Prop Roots streetdance

Eén ding komt uit alle positieve (én negatieve) reacties die we krijgen duidelijk naar voren: dingen als die wij doen met Prop Roots heeft China hard nodig. Iedere maar enigszins tot reflectie in staat zijnde Chinees vertrouwt u immers toe dat onderwijs én opvoeding in dit land niet deugen en dat de samenleving en ieder individu worden verlamd door conformisme en “gezond” egoïsme. Grassroots-iniatieven die alternatieve visies brengen zijn ontzettend schaars. NGO’s in westerse zin bestaan zelfs niet, omdat de wettelijke infrastructuur daarvoor ontbreekt.

Een project als het onze zou op iedere plek in China een uitkomst zijn. Wij vinden dat het nog beter tot haar recht komt ergens aan de brede “onderlaag” van de samenleving, het platteland. En dan nog beter bij de bevolkingsgroep de Jingpo hier in Dehong, letterlijk aan de periferie en bovendien een rampgebied wat betreft drugs en hiv/aids. Laat dat nu precies het gebied zijn waar ik al een kwart eeuw kom!

Eerst (begin jaren ’90) hield ik me hier nog onschuldig en naïef bezig met taalkundig veldwerk in de dorpen, zonder me al te veel te verdiepen in de grotendeels verborgen sociale problemen (afgeleid door al het moois). Sinds mijn vrouw Li Yang, een allround talent, aan de leiding staat, richt Prop Roots zich er inmiddels volledig op om via allerlei educatieve activiteiten en directe betrokkenheid het zelfvertrouwen en identiteitsgevoel van de kinderen te bevorderen. We zijn permanent gevestigd in een Jingpo-dorp, in ons op eigen kosten opgezette Prop Roots Huis; een multifunctioneel leer-paradijs voor de kinderen, waar zij trots op zijn als ware het hun eigen huis.

Het gaat ons zeker niet alleen om hogere cijfers op school, om mee te dingen in de examen-afvalrace, die niet bedoeld is om te worden gewonnen en vooral niet door de Jingpo-kinderen uit de dorpen, voor wie het Mandarijn geen moedertaal is. Realistischer en belangrijker is het om ons te concentreren op waar ze wél goed in zijn, en dat is gelukkig veel.

Dezer dagen

Het is moeilijk een centraal onderwerp te kiezen voor dit blog, als er voortdurend zoveel gebeurt en verandert op onze levenswandel. Ik wíl wel graag veel delen maar het valt gewoon niet bij te houden. Gelukkig vormt de cocktail van omstandigheden gedurende de huidige maand een goede ingang.

De vakantie is net begonnen en dat betekent verhoogde drukte in het Prop Roots Huis. Dit jaar houden we voor het eerst geen winterkamp maar gaat er veel individueel bijgespijkerd worden, met af en toe wat kleinere creatieve activiteiten. Sinds enkele maanden komt er een voortdurende stroom master- en doctoraalstudenten langs om individuele bijlessen aan de kinderen te geven. En deze winter woont kunstschilder en professioneel kunstdocent Wang Yun bij ons in. Naast schetsen en natekenen geeft hij de kinderen ook nog harmonica- en gitaarles. Allemaal goed nieuws voor de ouders/verzorgers in de omringende dorpen, die helaas vaak weinig begaan zijn met opvoeding en educatie. Maar we bieden zelfs nog meer.

Streetdance

Een professioneel dansgezelschap komt al sinds twee maanden elk weekend over vanuit de dichtstbijzijnde grote stad Mangshi om een groep van 7 jongens gratis te trainen in streetdance. Voor deze jongens, die veelal school al opgegeven hebben, biedt dit een mooi doel om na te streven en een goede uitlaatklep. De voornaamste alternatieven zijn ledigheid, zatlapperij en uiteindelijk de in overvloed verkrijgbare efedrine en (spotgoedkope) heroïne. Onze jonge vrienden zijn begaafd en fanatiek dus zij vorderen gestaag.

Benefietconcert

Prop Roots streetdance 2In het gevolg van die dansgroep kwam er afgelopen weekend ook een professionele band, met hun vrienden van de lokale motorvereniging op grote motors, om hier een feest op touw te zetten: een benefietconcert ’s avonds op het grote terras voor het Huis, voor alle kinderen en dorpelingen in de omgeving. Voortaan komen deze muzikanten elk weekend om gratis muziekles aan te bieden. Dit concert was een goede kans om onszelf, Prop Roots en alle gratis lesgelegenheden nog eens goed te introduceren. Het lokale schoolhoofd nam ook de microfoon ter hand, om het belang van ons project te benadrukken en enkele bizarre misvattingen uit de weg te helpen: onze vestiging in het dorp is niet voor ons eigen vermaak, voor spionage of weet-ik-veel wat voor schandalige exploitatie van hun kinderen. Het werd hoe dan ook een groots feest. Ondanks de geheel onvoorziene regenbuien bleef vrijwel iedereen kijken en luisteren, onder paraplu’s en plastic zakken.

Gelijk in het nieuws

Toevalligerwijs viel dat concert samen met het bezoek van alweer staatstelevisie-journalisten: Prop Roots komt op de landelijke centrale nieuwszender, iets wat zeker voeten in de aarde krijgt. De stroom tv-uitzendingen over ons valt inmiddels nog moeilijk bij te houden, telkens weer met documentaires van hoge kwaliteit en op grote zenders als CCTV en Phoenix TV. Li Yang is weliswaar goed in public relations maar dit komt ons zomaar aangewaaid, zonder met onze waar te hoeven “leuren”. Ach, da’s waar ook: de lokale tv-zender van Dehong heeft ook gefilmd en inmiddels uitgezonden, erg belangrijk voor ons lokale netwerk en vertrouwensbasis. In de afgelopen jaren hebben lokale overheidsinstanties onze bekendheid via de media nog proberen af te remmen, maar wellicht gaat daar nu langzaam verandering in komen.

Er was de laatste tijd te veel interessant bezoek om allemaal te vermelden en er gaat nog veel meer komen. Ook hebben we nieuw personeel. Maar bovenal staan er allerlei ingrijpende en verrassende veranderingen te gebeuren. Wordt vervolgd dus.

Klik hier om de uitzending van Dehong TV te bekijken.

Voor het grotere documentaire-werk (CCTV en dergelijke), zie Prop Roots’ Youtube channelLi Yang’s lezing geeft de meest grondige inkijk in het verhaal.