PropRoots_goedgekeurd04

Een NGO (non-governmental organisation) in China… dat is een oxymoron, zoiets bestáát niet! Dat wij ons project Prop Roots een NGO noemen is slechts ter suggestie. Slechts een handjevol Chinese organisaties slaagt er, na jarenlang ploeteren, in om zich wél te laten registreren als NGO (deze betalen overigens grif belasting). Maar dan heb je daarnaast de GONGO’s, waarbij GO staat voor Government Organized. Deze genieten monopolies op de inning van liefdadigheidsmiddelen – en er is geen enkele bij die niet in schandalen is verwikkeld. Bijvoorbeeld de Youth League of China. Gehoord over het Chinese Rode Kruis?

Prop Roots QRcodeWij noemen ons een grassroots NGO: voor ons geen officieel kantoor, geen collectebussen in gezapige winkelstraten, geen legale status, geen bescherming. Wij verrichten stiekum onze goede daden. Grassroots-organisaties laten zich vaak noodgedwongen registreren als onderneming. Non-profit wekt immers toch alleen maar argwaan (hier heb ik al eens over geschreven). Zeggen dat je aan liefdadigheid doet wekt allerlei onbegrip en onrealistische verwachtingen. Liefdadigheid wordt getolereerd, maar dan alleen in een soort sentimentele Léi Fēng-sfeer: de liefdadigheidsgever wordt geacht zelf bijna aan ellende te bezwijken. De werkwijzen van liefdadigheidswerkers zijn te ingewikkeld om in vijf seconden uit te leggen en men begrijpt niet dat het om een gespecialiseerd beroep gaat, een manier van leven. Maar het ligt ook gewoon aan het systeem. In China doet de rule of law nog weinig van zich gelden. Het land verkeert in een grijze zone, waarin de gehele publieke opinie zich labiel richt naar de houding van de overheid.

Momentum

Twee borden: Prop Roots & Universitair Onderzoekscentrum

Twee borden: Prop Roots & Universitair Onderzoekscentrum

Tot zover het vervelende nieuws. Misschien komt het omdat mijn vrouw Li Yang zo geniaal is en zoveel professionele ervaring heeft, misschien komt het ook door mijn onnozele uitstraling, maar hoe dan ook heeft er zich de laatste tijd een zeker momentum opgebouwd, een groeiend vertrouwen van hogerhand in onze organisatie Prop Roots.

Artikelen en documentaires over ons waren er al. Maar we zijn onlangs vermeld in de speciale rubriek Xíngjìn Zhōngguó (letterlijk vertaald “Vooruit met China”) in de vorm van een artikel van Xinhua News Agency plus een korte documentaire van CCTV (nog niet uitgezonden). Vermelding in deze rubriek betekent dat je het vertrouwen hebt van Staat ende Partij. Daar kun je mee voor de dag komen!

Onderzoeksbasis Universiteit Yunnan

Wat ook helpt is dat het Prop Roots Huis nu ook officieel in gebruik is genomen als eerste en enige basis voor onderzoek naar het Jǐngpō volk door de Universiteit van Yunnan. Voor een periode van tien jaar zullen onderzoeksteams een aantal keer per jaar bij ons intrekken. Deze basis staat officieel onder de hoede van het Ministerie van Onderwijs, wat uiteraard uitstekend past bij ons project. Daarom hangt er nu een officieel glimmend koperen plakkaat bij de ingang, dat eerst officieel onthuld werd door de nodige overheidsbekleders, die ook nog plechtig een banyan-boompje bij ons hebben geplant.

Hoge delegatie

Bij de opening van het Jingpo-onderzoekscentrum kon een sjamanen-ritueel uiteraard niet ontbreken

Bij de opening van het Jingpo-onderzoekscentrum kon een sjamanen-ritueel uiteraard niet ontbreken

Pas de avond tevoren aangekondigd kregen we vorige week plotseling bezoek van de hoogste delegatie die de omliggende dorpen ooit te zien gekregen heeft: Minister Huang Yi, die vrijwel aan de top van de Yunnanese overheid staat, met in zijn gevolg vice-gouverneur Kong, die vrijwel aan de top van onze prefectuur Déhóng staat en daar rechtstreeks verantwoordelijk is voor onderwijs. Beiden zijn Jǐngpō en hebben hart voor de immense problemen in de dorpen van hun volk. Minister Huáng en zijn gevolg kwamen bij ons op bezoek om hun steun te betuigen en waren reuze aardig. Wat wij doen met Prop Roots achtte meneer Huang ook “goed voor het land als geheel, zelfs voor de hele mensheid”, hiermee blijk gevend van een brede visie, mag ik wel zeggen.

Ook deze twee hoogwaardigheidsbekleders zullen geen handtekening zetten onder een officiële goedkeuringsbrief, zoals wij ons aanvankelijk hadden voorgesteld, maar zoiets is wellicht ook helemaal niet nodig. Zij boden ons allerlei waardevolle praktische ondersteuning aan en hun bezoek is hoe dan ook een mijlpaal.

Anton met zijn nieuwe Jǐngpō zwaard

Anton met zijn nieuwe Jingpo zwaard

Dit maakt verschil! We zijn nu halal, kosher, zonder meer GOEDGEKEURD. Iedereen kan ons nu zonder persoonlijk risico contacteren en vermelden. Vroeger kon het gebeuren dat een leider op municipaal niveau ons wel positief gezind was maar niet bij ons op bezoek durfde te komen terwijl nu zijn baas, op prefecturaal niveau nog wel, ons persoonlijk toevoegt aan zijn WeChat-vriendenlijstje. En zo zijn er vast nog veel verrassingen te verwachten.

Minister Huáng kwam ook met geschenken: Jǐngpō-hoofddeksels en andere traditionele attributen. De symbolische betekenis hiervan is dat wij “echte” Jǐngpō zijn geworden. Op deze laatste foto bewonder ik mijn sjieke nieuwe zwaard.