Globi ondersteunt scholen al sinds 2012 met de opzet en uitvoering van educatieve uitwisselingen met (o.a.) China. Voor Globi sloeg de coronacrisis, net zoals bij andere organisaties die veel met China werken, dus al vroeg in het jaar toe. Eind januari merkten we dat het coronavirus wel eens meer impact kon gaan hebben dan Nederland tot dan toe (en laten we eerlijk zijn, tot lang daarna) voor mogelijk hield. Door het nauwe contact dat we onderhouden met een netwerk van Chinese scholen kregen we echter al vroeg een idee van de ernst: dáár hing al vaker een donkere epidemiewolk aan de horizon, dáár hebben ze ervaring met de maatregelen die nodig zijn om iets dergelijks te bestrijden. Hoe zeer het de wereld – en de manier waarop we ons erin bewegen én werken – heeft veranderd had niemand kunnen bedenken. Langzaamaan werd wel duidelijk dat de hoofdmoot van onze werkzaamheden, het organiseren van uitwisselingen met China, de komende tijd onmogelijk door zouden kunnen gaan.

De flexibiliteit waarmee een kleine organisatie als Globi kan opereren kwam nog nooit zo goed van pas. Met China voorlopig uit de running, concentreerden we ons op uitwisselingen met India. Toen duidelijk werd dat ook dit geen optie meer was kwam plan C. De rest van de wereld raakte vervolgens ook in de ban van COVID-19, wat het ontwikkelen van plan D noodzaakte. Langzamerhand werd echter duidelijk dat geen enkel plan opgewassen was tegen de pandemie. Intercultureel contact is immers de kern van wat we doen bij Globi. Hoe doe je dat zonder te reizen, of elkaar te ontmoeten? We maakten gedwongen een pas op de plaats. Hoe nu verder?

Kans voor reflectie

Het is een moeilijke vraag om te beantwoorden: als alle activiteiten en werkzaamheden stil liggen en je elkaar niet fysiek kunt ontmoeten, wat heb je dan nog als organisatie? Een mogelijk nog verontrustendere vraag is vervolgens: wat ben je dan nog als organisatie? Toch hebben we het bij Globi als erg nuttig ervaren, want je komt direct tot de kern. Wat vinden we belangrijk? Waar willen we heen? Wat zijn de mogelijkheden gezien de huidige situatie? Over dit soort vragen konden we – onbelemmerd door dagelijkse werkzaamheden – eventjes ongestoord nadenken.

Net zoals wij een pas op de plaats moesten maken en daardoor de kans kregen om te morrelen aan de basis, begonnen we in te zien dat dit voor de scholen waarmee we samenwerken ook kansen biedt voor reflectie. Wat blijft er over van het internationaliseringscurriculum wanneer er geen uitwisselingen en reizen meer plaatsvinden? Het antwoord op deze vraag roept nieuwe vragen op over de plek die internationalisering inneemt in de leerlijn en hoe interculturele vaardigheden effectief onderwezen kunnen worden. Hier gaat Globi zich de komende tijd dan ook meer op richten; advies en training gericht op professionalisering en ontwikkeling van het internationaliseringscurriculum en intercultureel onderwijs. Niet alleen is deze tijd bijzonder geschikt om hier aan te ‘morrelen’; het stelt ons ook in staat om onze ervaring en expertise in te zetten op een manier die werkbaar is in onzekere tijden met een ongewisse toekomst.

Digitale uitwisseling

Een andere voor de hand liggende optie is het aanbieden van digitale projecten. Globi heeft al geruime tijd ervaring met het bestieren van een digitaal uitwisselingsnetwerk met scholen uit India. Dat moet ook mogelijk zijn met China dachten we, wat leidde tot de oprichting van het uitwisselingsnetwerk SinoTalent. Door Nederlandse en Chinese scholen digitaal met elkaar te verbinden kunnen er – ondanks de maatregelen in beide landen – tóch nog internationaliseringsactiviteiten plaatsvinden. Eventueel volgt dan later nog een fysieke uitwisseling. De eerste reacties op dit programma zijn erg positief en komende maand gaan we van start met de allereerste editie van SinoTalent!

Door ons flexibel op te stellen en te kijken naar wat er wél kan, lukt het ons om de gevolgen van de coronacrisis een positieve draai geven. De komende tijd zal blijken of we Globi daarmee weer op de rit gekregen hebben.

 

Dit is het eerste blog in een korte serie over de gevolgen van corona voor Nederlandse organisaties die in of met China werken. Houd China2025.nl in de gaten voor meer bijdragen over dit onderwerp.

Wil je zelf delen hoe jouw organisatie omgaat met veranderingen door de aanhoudende reisbeperkingen en andere gevolgen van de pandemie? Neem dan contact op met de redactie.