Klagen over de overheid is een van onze favoriete nationale bezigheden. Bij wijze van uitzondering wil ik eens een thema belichten waarop de overheid wel een ruime voldoende scoort, namelijk het helpen van Nederlandse bedrijven in moeilijke markten zoals China. Ronald Reagan zei ooit: “The nine most terrifying words in the English language are: I’m from the government and I’m here to help”, maar in een land als China is hulp van de overheid soms onontbeerlijk.

Helaas zijn nog lang niet alle Nederlandse bedrijven op de hoogte van de diensten die de Nederlandse overheid biedt op het gebied van internationaal zakendoen,  en dit is vaak een gemiste kans. Dus graag wil ik eens aandacht besteden aan hoe nuttig het kan zijn om contact te leggen met de Ambassade, een Consulaat of een NBSO in China, of om mee te gaan op een handelsmissie.

In Nederland: RvO en KvK

Je wilt gaan ondernemen in China, maar je weet niet waar je moet beginnen. Een gesprek met een consulent Internationale Handel bij je lokale KvK, of direct met de landenmedewerker van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) is vaak een eerste stap in de goede richting. Zij kunnen je voorlichten over mogelijkheden zoals een marktscan, beschikbare subsidies en je waar nodig doorverwijzen naar andere partijen.

Nederlands Economisch Netwerk in China

Nederland heeft in China naast de ambassade in Beijing, ook nog Consulaten-Generaal  in Shanghai, Guangzhou en Hong Kong. Binnenkort komt daar nog een nieuw Consulaat-Generaal in Chongqing bij.

Ambassades zijn er niet alleen maar om paspoorten en visa uit te geven. Al deze kantoren hebben economische afdelingen waar Nederlandse bedrijven terecht kunnen met algemene of regio/thema-specifieke vragen. Ook zijn er specialisten op het gebied van bijvoorbeeld landbouw, wetenschap en innovatie, verkeer & water en life-sciences, die bedrijven op die vakgebieden kunnen ondersteunen.

NBSOs

Naast de ambassades en consulaten heeft Nederland nog een zestal kleinere kantoren, de zogenaamde Netherlands Business Support Offices, of NBSOs. De NBSOs zijn gevestigd in economische belangrijke steden, zoals Nanjing, Qingdao, Jinan, Dalian, Wuhan en Chengdu. Meer nog dan ambassades en consulaten zijn de NBSO’s gericht op dienstverlening aan Nederlandse MKB-bedrijven en beschikken ze over unieke lokale kennis en contacten.

Samen kunnen deze kantoren helpen bij het vinden van lokale potentiële zakenpartners, contacten met lokale overheden, vragen over wet- en regelgeving, contacten met andere Nederlandse ondernemers, regio-informatie, en allerlei andere soorten adviezen, bijvoorbeeld in het geval van fraude of handelsconflicten. Bij problemen met Chinese partners kunnen zij helpen of doorverwijzen naar betrouwbare derde partijen zoals advocaten, lokale instanties of consultants.

De Europese Unie

Ook de EU laat zich niet onbetuigd, en houdt zich in China actief bezig met ondersteuning van het Europese MKB, bijvoorbeeld via het EU SME Centre waar heel veel gratis marktinformatie te verkrijgen is, en de China IPR SME Helpdesk, die specifiek informatie verschaft over bescherming van intellectuele eigendom.

Handelsmissies

Jaarlijks gaan er vele handelsmissies vanuit Nederland naar China, georganiseerd vanuit nationale of regionale overheden. Veel Nederlandse steden hebben zustersteden in China waar ze warm contact mee onderhouden en regelmatig met missies naar toe gaan. Mensen hebben vaak het idee dat het hier om snoepreisjes gaat, maar het tegendeel is waar. Op handelsmissies wordt doorgaans geld verdiend!

Meegaan met een handelsmissie is een ideale manier om in een meer of meer beschermde omgeving kennis te maken met China, kennis en ervaringen uit te wisselen met andere ondernemers, en eerste contacten op te doen met potentiele Chinese zakenpartners.

Ook als je al wat langer met China bezig bent, kan de aanwezigheid van een delegatieleider zoals een minister, staatssecretaris, of burgemeester, deuren openen die normaliter gesloten zouden zijn.

De rol van, en het ontzag voor overheden in China is namelijk nu eenmaal anders dan in Nederland. Vaak heb je contacten met de overheid nodig, zeker als je zelf wil investeren. Maar ook is er een goede kans dat je potentiele klant of afnemer een staatsbedrijf is, en ook dan heb je te maken met overheid. En dit is waarom de vooruitgeschoven Nederlandse posten zo’n nuttige rol kunnen vervullen. Als een NBSO namens jou een telefoontje kan plegen met een staatsbedrijf is de kans groter dat ze een afspraak kunnen maken dan wanneer je zelf contact opneemt.

Ik kan me goed een handelsmissie herinneren waar een Nederlands bedrijf de burgemeester van Eindhoven vroeg of er tijdens de missie niet eens langs kon worden gegaan bij een potentiele klant waar de Nederlandse producent mee in onderhandeling was. De burgemeester ging tijdens een handelsmissie samen met enkele hoge Chinese overheidsfunctionarissen en het bedrijf op bezoek, en de volgende dag stond er een order van 2 miljoen Euro klaar.

Om af te sluiten; als je serieuze China plannen hebt kan het nooit kwaad om contact te zoeken met het Nederlandse overheidsnetwerk voor een eerste advies. Verwacht ook geen wonderen, want voor meer diepgaande assistentie zal je toch ook andere experts zoals consultants, advocaten en accountants nodig hebben, maar 9 van de 10 keer zal men op zijn minst interessante informatie of contacten voor je hebben. Ga je naar China, probeer gewoon een afspraak te maken om te kijken wat ze voor je kunnen betekenen. Kijk verder ook vooral of je lokale gemeente contacten onderhoudt met een zusterstad in China, zoek daarbij aansluiting, en gebruik die contacten in je voordeel!