Gisteren kopten meerdere kranten dat Apple de merknaam iPhone in China niet mag gebruiken, omdat deze merknaam door het Chinese bedrijf Xintong Tiandi is geregistreerd.

Wauw, op het eerste gezicht is dit weer een heerlijke insmijter voor China IP bashers: mensen die slechts negatieve dingen over het Chinese intellectueel eigendomsrecht (IE) te zeggen hebben. Immers, als Apple zijn IE rechten al niet kan beschermen in China, wie dan wel?!

Het verlies van een exclusief recht?

Volgens de Volkskrant verliest Apple het alleenrecht op de merknaam iPhone in China. Maar is dat wel zo? Nee, Apple verliest namelijk helemaal geen alleenrecht, want dat had Apple niet. Wat Apple wel verliest is een rechtszaak.

De reden dat Apple geen alleenrecht heeft op de merknaam iPhone in China, komt doordat Apple heeft nagelaten dit merk voor alle voor haar relevante klassen te registreren. Zo heeft Apple wel een geldige merkregistratie, en dus wel een geldig alleenrecht, voor de klasse waarin de iPhone als smartphone zelf valt, maar niet voor lederwaren. Een registratie voor die klasse had Apple namelijk niet, en Xintong Tiandi wel.

In China geldt met betrekking tot merkregistratie “wie het eerst komt, het eerst maalt“. Het als eerste registreren van merken in China, en dus ook voor alle verlangde klassen, is cruciaal in China. Indien een bedrijf voor bepaalde klassen vergeet een registratie in te dienen, kan het slechts nog proberen aan te tonen dat het een bekend merk is dat op grond daarvan bescherming verdient voor alle klassen. Dit argument ging in deze zaak niet op, omdat het Chinese bedrijf het merk iPhone al had geregistreerd voordat het een bekend merk was in China.

Apple wederom in de fout

Overigens is dit niet de eerste keer dat Apple royaal in de fout gaat in China. Ook in de zaak met het Chinese bedrijf Proview, dit keer met betrekking tot de iPad, en door de media overigens wederom verkeerd geïnterpreteerd, had Apple zich niet conform de regelgeving gedragen. Toentertijd resulteerde dit in een schikking van 60 miljoen USD. De teller voor Apple staat dus al minimaal op tweemaal niet gejat, maar gewoon niet goed opgelet.

Het Chinese bedrijf in de iPhone zaak heeft zich –  gelukkig voor Apple – bereid verklaart tot samenwerking. Aan zo’n samenwerking of de verkoop van IE-rechten zal echter, net als in de Proview zaak, wel een prijskaartje hangen…

Iedereen kan IE beschermen in China

Regelmatig vragen bedrijven uit het MKB of bescherming van intellectuele eigendom wel mogelijk is voor hen, en of IE bescherming niet slechts is weggelegd voor grote bedrijven. Met het oog op dat Apple voor zo’n 500 tot 700 euro de merknaam iPhone voor klasse 18 beschermd had kunnen hebben, is het aantonen van de beschikbaarheid en de overzichtbaarheid van de kosten van bescherming snel gegeven. Het bedrag waar het momenteel om gaat zal in de miljoenen Euro’s liggen.

Zonde, want dit had gewoon voorkomen kunnen worden door goed op te letten en de merken voor alle relevante klassen te registreren. IE is er niet alleen voor grote bedrijven. Leer van bovenstaande zaak, en leg een goed IE portfolio aan voor China.