range-rover-landwind

Landwind X7 (boven) en Range Rover Evoque (onder). Bron: Autoweek

Jaguar Land Rover beticht het Chinese Landwind sinds 2014 van inbreuk op haar intellectuele eigendom. In dat jaar toonde Landwind haar X7 op een Chinese autoshow aan het publiek. Echter, gevraagd naar op welke rechten Landwind inbreuk zou maken, bleef het lang stil bij Jaguar Land Rover. Het Chinese State Intellectual Property Office (SIPO) gaf onlangs een mogelijke verklaring voor dit stilzwijgen: de design patents van Land Rover voor de Evoque zijn in China ongeldig verklaard.

Intellectueel Eigendomsrecht is territoriaal

In China valt de bescherming van designs onder het octrooirecht, hetgeen betekent dat een design nieuw en creatief moet zijn en moet worden aangevraagd bij SIPO om voor bescherming in aanmerking te komen. Dit is anders dan in Nederlands en de EU, waar er een specifiek rechtsgebied voor het modellenrecht is. Onder het EU modellenrecht (waar Nederland onder valt) kan modellenrecht worden verkregen voor 25 jaar, indien er een aanvraag wordt ingediend voor registratie, of kan het recht automatisch worden verkregen voor drie jaar in geval van een ongeregistreerd model.

Dit ongeregistreerde modellenrecht dat wij in de EU hebben is nu juist de reden dat bedrijven als Jaguar Land Rover de fout in gaan. Nederlandse bedrijven vertrouwen erop dat zij ook in het buitenland automatisch beschermd zijn met betrekking tot de designs van het bedrijf. Bedrijven vergeten hierbij dat IE territoriaal is: zonder inschrijving van deze IE (met uitzondering van auteursrecht) is er geen bescherming.

Door dit soort denken verliest het Nederlandse bedrijfsleven jaarlijks veel intellectuele eigendom aan China. Immers, indien een recht niet volgens het Chinese IE is beschermd, dan krijgt een bedrijf geen enkele vorm van bescherming, en zijn Chinese bedrijven vrij om deze buitenlandse IE op welke manier dan ook in China te gebruiken. In zulke gevallen is er dan ook geen sprake van IE-inbreuk, wat helaas nog niet is doorgedrongen bij het gros van de westerse bedrijven en de media.

Een openbaarmaking geldt wereldwijd

Bovenstaande territoriale IE-bescherming geldt ook voor designs. Onder het Chinese octrooirecht moeten designs namelijk nieuw zijn. Een design wordt niet beschouwd als nieuw indien het op welke manier dan ook waar dan ook ter wereld wordt geopenbaard vóórdat er een octrooiaanvraag voor het design is ingediend. Op grond van bovenstaande wetsregel zijn de designs van Land Rover ongeldig verklaard. De uitleg van SIPO is dat Jaguar Land Rover de designs voor de aanvraag al openbaar heeft gemaakt.

Als een bedrijf zelf geen respect heeft voor zijn eigen intellectuele eigendom doordat het zich niet houdt aan de geldige wet en regelgeving, dan verdient het geen bescherming in dat land. IE-recht is territoriaal. Of iets nieuw is of niet geldt wel mondiaal, en betekent dat een openbaarmaking waar dan ook ter wereld het verkrijgen van een geldig Chinees design octrooi in de weg staat.  Bedrijven zijn gewaarschuwd: designs moeten geheim worden gehouden totdat een design octrooi is aangevraagd in China voor deze designs. Gebeurt dit niet, dan heeft het bedrijf ook geen recht op deze designs in China, en mag elke onderneming in China deze designs vrij gebruiken.