Dit zijn de conclusies van de Sino Benelux Business Survey 2019

De enige constante factor in China is de verandering zelf. Het afgelopen jaar bestonden deze veranderingen onder meer uit nieuwe regel- en wetgeving, een langzamer groeiende economie, de Belt and Road Initiative (BRI) en een handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China.

Ondanks een kleine dip in de groei van de Chinese economie, blijft de potentie om zaken te doen groot. Maar hoe hebben de Benelux bedrijven in China het afgelopen jaar ervaren en wat zijn de groeiverwachtingen? En hoe verhoudt dit zich tot ondernemingen uit andere landen in China? Welke factoren zijn van invloed op de prestaties van bedrijven uit de Benelux en waar liggen de kansen?

De Sino Benelux Business Survey behandelt enkele van deze belangrijke vragen over het Chinese ondernemersklimaat. De Survey wordt jaarlijks georganiseerd door de Benelux Chamber of Commerce in China (Beijing, Shanghai en Pearl River Delta) en is uitgevoerd door MS Advisory. De survey wordt verder ondersteund door de officiële diplomatieke en handelsvertegenwoordigingen van België, Nederland en Luxemburg in China.

De belangrijkste conclusies

  • Ondanks recente hervormingen, observeren we een negatieve perceptie onder de bedrijven uit de Benelux over het ondernemersklimaat in China.
  • Naast continue groeiende salariskosten, worden de kosten om wet- en regelgeving bij te houden geïdentificeerd als grootste kostenpost voor bedrijven in China.
  • Verder geven Benelux bedrijven aan daadwerkelijk de impact van de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China te voelen.
  • Echter was 2018 wederom een winstgevend jaar voor Benelux bedrijven in China.
  • Ook de verwachtingen voor 2019 zijn positief gestemd. Van alle respondenten verwacht 89% omzetgroei en 93% winst te realiseren.
  • De onderliggende redenen voor deze positieve verwachtingen zijn o.a. de toepassing van nieuwe technologieën en meer omzet vanwege een groeiende afzetmarkt.
  • Uit de resultaten blijkt dat de Chinese markt volatiele is, wat zorgt voor meer winnaars, maar ook meer verliezers.

Demografie van Benelux bedrijven in China

De meeste respondenten van de survey zijn geconcentreerd in de kustregio’s, waaronder de belangrijkste economische clusters in de Yangtze River Delta, de regio Beijing-Tianjin-Hebei en de Pearl River Delta.

We zien dat ongeveer 56% van de respondenten op basis van inkomsten en het aantal werknemers kan worden gecategoriseerd als midden- en kleinbedrijf (mkb). Gemiddeld zitten Benelux bedrijven al 12 jaar in China, en 80% van de respondenten kan worden aangemerkt als een bedrijf met “beperkte aansprakelijkheid” (WFOE of Joint Venture).

De meest belangrijke motivaties om in China actief te zijn, zijn de omvang van de lokale afzetmarkt en het verlangen van bestaande klanten om actief te zijn in China. De nabijheid van andere Aziatische markten en lage kosten zijn in minder wordende mate belangrijk.

Prestaties in 2018

In totaal behaalde 86% van de respondenten een omzetgroei in 2018. Meer dan 60% liet een omzetgroei van meer dan 5% optekenen, terwijl dit in 2017 nog 69% was. Tevens stellen we vast dat het percentage bedrijven dat helemaal geen omzetgroei of een omzetgroei van meer dan 20% rapporteerde voor het eerst sinds 2015 gestegen is.

In 2018 boekte 85% van de bedrijven uit de Benelux winst, wat in vergelijking met de resultaten van Europese bedrijven in China (77%) iets beter is.

Bovendien blijven stijgende salariskosten de belangrijkste negatieve factor voor Benelux bedrijven in China, gevolgd door kosten om wet- en regelgeving bij te houden. Aan de andere kant blijven omzet/schaalvoordelen en de toepassing van nieuwe technologieën belangrijke positieve factoren.

Ondernemersklimaat

In het algemeen is 58% van de respondenten optimistisch over het ondernemersklimaat in China, een stuk lager dan 66% in de vorige editie van de survey. Hier blijkt een correlatie te bestaan tussen de omvang van een bedrijf en perceptie van de Chinese markt, waarbij mkb bedrijven optimistischer gestemd zijn over het ondernemersklimaat dan de grote bedrijven.

Het percentage bedrijven dat het ongelijke speelveld en het regelgevingskader beperkend vindt, is gestegen met respectievelijk 23% en 21%. Tevens zijn de respondenten pessimistischer geworden over het dagelijkse zakendoen als ook over bureaucratie en overheidsrelaties.

Verder gaf slechts 18% van de respondenten aan lopende projecten te hebben aangaande de Belt and Road Initiative. Van deze bedrijven komt 45% uit de industriële dienstensector en is meer dan 60% mkb. Deze resultaten lijken te bevestigen dat buitenlandse bedrijven slechts mondjesmaat bij het BRI-project worden betrokken, en dat dit project vooral Chinese bedrijven dient.

In dit jaar heeft de survey ook gekeken naar de impact van de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China op bedrijven uit de Benelux. Ondanks dat sommige bedrijven rechtstreeks getroffen worden door de heffingen, ervaart het merendeel van de respondenten indirecte negatieve gevolgen zoals het teruglopen van de consumentenvraag ten gevolge van een lager vertrouwen in de economie evenals het toegenomen patriottisme dat Chinese consumenten ertoe aanzet om buitenlandse producten te weren.

Vooruitzichten voor 2019

Ondanks een verslechterend zakelijk sentiment blijven Benelux bedrijven optimistisch over hun toekomstige prestaties in vergelijking met hun resultaten in 2018. In totaal verwacht 65% van de respondenten omzetgroei te behalen. Ook de winstverwachtingen laten een positiever beeld zien. Het percentage bedrijven dat in 2019 verwacht winst te maken stijgt met 8% vergeleken met het percentage bedrijven dat het afgelopen jaar winst maakte. De meeste bedrijven koppelden hun winstverwachtingen aan algemene omzetgroei als ook kostenbesparingen.

89% van de respondenten geeft tevens aan dat de hun Chinese activiteiten op hetzelfde of met toenemend belang wordt waargenomen binnen de groepsstrategie. Slechts 22% van de respondenten overweegt om wat van de Chinese activiteiten te verplaatsen naar andere Aziatische landen – een daling van 9% vergeleken met het voorgaande jaar.

Conclusie

Ondanks de recente hervormingen zien we een steeds negatiever beeld ontstaan van het Chinese ondernemingsklimaat in vergelijking met de voorgaande jaren. Het positieve is dat 2018 opnieuw een winstgevend jaar was voor bedrijven uit de Benelux in China en bovendien koesteren de respondenten positieve verwachtingen voor 2019.

We nemen als zodanig een meer volatiele markt waar, die resulteert in meer winnaars en verliezers. We kunnen de resultaten daarom als volgt samenvatten: “Negatieve perceptie, maar goede resultaten”.

Leest u graag het volledige verslag? Stuur dan gerust een verzoek naar [email protected] of vraag uw gratis kopie van het volledige rapport aan via deze link.

Klik op de grafieken voor een grote versie.