Het belangrijkste aspect van het winnen van een intellectuele eigendomsrechtszaak in China, is het hebben van het juiste bewijs. Maar wat geldt als bewijs in China? Als u als ondernemer uw producten tegenkomt op een Chinese e-commerce website, kunt u dan een screenshot maken en dit gebruiken in een rechtszaak? Of kunt u als u op een handelsbeurs een inbreukmakend product ziet hier een foto van maken en de brochures of de producten zelf meenemen, en dit alles gebruiken als bewijs in een rechtszaak?

Het antwoord is nee!

Al deze vermeende bewijsstukken zullen niet geaccepteerd worden door de Chinese rechter. In China moet bewijs namelijk genotariseerd zijn. Het is dan ook heel belangrijk om na te denken over wanneer en op welke wijze je intellectuele eigendom wilt handhaven in China. Het eerst verkrijgen van bewijs van de inbreuk is cruciaal.

Handelsbeurzen: misschien toch niet de IE stand gebruiken

Op een internationale handelsbeurs in China die door de Chinese overheid is erkend, zal er een stand aanwezig zijn waar het intellectuele eigendomsrecht (IE) op de beurs wordt gehandhaafd. De mensen die deze stand bemannen kunnen u helpen in geval van inbreuk van uw intellectuele eigendom, maar alleen als u een certificaat van uw rechten en uw business certificaat hebt meegenomen, en u de inbreukmakers op de beurs zelf wilt stoppen. Maar is het nu slim om deze IE stand te gebruiken?

Het stoppen van inbreukmakers op beurzen zonder genotariseerd bewijs, brengt het risico met zich mee dat het in de toekomst erg lastig kan worden om genotariseerd bewijs van de inbreuk te verkrijgen. Het op deze wijze handhaven van rechten blijkt een korte termijn optie. Het is dan ook aan te bevelen om de inbreuk slechts stop te zetten, als het onmiddellijk stoppen van de tijdelijke inbreuk zeer urgent is voor uw bedrijf.

Als dit niet het geval is, dan is het een perfecte gelegenheid om een Chinese notaris in te schakelen en deze mee te nemen naar de beurs. De notaris kan dan een document maken dat als bewijs van de inbreuk kan dienen. Pas nadat dit bewijs is verkregen, is het verstandig om iets aan de inbreukmaker te gaan doen. Dit kan naast de handhaving op de beurs via de administratieve en de civiele weg.

Bewijs op e-commerce platformen

Met betrekking tot Chinese e-commerce platformen, is het handig om eerst een bewijs door een notaris op te laten maken van de inbreuk. Praktisch gezien betekent dit dat de notaris plaatsneemt achter je computer, de inbreukmakende goederen op de website vaststelt en hier een notarieel document van opmaakt.

Deze vaststelling is niet nodig voor een Notice and Take Down procdure, maar is erg handig voor het vinden van een blijvende oplossing voor het stoppen van de inbreuk. Dit met name als er een andere inbreuk door hetzelfde bedrijf of door dezelfde persoon zal plaatsvinden op hetzelfde of een ander platform.

Vervolgens kan de inbreukmaker met dit bewijs, naast de weg van de Notice and Take Down procedure, zowel via de administratieve als de civiele weg worden aangepakt.

Gebruik de Chinese notaris en sla niet te vroeg alarm

Het gebruik van de Chinese notaris is de enige juiste vorm van bewijsgaring binnen het intellectuele eigendom in China. Zorg er dus goed voor dat dit bewijs eerst wordt bemachtigd voordat er wordt overgegaan tot het alarmeren van de inbreukmaker.

Ervaring leert dat het na het alarmeren van de inbreukmaker alleen maar lastiger wordt  om genotariseerd bewijs van de inbreuk te verkrijgen. Dit omdat de inbreukmaker in het vervolg zijn inbreuk niet meer zo duidelijk openbaar zal laten blijken, maar schuilnaamconstructies en dergelijke zal gaan gebruiken.

Sla dus eerst alarm bij de Chinese notaris, verkrijg het bewijs en pak dan de inbreukmaker pas aan.