Als iemand met recht iets kan zeggen over de recente politieke geschiedenis van Hong Kong, is dat Nathan Law. Als studentenleider en gekozen volksvertegenwoordiger was hij meer dan ooggetuige: één van de meest actief betrokken en gezichtsbepalende deelnemers aan die geschiedenis. Een geschiedenis van ontwikkelingen die Hong Kong van een bijzondere bestuurlijke regio een doorsnee Chinese stad aan het maken zijn.

Samen met Evan Fowler schreef Nathan Law een autobiografisch verslag van die ontwikkelingen. Een verslag dat vooral ook een pleidooi voor vrijheid is.

Vechten voor vrijheid

Auteur Nathan Law

Met Nathan Law stonden vele Hong Kongers op om te protesteren omdat zij zich herinnerden wat hun beloofd was: alle mensen zijn vrij en gelijk geboren. Daarom kan niemand ons die vrijheid ontnemen. De strijd voor vrijheid is als de strijd tegen de macht, als de strijd van het geheugen tegen de vergetelheid, citeert Law. Vrijheid overwint zolang we het volhouden. Hij wil de lezers laten zien hoe, tegen alle bedreigingen in, er gevochten kan worden voor vrijheid voordat het te laat is.

In zes hoofdstukken vertelt Nathan Law het verhaal van zijn leven, dat begon in Shenzhen, de grote stad aan de andere kant van de grens met China. Hong Kong wordt zijn thuis als hij met zijn moeder en broertjes met hun vader wordt herenigd.

Over Hong Kong gaat het dus, maar uiteindelijk gebeurt dat vanuit Londen, de stad waar Law sinds 2020 in ballingschap woont, omdat hem het leven in vrijheid in Hong Kong is ontnomen.

Einde aan “Eén land twee systemen”

De invoering van de Nationale Veiligheidswet op 1 juli 2020 maakt in feite een einde aan de burgerlijke vrijheden die Hong Kong’s Basic Law, de wetgeving die de stad onderscheidde van China. Een einde aan het “Eén land, twee systemen” principe dat ten grondslag lag aan de overeenkomst tussen China en Groot-Brittannië, waarmee Hong Kong in 1997 terugkeerde naar het moederland.

Toen in 2014 rechtstreekse burgemeestersverkiezingen niet werden toegestaan was Nathan Law één van de studentenleiders die opriep tot protest en vrijwel onmiddellijk werd gearresteerd. Drie jaar later volgde een rechtszaak en een veroordeling. Er volgde ook een succesvolle verkiezing tot parlementslid en al snel daarna, door de toon waarmee hij bij de installatie de eed zwoer, de afzetting.

Een objectief, autobiografisch verslag

Nathan Laws boek is een uitvoerige verdediging van het recht op vrijheid. Ik vind het knap dat hij, als jonge man die in ballingschap verkeert, erin geslaagd is zijn verhaal met de nodige objectiviteit en distantie te schrijven.

Tegelijkertijd is dit boek overduidelijk geschreven vanuit de tegenstrijdige geschiedenis die Hong Kong de afgelopen jaren heeft meegemaakt. Steeds massalere protesten tegen vrijheidsbeperkende maatregelen, in juni 2019 tot en met twee miljoen demonstranten, die steeds scherpere tegenmaatregelen tot gevolg hebben.

Tot aan die eerste juli 2020, die voor Nathan de aanleiding zijn in ballingschap te gaan en deze vlammende verdediging van het recht op vrijheid te schrijven. Van harte aanbevolen!

Freedom. How we lose it and how we fight back | Nathan Law en Evan Fowler | The Experiment Publishing | december 2021 | paperback € 10,99 | ook verkrijgbaar als e-book | ISBN 9781615198900