ZUYDDe afdeling Oriëntaalse Talen en Communicatie aan de Hogeschool Zuyd in Maastricht leidt professionals op in het onderhouden van contacten met relaties in China, Japan of de Arabische wereld, met een focus op zakelijke en culturele communicatie.

Door de toenemende globalisering van de handel groeit de behoefte aan mensen die niet-westerse talen spreken. In de opleiding Oriëntaalse Talen en Communicatie wordt gekozen voor één van de hoofdtalen Chinees, Arabisch of Japans met Engels als tweede vreemde taal. Daarnaast wordt onderwezen in onder andere zakelijke communicatie en marketing. Een studieverblijf in het oriëntaalse land is een verplicht onderdeel van het studieprogramma.

Contact

Oriëntaalse Talen en Communicatie
Brusselseweg 150
6217 HB Maastricht

Tel: 043-3466666
E-mail: [email protected]
Website: www.otcmaastricht.nl