Terwijl Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in Nederland steeds belangrijker wordt, werd het in China lange tijd vooral gezien als een geldverslindende operatie. Langzaamaan komt MVO echter steeds meer in het nieuws en zijn ook de Chinese overheid en bedrijfsleven zich bewust van de voordelen. Veel organisaties en instanties in China, waaronder de Nederlandse overheid, proberen de voordelen van MVO voor bedrijven onder de aandacht te brengen.

MVO is zakendoen waarbij een bedrijf streeft naar duurzaamheid in de bedrijfsprocessen. Dit betekent concreet dat er geld moet worden verdiend vanuit de gedachte van de drie P’s: people, planet and profit. En dat het bedrijf op die drie gebieden waarde creëert.

In China zijn er verschillende Nederlandse bedrijven die ‘MVO proof’ opereren. Een goed voorbeeld is het IDH’s Electronics program van Philips. Dit programma is ontworpen om de dialoog tussen werknemers en management te bevorderen en wordt gebruikt bij meer dan 100 elektronische toeleveringsbedrijven in China.

Bij dit programma is er sprake van een constant leerproces dat begint met een open dialoog tussen werkgever en management. Vervolgens worden suggesties gedaan voor verbeteringen in de arbeidsomstandigheden en in het productieproces. Na implementatie van de aanbevelingen, gaat men vervolgens weer terug naar de dialoog. Door dit leerproces wordt het productieproces geoptimaliseerd en stijgt de tevredenheid van werknemers. Een tevreden werknemerspool (people) zorgt voor een efficiëntere en optimaler productiecapaciteit.

Een ander goed voorbeeld is Sea2Cradle, een Nederlands bedrijf dat schepen recyclet in Shanghai. Zij zorgen ervoor dat oude schepen niet met gevaarlijke chemicaliën en al in zee worden verzonken, maar zij verdienen hun geld met het op een duurzame wijze recyclen en doorverkopen van scheepsonderdelen. De natuur (planet) wordt hiermee gespaard en het bedrijf verdient hier geld mee.

Chinese bedrijven en MVO

Chinese bedrijven hebben nogal eens de neiging om vanuit een korte termijn visie te opereren. Zij zien MVO aspecten zoals het welzijn van werknemers en het schoonhouden van de natuurlijke omgeving vaak als belemmerende factoren en realiseren zich nog maar weinig dat ze wanneer ze deze factoren negeren, dit het bedrijf op de lange termijn geld kan kosten.

Bijvoorbeeld doordat het imago van een bedrijf schade oploopt waardoor het beperkte (of geen) toegang krijgt tot internationale markten. Of doordat belangrijke werknemers opstappen waardoor er kennis uit het bedrijf weglekt.

De Chinese overheid is zich sinds enkele jaren wel steeds meer gaan richten op MVO. Vooral gedreven door de noodzaak om milieuproblemen op te lossen en door de behoefte aan economische verduurzaming. Om op lange termijn een Harmonious Society te worden zal de regering ervoor moeten zorgen dat duurzaamheid een integraal onderdeel uit gaat maken van de manier waarop Chinese bedrijven zaken doen.

Dit ziet men inmiddels dan ook terug in de regelgeving vanuit de State-owned Asset Supervision and Administration Commission (SASAC) bestemd voor Chinese staatsbedrijven. MVO ziet men (in theorie in ieder geval) als een belangrijk onderdeel van de visie op de toekomstige economie van China.

Het aandeel van Nederland

Al heeft de Nederlandse overheid geen directe invloed op de regelgeving in China, ze stimuleren Nederlandse bedrijven wel om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. De CSR Starter Kit, een boekje dat Nederlandse bedrijven wijst op maatschappelijk ondernemen in China is hier een goed voorbeeld van. In het boekje staan de voordelen van MVO in China beschreven en staat informatie over Nederlandse, internationale en Chinese regelgeving. Het geeft verder praktische voorbeelden over hoe je soms met weinig moeite MVO principes kunt implementeren in je bedrijf in China. Ook de CSR risk checker is een instrument dat bedrijven in staat stelt om de risico’s van hun operaties in China op het gebied van MVO te kunnen vaststellen en op basis daarvan hun MVO beleid te kunnen verbeteren.

Dat Nederlandse bedrijven zich aan internationale en Nederlandse MVO regels houden in China zal op den duur wel eens veel voordelen kunnen hebben. Voorkomen is namelijk beter dan genezen. Des te scherper de regelgeving in China wat betreft MVO straks wordt, des te groter is het voordeel voor Nederlandse bedrijven die al ‘MVO proof’ zijn.

Het zal nog wel even duren voordat ook Chinese bedrijven massaal zover zijn. Het lijkt er voorlopig op dat om tot Chinese bedrijven door te dringen er minder op de ‘do good for people & planet’ moet worden gehamerd. Maar MVO moet men in China vooral verkopen als een  interessante business case.