De wedstrijd

Live streaming (de rechtstreekse weergave van video via een internetverbinding) is overal ter wereld aan een opmars bezig, maar nergens is het zo succesvol als in China. Zowel het live streamen van grote evenementen als live streams van gewone Chinezen (zoals Ruben Terlou hier bezoekt) zijn enorm populair. Recente cijfers laten zien dat 560 miljoen Chinezen in maart van dit jaar een live stream hebben bekeken, met sportwedstrijden, gaming, muziekconcerten en e-commerce (online shopping) als grootste publiekstrekkers. 560 Miljoen is natuurlijk een gigantisch getal, maar dit is nog steeds slechts 62% van alle internet gebruikers in China, er is dus nog veel ruimte om te groeien. Hieronder geef ik een korte uiteenzetting van het krachtenveld van live streaming in China.

De spelers

Welke grote partijen in China strijden om de gunst van de kijker? Dit zijn zowel de publieke staatsbedrijven: China Mobile, China Telecom, China Unicom en CCTV, als private bedrijven: Baidu, Alibaba, Tencent, Jingdong en Huawei. Deze bedrijven ontwikkelen streaming-apps, bieden server- en clouddiensten aan, produceren content en investeren in kleinere bedrijven in de mediasector. Deze verschillende producten, diensten en deelnemingen vormen samen een digitaal ecosysteem. Het doel van deze bedrijven is niet alleen om zo veel mogelijk views te krijgen, maar ook om het meest gebruikte digitale ecosysteem te ontwikkelen en andere bedrijven hierin op te nemen, omdat dit laatstgenoemde nog meer geld oplevert dan alleen de kijkcijfers. De concurrentie is zeer hevig, met ecosystemen die elkaar regelmatig proberen te dwarsbomen door middel van provocaties, spionage en digitale blokkades.

De scheidsrechter

De rol van de Chinese overheid hierbij is interessant, zij heeft wat betreft de controle op de inhoud van live streams een stevige vinger in pap, maar tegelijkertijd stimuleert zij ook de concurrentie tussen de publieke en private reuzen in de mediawereld. De overheid stelt vooral de overkoepelende doelen, zoals het uitrollen van het 5G netwerk en daaraan gerelateerde projecten, of de punten in het Made in China 2025 plan. De overheid stelt zich daarentegen terughoudend op in de concurrentiestrijd, bijvoorbeeld in het geval van een langlopend conflict tussen Tencent en Alibaba en dochterondernemingen (o.a. Tencent Video en Youku) in hun ecosystemen.

De uitzendrechten

Hoe zit het met de uitzendrechten van premium live content? Net zoals in veel Westerse landen hebben de (voormalige-) staatsbedrijven vaak nog steeds rechten voor sportwedstrijden, maar private bedrijven in China zijn inmiddels zo groot geworden dat ze kunnen meedingen naar de uitzendrechten. De contracten voor deze rechten kunnen honderden miljoenen euro’s waard zijn, kijk maar naar de deals die Tencent maakte met de Premier League, en Alibaba met de Olympische Spelen.

De tactiek

Er is een opvallend verschil te zien in de strategie tussen de staatsbedrijven (China Mobile, Telecom en Unicom) en de private bedrijven. Dit is te zien in een specifieke variant van live streaming waar ik me op focus, namelijk het live streamen in Virtual Reality (VR). Bij een live stream in VR kan de kijker 360 graden om zich heen kijken, hetgeen een compleet nieuwe manier van content beleven mogelijk maakt. Waar private bedrijven vaak op een landelijk niveau VR-streamingsdiensten uitrollen (bijvoorbeeld met het deels door Baidu gefinancierde iQiyi), zijn de mobiele operators in China veel meer provinciaal ingericht. Pilots met live streaming in VR wordt eerst door een provinciale afdeling van een staatsbedrijf uitgevoerd, en pas als dit een succes is wordt het project landelijk uitgerold. De provinciale branches in rijke provincies langs de kust zijn doorgaans de eersten die zich met dergelijke nieuwe technologieën bezighouden, alhoewel er uitzonderingen zijn. Zo zijn de staatsbedrijven in de binnenlandse provincie Jiangxi bovengemiddeld actief in VR, omdat de provinciale overheid daar probeert om van de stad Nanchang hèt VR centrum van China te maken.

De (voorlopige) eindstand

Al met al zijn de digitale ecosystemen en hun live streaming diensten zeer succesvol gebleken in de Chinese markt, maar in de Westerse markten zijn de diensten van de Chinese ecosystemen nog niet zo toonaangevend als die van Amazon, Google en Facebook. Bedrijven als Tencent en Alibaba timmeren wel degelijk hard aan de weg, niet alleen door de brugfunctie voor live streaming tussen het Westen en China te vervullen, maar ook door wereldwijd diensten aan te bieden die volledig los staan van de Chinese markt. Feit is dat iedereen in deze sector de enorme potentiële waarde van het live streamen ziet.

Voor mij is de fascinerende vraag: wie kan hier de concurrentie te slim af zijn, en welke rol de geo-politieke ontwikkelingen hierin gaan spelen?

Ik ga alvast meer informatie bufferen om binnenkort een nieuwe blog hierover te schrijven!