De zichtbare leider en de bijbel op het nachtkastje

Toen ik laatst voor twee weken als docent in Nanjing was, moest ik vaak aan de grote leider van China denken. En dat was veel meer dan vroeger, toen Hu Jintao nog de baas was. Aan deze president van de ‘harmonieuze samenleving’ en de ‘wetenschappelijke visie op ontwikkeling’ werd ik wel eens herinnerd als ik in de hogesnelheidstrein stapte die in China héxié hào, oftewel ‘harmonie’ worden genoemd. Verder bleef hij voor mij, als buitenlandse leraar in China, meestal op de achtergrond. Af en toe merkte ik wel dat er over het begrip ‘harmonie’ een beetje lacherig werd gedaan.

Met Xi werd het heel anders. Ik werd doorlopend aan hem herinnerd. Mijn gevecht met het internet en vpn-verbindingen was lastiger geworden door zijn grote firewall. In mijn hotel lagen de Engelse en de Chinese versie van zijn politiek werk (Xi, 2014) in mijn hotelkamer, om te lezen en om gratis mee naar huis te nemen. Vanaf deze ‘bijbels’ glimlachte Xi mij toe, in twee talen. Mijn MBA-studenten waren opvallend positief over hem: “Eindelijk een daadkrachtige leider die de problemen komt oplossen en orde komt scheppen”. Een van mijn studenten voegde me daaraan toe: “Democratie is niks voor ons, wij houden van sterke leiders”. Dat zette mij aan het denken. De invloed van de nieuwe leider was trouwens ook te merken aan het ontbreken van de uitbundige feestjes en de matiging van het drankgebruik bij bijeenkomsten. Voor mijn gezondheid was het goed, maar ik miste toch een aantrekkelijke kant van China: de extravagantie en de uitbundigheid.

Krantenkennis: wat weten we?

Teruggekomen in Nederland vroeg ik me af: wat weten we eigenlijk van de ideeën van deze man die bezig is China te veranderen? Ik las in de Volkskrant en de NRC alles wat er in twee jaar over Xi is geschreven, grotendeels door drie journalisten: Oscar Garschagen (NRC), Marije Vlaskamp en Fokke Obbema (Volkskrant). Het bezoek van Xi aan Europa in maart 2014, het Boao forum in Hainan en de oprichting van de Aziatische Infrastructuur en Investerings Bank (AIIB) zorgden in combinatie met het recente bezoek van Rutte aan China, alles in het voorjaar van 2015, voor de nodige aandacht.

We weten inmiddels dat Xi Jinping de touwtjes stevig aantrekt, daarbij ook de hogere regionen in de partij niet ontziet – de zogenaamde ‘tijgers’ – maar ook lager in de maatschappij de corruptie hard aanpakt – de ‘vliegen’. Hoe dit past in een ‘multi-factional party state’, legde Willem van Kemenade (2014) in een bijdrage aan China2025.nl uit. Het is duidelijk dat Xi bezig is met een programma van heropvoeding van het volk in Chinese en socialistische waarden. Zijn ‘Chinese droom’ komt op het moment dat China hard op weg is economisch nummer één in de wereld te worden, nieuwe financiële verhoudingen schept zonder steun van de Verenigde Staten en zich kan permitteren zich ideologisch van het Westen af te keren. Westers denken wordt verdacht, ook op universiteiten die ideologisch strak aan de teugel worden gehouden. Extravagantie wordt op alle vlakken bestreden, ook in kunst en cultuur, waar alles wat vreemd is – qíqíguàiguài – in de ban wordt gedaan.

Dit cultureel conservatisme gaat echter samen met een grote vernieuwingsdrang in de economie. De markt wordt verder versterkt en economische machtsposities zullen worden doorbroken. Ook staatsbedrijven zijn niet meer veilig voor deze ontwikkeling. De milieuvervuiling zal worden aangepakt. In het ‘nieuwe normaal’ van de beperkte economische groei moet China in eigen vlees durven snijden, aldus de leider.

Politiek conservatisme en economisch liberalisme, dat lijkt het mengsel te zijn van de politiek van Xi die hij traditiegetrouw in een aantal welluidende principes heeft verwoord: ‘de vier alomvattende principes’ van:

  1. Een gematigd welvarende staat
  2. Doorzetten van hervormingen
  3. Uitbouw van de rechtsstaat
  4. Versterking van de partijdiscipline

Xi beter leren begrijpen

Xi_JinpingDe Nederlandse journalisten van de kwaliteitskranten doen hun best, maar met enkele mensen de ontwikkeling van een land als China volgen, is lastig. De berichtgeving blijft aan de oppervlakte. En soms overheersen Nederlandse meningen de Chinese feiten. Dat is ook niet vreemd, want veel wat er nu in China gebeurt, verschilt sterk van onze westerse opvattingen over de maatschappij. Xi is niet ons type leider, dat is wel duidelijk, hoe vriendelijk hij ook met Rutte op de foto staat. Maar juist daarom is het belangrijk hem wel beter te léren begrijpen. Ik heb dus besloten zijn politieke boek, de ‘bijbel’ op mijn nachtkastje in Nanjing, heel precies te gaan lezen. Ik wil mijn persoonlijke aantekeningen in de marge van dit boek graag delen met de lezers van China2025.nl en vooral het commentaar van Nederlanders in China horen vanuit hun ervaringen in het China van Xi Jinping. Het worden drie of vier blogs over specifieke onderwerpen zoals de economische ontwikkeling, de bestrijding van corruptie en de ontwikkeling van de cultuur in opvoeding en onderwijs.

Dit is het eerste deel in een korte serie blogs over het gedachtengoed van Xi Jinping.

Bronnen

  1. Volkskrant en NRC-Handelsblad 2013, 2014 en eerste maanden van 2015, alle artikelen met betrekking tot het onderwerp (totaal 67 artikelen)
  2. Xi, Jinping (2014), The governance of China, Foreign Languages Press, Beijing. In het Chinees verschenen als 习近平, 谈治国理政
  3. Kemenade, Willem van (2014), Gaat Xi Jinpings tijgerjacht tegen corruptie te ver?
  4. Huffington Post