Hoe hebben bedrijven uit de Benelux in 2017 gepresteerd in de Chinese markt, en wat zijn hun verwachtingen voor de toekomst? Zijn deze bedrijven beïnvloed door nieuwe regels en voorschriften van de Chinese overheid of zien ze juist kansen door bijvoorbeeld het “Belt and Road Initiative” (BRI)? Blijft China een belangrijke markt voor bedrijven uit de Benelux?

Deze vragen en meer zijn beantwoord in de Sino Benelux Business Survey 2018.

De Sino Benelux Business Survey (SBBS) 2018 is dit jaar georganiseerd door de Benelux Chamber of Commerce in Beijing, Shanghai, en Pearl River Delta, in samenwerking met de officiële vertegenwoordigingen van België, Nederland en Luxemburg en uitgevoerd door MS Advisory in China (onderdeel van Moore Stephens België en lid van Moore Stephens International). Onderstaand plaatje geeft een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten.

De belangrijkste uitkomsten van de Sino Benelux Business Survey 2018

Demografische gegevens

De survey is verspreid onder ongeveer 2000 bedrijven die actief zijn in China.In totaal hebben 166 respondenten de survey ingevuld, van wie 93% rechtstreeks afkomstig zijn is de Benelux regio.

Verdeling van respondenten uit de Benelux landen

Er zijn 61 vragen gesteld over verschillende thema’s zoals bedrijfsprestaties, verwachtingen en meningen over het zakelijke klimaat in China.

De resulaten laten zien dat de meeste bedrijven in ons onderzoek gevestigd zijn in Oost-China (43%), maar ook actief zijn in het noorden (30%) en het zuiden (19%) van China. Dit komt redelijk overeen met de economische activiteiten zoals zij zijn verspreid in China.

Op basis van de resultaten en het aantal medewerkers in China, zien we dat de meeste bedrijven kunnen worden gecategoriseerd als MKB, ofwel KMO, in China. Ongeveer twee derde van de respondenten heeft een omzet van minder dan 100 miljoen RMB (gelijk aan ongeveer 13 miljoen euro), tevens heeft twee derde minder dan 50 werknemers in China.

De meeste bedrijven hebben aangegeven actief te zijn in de industriële diensten en goederen (44%) sector, als ook in consumentengoederen- en diensten sector met 26%.

Bedrijfsprestaties

De omzetgroei en winstmarge van de respondenten in China vergeleken met de resultaten van de business survey in voorgaande jaren bleef positief. 88% van de bedrijven heeft aangegeven omzetgroei en winst te behalen in de Chinese markt.

Ongeveer twee derde van de bedrijven heeft in 2017 een omzetgroei behaald die vergelijkbaar of beter is dan de huidige economische groei in China (6.5%). Vergeleken met de resultaten van 2015 en 2016, zien we ten op zichte van de omzetgroei dus een positieve trend.

Daarnaast zien we over 2017 ook een positieve trend ten opzichte van de winstgevendheid van Benelux bedrijven in China. Deze resultaten zijn over het algemeen ook beter dan in voorgaande jaren. Het aantal bedrijven dat heeft aangegeven verlies te lijden in China ligt 10% lager dan het jaar ervoor.

Volgend op de goede resultaten in 2017, zijn vervolgens ook de verwachtingen met betrekking tot omzetgroei en winstmarge hoger voor 2018 vergeleken met voorgaande jaren. In totaal verwacht 72% van de bedrijven dat hun omzet met meer dan 5% zal groeien in 2018 en verwachten zij ook meer winst te genereren door omzetgerichte activiteiten.

Verwachtingen omzetgroei in 2018

Hoe zijn deze bedrijven tot deze resultaten gekomen?

De respondenten hebben aangegeven dat factoren die positief hebben bijgedragen aan de prestaties van bedrijven uit de Benelux zijn o.a. een hogere omzet/schaalvoordelen en het gebruik van technologie om de efficiëntie te vergroten.

Negatieve impact, en vergelijkbaar met de resultaten van vorige jaren, als ook survey van de Amerikaanse, Duitse of Europese Kamer van Koophandel in China, zijn de nog altijd stijgende salariskosten, het “unlevel playing field” en kosten gerelateerd aan verschillende regels- en wetgeving in China.

Ongeveer 56% maakt zich zorgen over het “unlevel playing field” in China; dat wil zeggen de mogelijke voorkeursbehandeling van lokale concurrenten in de Chinese markt. Zij ondervinden dat lokale concurrenten betere toegang hebben tot subsidies, belastingvoordelen en financiering in China, als ook oneerlijk voordeel weten te behalen op prijzen in China.

Belt and Road Initiative (BRI)

Het Belt and Road Initiative, of verkort het BRI, is een van de belangrijkste initiatieven van de Chinese overheid en heeft als doel handel tussen China en de rest van de wereld te bevorderen. De Chinese overheid investeert hevig in internationale infrastructuurprojecten om uiteindelijk een nieuwe “Zijde Route” te creëren.

Ondanks de initiatieven van de Chinese overheid, rapporteert slechts 20% van de respondenten dat zij zakelijke mogelijkheden en partnerships hebben weten te creëren via de BRI. Maar liefst 77% van de bedrijven geeft aan meer informatie over het “Belt and Road Initiative” te willen ontvangen omdat er beperkte kennis bestaat over dit initiatief.

De bedrijven die hebben aangegeven kansen te zien in het BRI, zien voornamelijk kansen in het leveren van diensten met betrekking tot infrastructuur projecten en consultancy diensten.

 

Corporate Social Responsibility

Dit jaar zijn ook vragen gesteld over Corporate Social Responsibility (CSR) in China.

Het merendeel van de bedrijven heeft aangegeven dat er meer aandacht is voor CSR in China. De meeste bedrijven hebben ook aangegeven dat CSR steeds belangrijker wordt voor zowel klanten als leveranciers in China.

Conclusie

Over het algemeen blijven de bedrijven positief gestemd over de Chinese markt, zij hebben in 2017 goede resultaten behaald en verwachten nog meer te groeien in 2018. Er zijn echter nog steeds bekende uitdagingen als stijgede salariskosten, als ook “unlevel playing field”, waar Benelux bedrijven zich zorgen over maken. Over het “Belt & Road Initiative” is helaas nog veel onduidelijkheid, echter hopelijk in komende jaren zal dit mogelijk veranderen.

Heeft u interesse om het volledige rapport van de Sino Benelux Business Survey 2018 te lezen? Stuur dan gerust een verzoek naar [email protected] of klik op de volgende link om het rapport aan te vragen.