Het Global Center in Chengdu: Het grootste gebouw ter wereld

Chengdu Global Center: Het grootste gebouw ter wereld

Steeds meer Westerse bedrijven vestigen zich in het Westen van China. De regio biedt veel voordelen die in het Oosten van China al niet meer bestaan. Waarom kiezen bedrijven voor het Westen van China? En welke locatiefactoren spelen een rol bij die beslissing?

Voor mijn MBA scriptie deed ik onderzoek naar deze vragen en interviewde ik 12 senior executives van bedrijven in het Westen van China. Hieronder lees je de belangrijkste uitkomsten.

Economische ontwikkelingen die het Westen van China interessant maken

Als het gaat over het Chinese ‘economische wonder’, dan gaat het vooral over de Oostelijke kustprovincies van China; over de grote economische centra zoals Beijing en Shanghai en over de “fabriek van de wereld” in bijvoorbeeld de provincie Guangdong.

Maar de Oostelijke provincies ontwikkelen zich in zo’n hoog tempo dat de concurrentievoordelen snel aan het verdwijnen zijn. De kosten van arbeid, land en energie stijgen er snel. Bedrijven hebben steeds meer moeite om voldoende personeel te vinden. De concurrentie neemt toe, ook in het hogere marktsegment en overheidsincentives verdwijnen.

Tegelijkertijd zijn er in Westen ontwikkelingen die de regio interessanter maken als vestigingslocatie. Het Western Development Program heeft positieve effecten op het ondernemersklimaat; het gebied is door verbeterde infrastructuur voor een groot deel ‘ontsloten’. Het besteedbaar inkomen per huishouden stijgt er sneller dan in de rest van China. En er is voldoende goedkope en kwalitatief goede arbeid beschikbaar.

Welk Westen?

Provincies in Westen van China (Bron: Roland Berger)

Provincies in Westen van China (Bron: Roland Berger)

Het Westen van China is een groot gebied en er bestaan grote verschillen tussen de verschillende regio’s. Grofweg kan gezegd worden dat hoe verder je naar het Westen gaat, hoe minder ontwikkeld het wordt.

De provincies Chongqing, Sichuan en Shaanxi komen uit onderzoek naar voren als provincies met het meeste potentieel. Binnen deze drie provincies bestaan er ook grote verschillen tussen de steden. Voorlopers zijn steden als Chengdu, Chongqing en Xi’an. Deze steden zijn over het algemeen het meest aantrekkelijk als locatie voor bedrijven. Tegelijkertijd zijn als het gaat om het marktpotentieel, ook de regio’s buiten die steden interessant als afzetmarkt.

Kosten- en marktmotivatie hangen samen in strategie

Met bovenstaande economische drivers als achtergrond, gaan bedrijven naar het Westen van China om twee hoofdredenen. Ten eerste omdat ze zoeken naar een nieuwe markt en ten tweede omdat ze zoeken naar kostenvoordelen.

Deze motivaties hangen ook samen in de strategie van sommige bedrijven. Zoals een van de respondenten het verwoordt:

De meeste buitenlandse bedrijven komen voor R&D en ontwikkeling en niet voor sales. Maar het is een goede manier om te beginnen. Eerst doe je bijvoorbeeld software ontwikkeling en dan heb je al een basis in de regio. Daarna ga je verder met sales activiteiten. We zien dat bedrijven dat doen en dat het 2 tot 4 jaar duurt voordat ze sales mensen aannemen.”

Ook is de concurrentie nog veel lager dan in het Oosten waardoor er hogere marges te halen zijn:

“In de kuststeden zitten al onze concurrenten, dus dan heb je maar een klein deel van de markt. Maar voor het Westen ligt er nog een groot potentieel. Ons doel is nu om de dekking uit te breiden en te zorgen dat we overal zo vroeg mogelijk zijn om business en klanten te krijgen.”

Uit beide voorbeelden blijkt dat vroeg aanwezig zijn belangrijk is om als bedrijf te kunnen profiteren.

