De economische omgeving in China is aanzienlijk veranderd in het afgelopen jaar. Voor Westerse bedrijven die actief zijn in China heeft dit ook flinke consequenties. In de afgelopen maanden onderzochten we via de Sino Benelux Business Survey (SBBS) de ervaringen van Benelux bedrijven in China. Hoe houden zij zich staande en hoe passen ze zich aan aan de veranderende omgeving? En wat verwachten ze voor het komende jaar? In dit artikel een kort overzicht van de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek.

Interne en externe factoren

De veranderingen in de economische omgeving zijn met name gedreven door binnenlandse ontwikkelingen maar ook door turbulente gebeurtenissen in de rest van de wereld, waar zaken als   de Brexit en de Amerikaanse presidentsverkiezingen de geopolitieke en economische balans diepgaand beïnvloeden. In China zelf wordt de binnenlandse consumptie een steeds belangrijker onderdeel van de economie, er is veel nieuwe regelgeving geïmplementeerd, waaronder BTW hervormingen en Transfer Pricing. En er zijn veel innovaties op het gebied van bijvoorbeeld mobiel betalen en e-commerce die het consumenten gedrag drastisch veranderen.

Het onderzoek

De SBBS is in maart 2017 onder Benelux bedrijven in China verspreid en is een samenwerking tussen 1421 Consulting Group, de Benelux Chamber of Commerce (Bencham) en Moore Stephens Consulting. In totaal hebben 68 respondenten de enquête afgerond. Ook zijn 12 diepte interviews uitgevoerd met ondernemers en senior managers van Benelux bedrijven in China.

Resultaten

Hoewel er een lichte daling is geweest ten opzichte van de prestaties van het bedrijfsonderzoek van vorig jaar, geven de Benelux-bedrijven over het algemeen aan nog steeds goed te presteren in China. 54% van de respondenten rapporteert een omzetgroei van boven de 5%. Daarnaast heeft 52% van de respondenten een ​​winstmarge van meer dan 5%.

De ondernemers uit de Benelux zijn voornamelijk positief over het verblijf in China. 75% van de respondenten overweegt niet om hun activiteiten te verplaatsen naar andere Aziatische landen en verwacht te zullen blijven investeren in de Chinese markt.

Positieve winstverwachting

Op de lange termijn zien ze, afhankelijk van de sector en de activiteit, veel mogelijkheden om te groeien. Dit komt ook tot uitdrukking in hun totale omzetgroei verwachtingen voor 2017. 67% van de respondenten verwacht dat hun omzet met meer dan 5% zal groeien. Dit is aanzienlijk positiever in vergelijking met de verwachtingen die werden aangegeven in het SBBS van 2016.

Grotere concurrentie en meer innovatie

De enquête bevestigt ook dat de Chinese economie nog steeds groeit en snel blijft veranderen, maar dat de concurrentie steeds groter wordt. Tijdens de interviews werd duidelijk dat veel ondervraagden zagen dat Chinese bedrijven steeds innovatiever en concurrerender worden op hun markt. Zij geven ook aan dat de innovatiekloof snel krimpt en het dus meer vaardigheden en capaciteit vergt om een effectief marktaandeel te verkrijgen om hun goederen en diensten te kunnen blijven verkopen. Naast bekende gevallen als Huawei, zijn er meer competitieve Chinese bedrijven exemplarisch voor de toename van lokale concurrentie. Autoproducent Geely begon 7 jaar geleden als het lachertje van de auto-industrie. Tegenwoordig produceren zij ruim 180.000 auto’s per jaar en hebben zij recentelijk Lotus opgekocht.

Naast de toenemende competitieve markt, maken de stijgende (loon) kosten China tot een uitdagende omgeving voor bedrijven uit de Benelux. Zeker in tier 1 steden (Beijing, Shanghai, Shenzhen, etc.) kan men al lang niet meer uitgaan van lagere lonen. Het wordt dus steeds lastiger om kwalitatief goed personeel aan te trekken of te behouden.

Wet- en regelgeving

China ontwikkelt zich ook snel op het gebied van de naleving van wet en regelgeving. Meer dan 50% van de respondenten heeft bijvoorbeeld aangegeven dat de Chinese handhaving van wet- en regelgeving en het valutabeheer in 2016 is toegenomen. Compliance is een steeds belangrijker issue voor buitenlandse bedrijven in China. Het blijft een uitdaging om de juiste informatie te vergaren en de organisatie op een juiste manier aan te sturen. Er zijn steeds meer verhalen over bedrijven die hoge boetes hebben moeten incasseren omdat zij bijvoorbeeld buiten hun business scope opereerden of personeel illegaal in dienst hadden via Hong Kong.

Over het geheel genomen tonen de resultaten van de SBBS 2017 dat de manier van zakendoen in China snel verandert. Deze verandering vereist meer van de Westerse ondernemers in China. Beginnende ondernemers in China moeten zich nog beter voorbereiden op de (on)mogelijkheden en regels in China. Bedrijven die er al jaren actief zijn, kunnen niet meer op hun lauweren rusten. Zij zullen hun strategie actief moeten aanpassen op het veranderende landschap.

interesse in het volledige rapport van de SBBS? Stuur dan een email naar [email protected]. Op 30 juni tijdens het OBOR evenement van de NHKBA zal er een korte toelichting plaatsvinden op de resultaten van de SBBS.