Eind 2011 rondde ik mijn Master in Londen af met een onderzoek naar kritische succesfactoren voor Nederlandse bedrijven in China. Super interessant onderwerp! Want wat maakt nu eigenlijk dat zoveel bedrijven het niet redden hier? En wat maakt die ander nou zo succesvol?

Ik dook in de theorie en las alle onderzoeken die ik maar kon vinden over buitenlandse bedrijven in China; waar lagen nou bijvoorbeeld de grootste uitdagingen, de prioriteit, en wat deden de meest succesvolle bedrijven anders? Een onderzoek specifiek gericht op Nederlandse bedrijven was er nog niet en ook managementimplicaties ontbraken. Goed om te weten op welke factoren je als bedrijf moet letten, maar hoe breng je deze dan vervolgens in de praktijk?

Op basis van dit uitgebreide literatuuronderzoek en een enquête gehouden onder 27 Nederlandse bedrijven kwamen uiteindelijk 12 “critical success factors” (CSF)  naar voren. Deelnemende bedrijven waren zowel succesvol als minder succesvol in China, één bedrijf was inmiddels gestopt. Onderstaand een overzicht van deze factoren op volgorde van significantie, waarbij de eerste 3 zelfs als cruciaal kunnen worden beschouwd.

Over iedere succesfactor zou natuurlijk een complete blog geschreven kunnen worden. Ze zijn voor ieder bedrijf belangrijk, echter verschilt de mate waarin. Waar kan úw bedrijf nu het beste de focus leggen? En hoe brengt u deze factoren het beste in de praktijk? Er zijn vijf managementimplicaties het overwegen waard.

Vijf managementimplicaties die het overwegen waard zijn

1) Allereerst is uw bedrijf natuurlijk uniek, dus het is belangrijk kritisch te kijken naar uw specifieke industrie evenals individuele bedrijfskenmerken, zoals (lange-termijn) doelstellingen en het aantal jaren dat uw bedrijf mogelijk al operatief is in China. De aanwezigheid van ‘key-personnel’ in China is bijvoorbeeld minder belangrijk voor een transportbedrijf met geringe activiteit in China dan voor een bedrijf binnen de groothandel en retail industrie waarbij echt specifiek producten worden ingekocht of verkocht in China. Er is simpelweg niet één specifieke strategie of CSF die leidt tot succes. Wanneer een bedrijf bewust de tijd neemt om de CSF te prioriteren aan de hand van de individuele situatie zal de meest effectieve combinatie worden gecreëerd.

2) Daarnaast is het belangrijk om als bedrijf voorbereid te zijn, zowel financieel als mentaal. Verschillende factoren zoals een lange termijn commitment en volharding en geduld kunnen natuurlijk niet even snel worden gerealiseerd. Neem de tijd!

3) Met name in de opstartfase van uw bedrijf kan het raadzaam zijn een Chinese agent of Chinees personeel in dienst te nemen, aangezien zij zeer waardevol kunnen zijn bij het ontwikkelen van een aantal verschillende CSF. Zij hebben o.a. de benodigde ervaring opgedaan, kunnen ons veel leren over effectieve communicatie met Chinezen en zijn in staat om effectief ‘guanxi’op te bouwen.

4) Zoals te zien in het overzicht komt “een bewustzijn van de belangrijkste cultuurverschillen” als meest cruciale succesfactor naar voren. Het is goed om ook hierin voorbereid te zijn en theoretische kennis over China’s land en cultuur is een waardevolle richtlijn. Echter is het is nóg belangrijker om open-minded te blijven, stereotyperingen achterwege te laten en vooral te reageren op de situatie zoals die zich voordoet op dat specifieke moment en in uw specifieke situatie. Dat klinkt wellicht logisch, het is onbewust toch niet altijd hetgeen wij ook daadwerkelijk doen.

5) Als laatste is het van belang ons bewust te blijven van de unieke ontwikkeling die China de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Ook in deze tijd staat China alles behalve stil en het ondernemersklimaat verandert mee. Het is belangrijk om deze ontwikkelingen continue te blijven volgen en ernaar te streven om alles dat ons bedrijfsresultaat negatief kan beïnvloeden voor te blijven. Kortom: denk vooruit! Bepaal welke factoren cruciaal zijn op dit moment én in de toekomst. Een belangrijk en non-stop proces dat een bedrijf goed moeten monitoren en dat onze voortdurende en zorgvuldige aandacht vereist.

 

Dit is het eerste blog in een nieuwe reeks “Scriptie van de maand”. Deze blogreeks biedt studenten de kans om hun onderzoek te delen met een breder publiek. Iedere derde donderdag van de maand besteden we aandacht aan een nieuwe scriptie, binnen een diversiteit aan onderwerpen. Houd China2025.nl de komende maanden in de gaten voor meer blogs over interessante scripties!

Heb jij zelf onderzoek gedaan naar een China-gerelateerd thema, en zou jij dit graag willen delen op China2025? Neem dan contact op met de redactie.