Vrijdag 14 november is Wereld Diabetesdag. Een moderne levensstijl leidt tot een explosie van diabetesgevallen in China. Aziaten lijken vatbaarder voor suikerziekte dan westerlingen.

Een dikkere portemonnee leidt tot dikkere mensen. Die wijsheid hanteren wetenschappers al jaren. Maar een beetje dikkere portemonnee leidt tot veel dikkere Aziaten. Dat denkt tenminste een groep Chinese wetenschappers die vorig jaar onderzoek deed naar suikerziekte in hun land.

Ze onderzochten het bloed van 99.000 Chinese volwassenen. Daaruit blijkt dat 12,1 procent van alle onderzochte mannen en 11 procent van alle vrouwen diabetes heeft. Als die gegevens worden geëxtrapoleerd naar de Chinese bevolking, kom je op 113,9 miljoen patiënten met suikerziekte. Slechts 30 procent is op de hoogte van zijn aandoening.

Nog eens 493,4 miljoen Chinezen hebben prediabetes, een voorstadium van de ziekte waarin sprake is van een verhoogde bloedsuikerspiegel. Dit is ongeveer de helft van de totale Chinese volwassen bevolking. Onder jongvolwassenen tussen de 18 en 29 jaar is het percentage met prediabetes al 40 procent.  Zonder ingrijpen leidt dit uiteindelijk tot diabetes en daarmee op een vergrote kans op hart- en vaatziekten, hersenbloedingen en nierfalen.

In 2007 was bij 9,7 procent van alle Chinese volwassenen de diagnose diabetes gesteld. In 1980 werd het percentage nog op 1 procent geschat. Dat zou betekenen dat het aantal Chinezen met suikerziekte in de afgelopen dertig jaar is vertienvoudigd.

De Internationale Diabetes Federatie waarschuwt voor een catastrofe. “De economische groei in China heeft een medisch probleem met zich meegebracht dat het zorgsysteem failliet kan laten gaan”, zei Paul Zimmet van de federatie. “De grote vraag is of China wel de mogelijkheden heeft om met een gezondheidsprobleem van deze omvang om te gaan.”

De onderzoekers wijten de toename van het aantal diabetes-gevallen aan een veranderende levensstijl van de Chinese bevolking. Meer inkomen leidt tot meer roken, alcoholconsumptie en vet eten. Ook de urbanisatie speelt een rol: de stadsbewoner eet ongezonder dan zijn familie op het platteland en beweegt minder. Chinezen worden daardoor dikker.

Vorig jaar deed het Chinese instituut voor sportwetenschap een onderzoek naar obesitas onder 43.000 Chinezen. Onder de middengroep (40-59 jaar) komt overgewicht het meeste voor (14,4 procent). Bij de oudste leeftijdscategorie (60+) is dat percentage 13,5.

Maar het zijn de jongvolwassenen die de onderzoekers zorgen baren; een op de negen is zwaarlijvig (11,1 procent). Dat percentage was in 2010 nog 9,1. Gemiddeld is deze groep 1,92 kilo zwaarder geworden.

Gebrek aan lichaamsbeweging is de belangrijkste reden voor de opmars van overgewicht. “Het is volkomen duidelijk dat gebrek aan lichaamsbeweging een negatieve rol heeft gespeeld”, zei Tian Ye, directeur van het instituut voor sportwetenschappen tegen China Daily.

De groep jongste volwassenen beweegt het minst van de drie leeftijdcategorieën: 51 procent doet niet aan sport of een andere vorm van lichaamsbeweging, vanwege gebrek aan tijd. De onderzoekers zien ook een achteruitgang in motoriek en coördinatievermogen. Een bal vangen, springen of evenwicht bewaren; Chinezen kunnen het minder goed dan drie jaar geleden. De onderzoekers pleiten voor meer sportfaciliteiten in grote steden. Waar dat wegens ruimtegebrek niet mogelijk is, zouden faciliteiten van scholen, universiteiten en de staat op bepaalde tijden voor het publiek toegankelijk moeten worden gemaakt.

Maar de veranderende leefomstandigheden van de moderne Chinees vertellen niet het hele verhaal. De gemiddelde body mass index, de verhouding tussen de lichaamslengte en het gewicht, bedraagt in China 23,7. In de VS is dat getal 28,7.

Toch is het percentage diabetespatiënten in China hoger dan dat in de VS. Daar heeft 11,3 procent van alle volwassenen suikerziekte tegenover 11,6 procent in China.

De onderzoekers vermoeden een genetische aanleg, waardoor Chinezen al bij een lagere BMI diabetes krijgen. Veranderende leefpatronen leggen die biologische verschillen nu bloot.

 

De Reis door China gaat verder op zondag 16 november: herdenkingsdag voor verkeersslachtoffers.