KNAW China

Nederland en China werken structureel samen op het gebied van onderzoek. Het eerste wetenschappelijke uitwisselingsprogramma dateert van ruim dertig jaar geleden. Sinds begin jaren negentig worden de subsidieprogramma’s namens het Ministerie van OCW gecoördineerd door de KNAW.

Alle programma’s ter bevordering van de wetenschappelijke samenwerking met China zijn bedoeld om de Chinees-Nederlandse wetenschappelijke samenwerking te verbreden en te verdiepen, uitgaande van academische excellentie en van wederzijds belang en voordeel. Beide partners stellen in dit kader financiering beschikbaar voor mobiliteit en gezamenlijk onderzoek. De programma’s zijn gericht op specifieke vormen van samenwerking, onderzoeksthema’s en/of specifieke groepen onderzoekers.

Contact

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Postbus 19121, 1000 GC Amsterdam
Tel: 020-5510889
Website: www.knaw.nl/nl/internationaal/samenwerking-china