is goed voor uw bedrijf, maar ook goed voor de Nederlandse economie. Indien intellectuele eigendom verkocht wordt aan Chinese bedrijven, zal kennis en kunde uiteindelijk verloren kunnen gaan in Nederland.

Zie hierbij voetbal in de eredivisie als metafoor. Waar vroeger de Nederlandse clubs zich met de top van de wereld konden meten, en winnen, zijn zij tegenwoordig geen schim meer van hun oude glorie. De Nederlandse voetballers worden vaak op jonge leeftijd opgekocht door het buitenland. Indien dit ook met de Nederlandse intellectuele eigendom gebeurt, dan zal het weleens slecht af kunnen lopen met onze innovatieve industrie. Registreer daarom uw intellectuele eigendomsrechten in China en sluit contracten af om uw knowhow te beschermen. Winst kan worden behaald middels het afsluiten van licenties met betrekking tot uw intellectuele eigendom. U blijft dan als bedrijf eigenaar. De Nederlandse IE eredivisie, en Nederland in het algemeen, zullen u dankbaar zijn.