Michael Jordan heeft afgelopen donderdag het recht veroverd op de naam in Chinese karakters die gelijk staat aan Jordan (Qiáodān in de Chinese karakters 乔丹). Onder deze twee karakters staat de basketbalspeler bekend in China. De Hoge Raad stelt dat de vertaling in de Chinese karakters well-known (bekend) is in China en ook bekend is bij het Chinese publiek. Ook wordt gesteld dat er een link is tussen juist die twee karakters en de persoon Michael Jordan. Op basis van deze gronden verdient hij dan ook bescherming op grond van het Chinese merkenrecht.

Jordan heeft volgens de hoge Raad echter geen recht op de pinyin merknaam Qiáodān. Ook zou hij geen bescherming hebben voor alle andere karakters die hetzelfde klinken als Qiáodān maar die niet bestaan uit de twee karakters waaruit het Chinese publiek herkent dat het om de welbekende Qiáodān gaat.

De  uitspraak van de Hoge Raad beëindigt een strijd die Michael Jordan jaren heeft moeten voeren. In alle eerdere uitspraken werd vooralsnog tegen Michael Jordan geoordeeld. Is dat zielig voor de basketballer, of is er iets misgegaan in het verleden dat het zo moeilijk voor hem heeft gemaakt om na jaren deze zaken te winnen?

Wie het eerst komt, het eerst maalt

Het antwoord is – zoals zo vaak – dat er iets mis is gegaan. Of beter gezegd: iets is vergeten. Dit hele probleem had namelijk niet gespeeld als Jordan zijn Chinese karakter naam Qiáodān als eerste in China had vastgelegd. In China geldt, wie het eerst komt, het eerst maalt, of in andere woorden: degene die het eerst registreert verkrijgt de merknaam. Zo’n merkregistratie kost niet veel geld: 300 tot 700 Euro per merk op basis van een merkengemachtigde die nodig is om het merk in China te registreren. Chinese merken moeten lokaal in China geregistreerd worden, omdat de internationale WIPO registratie geen registratie in Chinese karakters toelaat.

Michael Jordan was de zoveelste die zijn Chinese naam niet had vastgelegd. Eerder maakten Pfizer met Viagra (伟哥, Wěigē in het Chinees) en New Balance (新百伦, Xīnbǎilún in het Chinees) dezelfde fout. Een laatste noodrem in zo’n geval, is stellen dat je merk een well-known (bekend) merk is, en dat op grond daarvan het merk automatische bescherming in China verdient. Voor de man “bekend uit Space Jam” (quote van President Obama), is het geweldig dat Jordan het merk terug krijgt. Het recht heeft hier ook gezegevierd naar mijn oordeel. Immers, schrijf Qiáodān in de juiste twee karakters, en de maatstaf van bekendheid wordt in China inderdaad behaald.

Je eigen naam niet mogen gebruiken in China

Voor personen en bedrijven is het belangrijk om de goedkope en snelle weg van bescherming voor merken te verkrijgen. Bescherm dan ook in China uw naam, uw logo en uw Chinese naam. Het hebben en registreren van een Chinese naam is cruciaal. Chinezen spreken namelijk Chinees met elkaar. Dat zal u niet verbazen, maar het betekent ook dat zij uw Nederlandse naam in Chinese karakters zullen schrijven en die aldus in het Chinees zullen uitspreken. Legt u deze Chinese naam niet vast, dan heeft u niet het recht op die naam.

Het ergste is als iemand anders die naam vervolgens wél vastlegt als Chinees merk. Dan kunt u uw eigen naam niet gebruiken in China, en kan iemand anders gebruik maken van uw goodwill en uw merk met alle consequenties van dien. Dit is jaren geleden gebeurd bij Michael Jordan, door het Chinese bedrijf Qiáodān Sports. Als u ziet hoe lang het Michael Jordan heeft gekost om zijn Chinese merknaam terug te krijgen, doe het dan uzelf en uw bedrijf niet aan en bescherm uw Chinese naam in China.

Denkt u dat uw bedrijf geen Chinese naam heeft? Vraag dan eens aan uw partners hoe zij uw bedrijfs- of productnaam schrijven in het Chinees en check of deze naam nog beschikbaar is als merk in China. Zo niet, creëer dan een nieuwe Chinese naam, registreer deze en maak bekend dat dit uw Chinese naam is. Is uw Chinese naam nog wel beschikbaar, bescherm deze dan zo snel mogelijk en the sky is the limit: I believe I can fly!