De Aziatische eeuw komt eraan en Europa moet een manier vinden om samen met de Chinezen te winnen (p. 183).

Het boek is geschreven voor de uitbraak van het coronavirus, maar al wel uit de tijd dat er kritischer wordt gekeken naar Chinese investeringen. Er is grote onzekerheid over wat de Chinezen nu precies willen, waarom ze bepaalde investeringen doen, hoe ze ze te werk gaan en hoe daar door Europa mee om moet worden gegaan. De schrijver gaat op deze vragen in en beschrijft hoe Europa – en vooral het bedrijfsleven – voordeel kan halen uit de opkomst van China.

De schrijver

De Belgische sinoloog Pieter Verstraete werkt al 11 jaar in China. Hij werkt met Chinese bedrijven en investeringsfondsen die zaken willen doen in en met het Westen. Hij spreekt vloeiend Chinees en heeft daarom inzicht in hoe Chinese zakenmensen redeneren, op welke manier ze onderhandelen en hoe ze hun verdienmodellen uitwerken. Zijn doel is om partnerschappen uit te bouwen met Europese bedrijven die resultaten kunnen opleveren voor zowel de Europese alsook de Chinese partijen. Hij heeft een academische achtergrond als sinoloog aangevuld met een MBA. Hij plaats zichzelf in een positie tussen zakenman en academicus en iemand die graag de context kent.

Het boek

De schrijver begint het boek met een stukje historische context met een focus op de geschiedenis tussen China en Europa. Voor Europeanen misschien wat vreemd, maar het is ook als ondernemer absoluut aan te raden om je in deze geschiedenis te verdiepen voordat je zakelijke relaties aangaat in China. Alles begint met het begrijpen van China.

Auteur Pieter Verstraete

Hierna worden een aantal Chinese acquisities op de westerse markt beschreven, zoals IBM (Lenovo) en Volvo (Geely). Hij geeft uitleg over doel van deze acquisities en de groei van de bedrijven in kwestie. 2015-2016 was het hoogtepunt van de Chinese investerings-bonanza; het aantal Chinese investeringen in buitenlandse ondernemingen bereikt in die periode hetzelfde cijfer als buitenlandse investeringen in China. In 2017 liepen de Chinese buitenlandse investeringen sterk terug met 60%. De schrijver ziet dit als typisch beleid van de Chinese staat, het zogenoemde fàngshǒu; loslaten en weer afsluiten. 2017 ziet hij als het einde van het cowboytijdperk van prestigieuze vastgoedaankopen met weinig reëel rendement.

Tot voor kort werden Chinese investeerders met open armen ontvangen, maar er is tegenwoordig meer terughoudendheid. In België zorgde de geflopte Eandis-deal in 2016 hiervoor; er kwam voor het eerst een discussie op gang: hoe om te gaan met de toename van Chinese investeringen? De schrijver geeft naast de mislukte Eandis-deal ook veel goede voorbeelden van Chinese acquisities, zoals de deal rond Delvaux, de Chinese overname injecteerde meer kapitaal in het bedrijf en vergrootte de toegang tot internationale markten.

De schrijver geeft aan dat er nuance nodig is, en dat China niet een rode draad van redenen heeft naar het Westen te komen. Chinese bedrijven hebben over het algemeen matige interesse in de Europese markt: deze is al overbevolkt, zeer complex en groeit langzaam. Wat voor Chinezen wel interessant is, is hoe Europese acquisities waarde kunnen terugbrengen op de Chinese markt. De schrijver komt met voorbeelden hoe Europese bedrijven dit zouden moeten aanpakken, en hoe er in zo’n geval onderhandeld zou moeten worden met de Chinese investeerders.

Verder wordt er naast bedrijfsniveau ook ingegaan op het grotere plaatje; wat moet Europa doen, hoe kan het slim omgaan met de Chinese aanwezigheid in Europa en hoe moet het werken aan z’n relatie met China.

Wat maakt het boek interessant?

De schrijver geeft een genuanceerd overzicht van waarom Chinezen handelen op de manier waarop ze handelen. Hij geeft aan dat hij noch pro-China noch pro-Westers, maar wel pro-optimisme is. Er is voor Europese bedrijven veel te winnen in de samenwerking met Chinese bedrijven. Er moet wederzijds gebruik worden gemaakt van elkaars sterktes, hij ziet vooral mogelijkheden in partnerships; gezamenlijk met Chinese investeerders de Chinese markt betreden door bedrijven die van toegevoegde waarde zij. Daarnaast ziet hij mogelijkheden voor Europese ondernemers die Chinese bedrijven kunnen ondersteunen bij hun betreding van de Europese markt.

Wat het boek extra interessant maakt, is dat het geschreven is vanuit een Belgisch perspectief, de adviezen zijn echter ook zeker bruikbaar voor Nederlandse bedrijven. Hierdoor worden er een aantal nieuwe inzichten verkregen. Tevens kunnen we lezen over we een aantal nieuwe voorbeelden uit België van geslaagde en minder geslaagde samenwerkingen.

Een zeer goed aspect is dat de schrijver praktische alsook theoretische kennis heeft. Mede hierdoor leest het boek zeer vlot weg. Winnen met de Chinezen biedt antwoorden op de vragen van ondernemers die de kansen van Chinese investeringen in Europa willen benutten. Het boek is daarom aan te raden voor ondernemers die mogelijkheden zien om samen te werken met Chinese bedrijven maar ook voor lezers die in algemene zin geïnteresseerd zijn in dit onderwerp.

Winnen met de Chinezen – slim zakendoen met Chinezen in Europa, Pieter Verstraete, Pelckmans Pro september 2019, paperback €30, ISBN 9789463372046.