Locatiefactoren die het Westen van China aantrekkelijk maken

Uit het onderzoek blijkt dat het aanbod, de prijs en kwaliteit van Human Resources de belangrijkste locatiefactor zijn bij de vestigingsbeslissing. Vooral van jong talent en arbeiders.

De tweede factor is de overheid die via de voordelige belastingen, incentives en een pro-business houding goede ondersteuning geeft aan bedrijven in het Westen.

Verder worden cultuur en omgeving belangrijk genoemd als locatiefactor. De ontspannen manier van leven, de omgeving en de ambitie van de overheid om een goede balans tussen werken en leven te creëren werd door veel respondenten gewaardeerd voor bijvoorbeeld een stad als Chengdu.

De infrastructuur is sterk verbeterd en op een niveau dat het interessant is voor bedrijven om in het Westen te zijn. Tegelijkertijd moet het niveau wel omhoog en heeft het soms een negatieve invloed op de kostenvoordelen.

Clustervoordelen waardoor bedrijven door de aanwezigheid van toeleveranciers, kennisinstellingen en concurrenten meer innovatief kunnen worden, spelen op dit moment nog een geringe rol als locatiefactor, maar de verwachting is dat deze rol in de toekomst heel belangrijk wordt.

Aanbevelingen aan bedrijven

Kostenvoordelen op korte termijn

  • Bedrijven die arbeidsintensieve producten of diensten leveren kunnen veel kosten besparen in het Westen. Bijvoorbeeld bedrijven in de maakindustrie. Maak wel de afweging of de besparing op arbeidskosten opwegen tegen mogelijk hogere logistieke kosten
  • Hightech en IT bedrijven kunnen profijt kunnen hebben van goedkope en hoogopgeleide technische mensen voor R&D activiteiten en van belastingvoordelen
  • Ontwikkel een goede HR strategie afgestemd op de lokale behoefte.  Op de lange termijn wordt het moeilijker om het juiste personeel te vinden, wat ten koste kan gaan van de productiviteit.

Marktkansen op korte termijn

  • Voor bedrijven in de consumentenproducten liggen er nu al kansen. De groei van de verkoop van bepaalde consumentenelektronica producten is hoger dan in de rest van China. Ook voor bedrijven in de auto-industrie en voor retailers liggen er kansen.
  • Zorg dat je de producten en diensten op de juiste plaats aanbiedt door een goed distributienetwerk.  Dit is een logistieke uitdaging voor bedrijven die de markt in de tier 2 en 3 steden in het Westen willen betreden.
  • Maak de stap naar het Westen op tijd, voordat de concurrentie in het Westen op een vergelijkbaar niveau zit als in het Oosten. Overweeg om vast met een backoffice of R&D centrum aanwezig te zijn en voorbereidingen te doen voor front-office activiteiten.

Marktkansen op lange termijn

  • Zorg dat je aan de kostenkant kunt blijven concurreren. Marktkansen worden interessanter, omdat het besteedbaar inkomen verder zal stijgen. Aan de andere kant zal ook de concurrentie sterker worden en zullen de kosten stijgen
  • De ontsluiting van het Westen zorgt voor belangrijke ontwikkelingen in de transport en logistiek sector. De Yangtze rivier zal meer benut gaan worden voor transport. Voor bedrijven in die sectoren liggen er kansen
  • Door de verwachte urbanisatie verandert de verhouding tussen het aantal mensen in de stad en op het platteland snel. Om de voedselproductie op niveau te houden, gaan er in de land- en tuinbouw grote moderniseringen plaatsvinden. Bedrijven in deze sectoren kunnen daar van profiteren.

Alle respondenten in dit onderzoek zijn erg positief over de toekomst van het Westen van China en hebben hoge verwachtingen van de regio. Het Westen is een belangrijk onderdeel van hun China strategie. Zij geven ook aan dat het tempo van de ontwikkelingen in het Westen hoog ligt. Het is daarom zaak om er snel bij te zijn om zo goed mogelijk te kunnen profiteren van de kansen die er liggen.

Een positieve recente ontwikkeling voor Nederland is het bezoek van minister Ploumen van buitenlandse handel aan West China in mei van dit jaar. Een kort verslag van die reis vind je hier.

Het hele onderzoek is hier te lezen.