Dagelijks krijg ik vragen van ondernemers over de bescherming van uitvindingen en designs in China. Ondernemers denken vaak dat uitvindingen en designs niet kunnen worden beschermd in China, of juist dat deze automatisch beschermd zijn. Dit beeld klopt niet. Uivindingen en designs zijn prima te beschermen in China, maar dan moet er wel eerst een octrooi voor worden aangevraagd in China. Voor designs en uitvindingen kan dit bij het SIPO (State Intellectual Property Office) in China.

Geen recht zonder registratie

Dat uitvindingen en designs vaak niet in China worden geregistreerd, werd mij deze week weer duidelijk. Een Europees cosmeticabedrijf met een succesvol innovatief product in de EU, Japan en de VS had zeven jaar geleden nagelaten om het octrooi in China te registreren. De advocaat van het bedrijf had toentertijd gezegd dat octrooien en IE (Intellectueel Eigendom) in China niet te beschermen zijn. Nu, zeven jaar later, heeft het bedrijf het probleem dat het octrooi op de Chinese markt niet beschermd is. De kans op een monopolie voor het product op een markt van bijna 1.4 miljard mensen is daardoor gemist.

Dit is erg jammer, want zonder een octrooi voor de uitvinding in China, kan ieder bedrijf in China de uitvinding geheel legaal namaken. Voor het aanvragen van een octrooi in China is het voor het bedrijf nu te laat: om een octrooi aan te vragen moet een uitvinding namelijk nieuw zijn, en niet al ergens openbaar zijn gemaakt.

Houd uitvindingen en designs geheim

Het geheim houden van uitvindingen en designs word vaak vergeten. Dit komt in de eerste plaats omdat bedrijven beschermd denken te zijn, omdat ze in Europa een ongeregistreerd automatisch design recht krijgen. China kent dit automatische recht echter niet voor designs.

In de tweede plaats wordt de geheimhouding veelal ergens in het bedrijf vergeten doordat werknemers (bijvoorbeeld uitvinders, designers en marketingmedewerkers) graag informatie aan derden verstrekken over nieuwe designs en uitvindingen. Deze informatie had echter voor het verkrijgen van octrooibescherming in China geheim moeten blijven.

Mocht de uitvinding al bekend zijn door een openbaarmaking (bijvoorbeeld een publicatie) vóór de aanvraagdatum van het octrooi waar dan ook in de wereld, dan kan het octrooi in China op elk moment ongeldig worden verklaard. Dit is ongewenste situatie; iemand hoeft dan namelijk alleen maar te bewijzen dat de uivinding of het design al bekend was voordat het in China werd aangevraagd. Daarom is het cruciaal om uitvindingen en designs absoluut geheim te houden totdat de octrooiaanvraag in China is ingediend. Als dit niet gebeurt, dan kan de hieronder beschreven situatie met het Duitse Neoplan zich afspelen.

Duitsers winnen niet altijd in de laatste minuut

Links de Duitse Neoplan bus, rechts de Chinese bus van Zhongda (© Xinhua)

Links de Duitse Neoplan bus, rechts de Chinese bus van Zhongda (© Xinhua)

Neoplan, een Duitse maker van bussen, had nagelaten het design van haar ‘Starlight’ bus geheim te houden. Het bedrijf had aanvakelijk een rechtszaak in China gewonnen tegen Zhongda, een Chinese maker van bussen. Zhongda had het geoctroieerde design van Neoplan gebruikt voor haar eigen bussen. Neoplan kreeg van de Chinese rechter een schadevergoeding toegewezen van ca. 2.5 miljoen Euro. Zhongda was echter vastberaden om ergens in de wereld bewijs te vinden dat het design van Neoplan al openbaar was gemaakt voordat het octrooi was aangevraagd.  Het Chinese bedrijf slaagde hierin: twee maanden voor de aanvraag van het octrooi was het design van Neoplan gepubliceerd in een bus-tijschrift in Duitsland. Met het Duitse tijdschrift als bewijs slaagde Zhongda erin om het octrooi ongeldig verklaard te krijgen, en werd de schadevergoeding in hoger beroep teruggedraaid.

Better be safe than sorry

Het niet registreren van een uitvinding of design als octrooi in China blijkt vaak de verkeerde keuze. Door niet registreren wordt de kans op een monoppolie op een markt van bijna 1.4 miljard mensen om zeep geholpen. Na de openbaarmaking van de uitvinding of het design is de kans op een geldig octrooi immers verkeken.

Zonder octrooi kan er bijna niets worden ondernemen tegen Chinese bedrijven die jouw succesvolle product zien en namaken. Registreer daarom uitvindingen en designs als octrooi in China, en houd uitvindingen en designs geheim totdat de octrooiaanvraag in China is ingediend. Better be safe than sorry.